Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Starý textil nemusí na skládku

Je vůbec možné skloubit předcházení vzniku odpadů s poskytováním sociálních služeb a materiální pomocí potřebným lidem? V Diakonii Broumov o to usilují.

Už téměř dvacet let fungující občanské sdružení se stará o pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Jde o občany obtížně umístitelné na trhu práce, lidi bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo o ty, kdo ukončili léčbu závislosti. Stranou nezůstává ani pomoc sociálně potřebným občanům či rodinám. Cílem Diakonie Broumov je, aby ti všichni byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti.


Vedle azylového ubytování nebo materiální pomoci pomoc diakonie především spočívá ve vytváření pracovních míst pro občany, obtížně umístitelné na trhu práce.

KLIENTI NALEZLI VHODNOU PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

Aktivity diakonie nikdo nedotuje. Proto její zakladatelé hledali takovou formu činnosti, která jednak bude ekonomická, jednak umožní sociální rehabilitaci klientů. Tu objevili v práci s použitým ošacením, botami, hračkami a domácími potřebami, jež diakonie získává formou sbírek. Klienti přitom nalezli pracovní příležitosti při svozu, manipulaci a třídění použitého textilu. Veškerý textil se sváží do do hlavního třídicího pracoviště v Broumově. Jde o skladový a výrobní komplex o ploše 4000 m2 zkolaudovaný speciálně pro tento účel. Textil se dále distribuuje do výdejních středisek podle jejich požadavků, ale také k dalšímu průmyslovému zpracování.

Postupně tam dospěli k tzv. sociálně-ekonomickému provozu, kde jsou vedle kvalifikovaných pracovníků klienti zařazováni na místa, přizpůsobená jejich individuálním potřebám. Kvalifikovaní pracovníci jsou pro klienty, kteří teprve získávají základní pracovní návyky a dovednosti, podporou a vzorem. Sami klienti se tak částečně podílejí na financování sociálních služeb a po úspěšném absolvovaní sociální rehabilitace mohou získat i stálý pracovní poměr. Nyní má diakonie 120 kvalifikovaných zaměstnanců a zaměstnává 45 klientů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podle analýz je v komunálním odpadu přibližně 7 % starého textilu, což v ČR představuje zhruba 200 tisíc tun ročně. Odebrání tohoto podílu by výrazně snížilo objemy ukládané na skládky, nehledě na možnost nového použití tohoto druhu odpadu a recyklaci kvalitních materiálů.

Sebraný textil se v diakonii třídí a odesílá k novému využití (viz schéma). Na skládkách pouze 10-15 %, který již nelze ani průmyslově zpracovat. V budoucnu se uvažuje i o jeho využití, např. jako alternativního paliva či izolačního materiálu. Odklonění starého textilu ze skládek k novému využití tak v praxi předchází vzniku odpadů a ve svých důsledcích chrání životní prostředí.

PŘESVĚDČIVÉ PŘÍKLADY TŘÍ MĚST

Sbírky obnošeného šatstva se zajišťují ve spolupráci s různými organizacemi či městy a obcemi v celé ČR. Někteří partneři pomáhají investovat do velkých žlutých sběrných kontejnerů. Například v Českém Brodě jsou od počátku roku hned dva. »Během jejich provozu diakonie odvezla celkem 48 tun oblečení, nejvíce ze všech měst, která se touto činností rovněž zabývají. O toto množství se snížil odpad na skládku směsného a objemného odpadu,« uvedl Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS Český Brod. »Kontejnery se vyvážejí dvakrát týdně společností diakonie a městu, ani technickým službám tím nevznikají žádné náklady na manipulaci, dopravu ani uložení.«

Od letošního června se podobný kontejner využívá i v Pardubicích, kde jej zakoupily Služby města. Jen v červnu a červenci bylo do tohoto kontejneru odloženo více než šest tun šatstva a dalších věcí, určených pro humanitární pomoc. Služby města Pardubic už zvažují nákup dalšího kontejneru.

Od konce května 2012 je kontejner na sběr použitého oblečení umístěn také v Žamberku. »Za první tři měsíce již do něj bylo uloženo celkem 6,5 tuny textilních materiálů a oblečení,« uvedla Bc. Alena Hovádková z odboru životního prostředí a zemědělství městského úřadu.

Kromě sběru do kontejnerů Diakonie Broumov rozvíjí také spolupráci se sběrnými dvory, kde je však nutné zajistit prostor k suchému skladování použitého textilu a možnost zabezpečení materiálu, aby nebyl znehodnocen. Ke zpracování nelze přijímat znehodnocený, mokrý či zatuchlý textil, ani zbytky z průmyslové výroby.

Celkem sdružení ročně zpracuje zhruba 7500 tun použitého ošacení, jež by jinak patrně skončilo v komunálním odpadu.

V komunálním odpadu je zhruba 7 % starého textilu, tedy kolem 200 tisíc tun. Odebrání tohoto podílu by výrazně snížilo objemy ukládané na skládky.

 


Velkoobjemové kontejnery na obnošené šatstvo jsou přístupné 24 hodin denně.

V hale na třídění použitého textilu.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *