Startuje další ročník grantového programu Zelené oázy. Bezmála milion a půl korun pomůže vrátit přírodu do měst

Od 30. srpna do 31. října mohou obce, školy, spolky a další organizace získat celkem 1,4 milionu korun v rámci čtvrtého ročníku grantového programu Zelené oázy. Grantová podpora vyhlášená Nadací Partnerství a společností MOL Česká republika pomáhá navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. Jednotliví žadatelé mohou na svůj projekt získat 25 tisíc až 140 tisíc korun.

Každoročně nás těší velký zájem veřejnosti, kdy vybíráme ze stovek přihlášených projektů. Aktivní občané a obce se stávají v posledních velmi suchých letech klíčovými hráči, kteří pomáhají zmírňovat důsledky oteplování sídel a nedostatku vody ve městech i krajině. Jejich projekty navíc kultivují zanedbané nebo opomíjené lokality a přispívají k posílení sousedských vazeb a odpovědnosti místních obyvatel k prostředí, ve kterém sami žijí,“ říká Tomáš Pavlík, který je ve společnosti MOL Česká republika odpovědný za CSR aktivity.

Cíle výzvy směřují k tvorbě a úpravě zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, lepší péči o přírodně hodnotné lokality, jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky, nebo směřují k obnově a rozšiřování starých sadů. Vedle krajinářských zásahů granty pomáhají s lepším hospodařením s vodou v obci, jako je čištění vodních ploch, sběr a využití dešťovky, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty jsou tyto projekty klíčové z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovaly a adaptovaly,“ uzavírá ředitel Miroslav Kundrata.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu jako nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství či přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

Vítězné projekty budou známy 13. února 2019, podpoření žadatelé mohou své záměry uvést v život od března do listopadu následujícího roku.*

Další informace najdete na www.zelene-oazy.cz.

/zr/

Ilustrační foto: Nadace Partnerství

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down