Statistická ročenka ČR 2015 je na světě. Můžete si ji stáhnout v elektronické verzi

Na osm set stran má Statistická ročenka České republiky 2015, jak ji dnes vydal Český statistický úřad. K dispozici jsou v ní souhrnné informace o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu země. Ročenka vychází v tištěné i elektronické verzi.

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová dnes – v souladu s tradicí – předala předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi výtisk Statistické ročenky ČR 2015.  Ročenka obsahuje 30 kapitol a vychází v tištěné i elektronické verzi. K dispozici je širokému okruhu uživatelů. „Jenom člověk statisticky gramotný je daleko méně náchylný k záměrné, či nezáměrné dezinterpretaci dat, je svobodnější, ale samozřejmě i odpovědnější ve svém rozhodování, a to na jakékoliv úrovni – počínaje rodinným rozpočtem a konče veřejnými financemi,“ konstatovala Iva Ritschelová.

Vydaná publikace je stěžejním svodným statistickým výstupem a obsahuje veškerá důležitá statistická data za rok 2014 ve strukturované podobě, ale i řadu zajímavostí:

* V České republice v populaci 15letých a starších žilo 30,8 % svobodných, 47,8 % ženatých či vdaných, 13,0 % rozvedených a 8,4 % ovdovělých osob.

* Živě se narodilo 110 252 dětí, z toho 56 410 chlapců a 53 450 dívek.

* Bylo vyprodukováno 20,236 mil. tun podnikových odpadů, z toho více než 5,7 % tvořily nebezpečné odpady.

* Úřady práce evidovaly k 31. 12. 2014 celkem 541 941 neumístěných uchazečů o zaměstnání.

* V České republice se vyrobilo 1,247 mil. osobních automobilů.

* Spotřebovalo se 54 977 GWh elektřiny.

* Obchodní banky poskytly svým klientům úvěry v celkové výši 2 635,1 mld. Kč, z toho domácnostem 1 228,1 mld. Kč.

* Ve srovnání s předchozím rokem poklesla v roce 2014 cena za jeden kilogram másla o 5,28 Kč na 159,06 Kč (průměrné ceny v prosinci 2014).

* Chemicky a biologicky bylo ošetřeno 33 862 hektarů lesní půdy.

* Stavební úřady vydaly 79 357 stavebních povolení, meziročně o 6,5 % méně.

* Čeští občané podnikli 4,1 mil. dovolených do zahraničí.

* Bylo registrováno téměř 1,2 mil. cz domén. Aktivních bylo 13,5 mil. SIM karet.

* Hrubý dluh vládních institucí ČR byl 42,6 % HDP, v sousedním Německu 74,7 %, na Slovensku 53,6 %, v Polsku 50,1 %, v Rakousku 84,5 % a v Maďarsku 76,9 %.

* Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu 854 137 žáků, z nichž bylo 1,9 % cizinců. Na středních školách studovalo 435 542 žáků, z toho 2 % cizinců.

* Největší podíl starobních důchodců na počtu obyvatel k 31. 12. 2014 byl u mužů v okresu Karviná (19,9 %) a u žen v okresu Písek (30,0 %).

* Bylo vydáno 18 379 titulů knih, z toho 15 536 v českém jazyce a 2 843 v cizím jazyce.*

Statistická ročenka České republiky 2015 je k dispozici zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2015.

/zr/

K foto: Premiér Bohuslav Sobotka dnes z rukou předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové převzal Statistickou ročenku ČR 2015.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *