Státní dotace pomohou obcím s rekonstrukcemi jejich objektů

Vlastníci soukromých i veřejných budov mohou k jejich rekonstrukci využít státních dotací. Aktuální jsou momentálně dva programy - Nová zelená úsporám a Panel 2013+.

Oba jsou určeny pro všechny vlastníky nemovitostí, tedy také pro obce, i když v případě Nové zelené úsporám se první výzva týká výhradně majitelů rodinných domů.

Programem, který si klade za cíl úsporu energií v budovách, je program Nová zelená úsporám. Poběží v letech 2013 až 2020, přičemž jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů. Nová zelená úsporám se nyní inspirovala některými postupy uplatňovanými v rámci Operačního programu Životní prostředí.

»Nové bude například to, že se budou vyhlašovat jednotlivé výzvy na přesně daná opatření, jež budou v rámci tohoto programu podporována,« uvedl Jaroslav Hrubeš z Úseku řízení ostatních programů Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

»Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak na rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí,« konstatoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

VÝŠE DOTACE PODLE PROCENTNÍHO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Nová Zelená úsporám počítá s přímou dotací podle procentního snížení energetické náročnosti budovy, bonusem například na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu a dotací na projektovou dokumentaci rekonstrukce domu. Nově se bude podporovat výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody.

Podle dostupných informací by program měl do roku 2020 disponovat celkovou částkou 75 mld. Kč, první výzva počítá s rozdělením 1,4 mld. Kč. Nová zelená úsporám bude probíhat tak, že se budou vyhlašovat jednotlivé výzvy, stanoví se oblast podpory a výše prostředků. Příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy, nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (k využití je jich celkem 14).

STÁT SE CHYSTÁ POSÍLIT PROGRAM PANEL 2013+

Majitelé panelových a bytových domů mohou v letošním roce využít program levných úvěrů na rekonstrukce těchto nemovitostí Panel 2013+. Vláda momentálně jedná o navýšení rozpočtu programu, který je určen všem majitelům bytových domů bez rozdílu stavební technologie. Program mohou využít právnické i fyzické osoby, společenstva vlastníků, obce a další majitelé obytných domů.

Program Panel 2013+ nabízí výhodné nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace. Podobně jako u Nové zelené úsporám je při posuzování žádostí o úvěr kladen důraz na komplexnější opravy domů. Každá žádost se posuzuje individuálně. Výše úrokové sazby přitom závisí na délce úvěru, způsobu jeho zajištění a bonitě klienta.

»Úvěr z programu lze čerpat na výdaje, které souvisí s opravou či modernizací, jak je uvedeno v nařízení vlády. Vždy záleží zda se jedná o opravu a modernizaci a nikoli o výstavbu,« uvedla k možnostem čerpání úvěru Jana Marešová, ředitelka oddělení marketingu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Další informace včetně metodických pokynů pro žadatele jsou k dispozici na webu StFRB (www.sfrb.cz).

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *