Autor
Kategorie:
Ekonomika

Státní rozpočet: Do posledního čtvrtletí s lepším výsledkem než loni touto dobou

Celkem 806,4 mld. Kč činily příjmy státního rozpočtu ke konci září, celkové výdaje pak 844,7 mld. Kč. Schodek hospodaření dosáhl 38,2 mld. Kč. V porovnání se zářím 2012 je to o 33,17 mld. Kč lepší výsledek a nejlepší od roku 2008.

Vyplývá to ze zprávy Ministerstva financí k pokladnímu plnění státního rozpočtu za leden-září 2013. Na výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů (o 6,5 %, tj. o 49,3 mld. Kč). Naopak čerpání výdajů z meziročního hlediska nevykazuje tak vysoký růst (o 1,9 %, tj. o 16,1 mld. Kč). Meziroční výsledek ovlivnilo i 10 mld. Kč převedených v září do kapitoly Všeobecné pokladní správy z Fondu privatizace na krytí deficitu důchodového systému. Pro stejný účel se v roce 2012 převedlo 14,4 mld. Kč až v říjnu.

Pokud jde o sdílené daně (viz tabulka), inkaso DPH je zatím vyšší než plánovaný růst rozpočtu proti skutečnosti 2012, který činil 6,2 % a na němž se nejvíce podílelo zvýšení obou sazeb DPH na 15 a 21 %.

Důvodem růstu inkasa daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti je zejména zrušení slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících čtyřnásobek průměrné mzdy. Nízké plnění inkasa DPFO na základě přiznání souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. Meziroční pokles inkasa DPFO vybírané srážkou je patrně dán poklesem hrubého provozního přebytku snižujícího disponibilní zdroje k rozdělení, dále poklesem úrokové míry z vkladů u bank i možným nižším objemem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) zaznamenalo meziroční pokles o 6,2 mld. Kč, tj. o 8,8 %.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní (RUD). Ta od 1. 1. 2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

Meziroční srovnání celostátního inkasa sdílených daní (v mld. Kč)

druh daně skutečnost leden-září 2012 % plnění schválený SR 2012 SR po změnách 2012 skutečnost leden-září 2013 % plnění index 2013/2012 rozdíl 2013-2012
DPH 143,40 64,7 212,0 212,0 158,27 74,7 110,4 14,88
DPPO 70,65 82,5 84,30 84,30 64,46 76,5 91,2 -6,19
DPFO 66,36 72,1 98,10 98,10 67,49 68,8 101,7 1,12
v tom: z kapit. výnosů 7,11 79,0 9,00 9,00 6,73 74,7 94,6 -0,39
ze závislé činnosti 58,96 73,4 86,40 61,17 70,8 103,8 2,21
z přiznání 0,30 10,9 2,70 2,70 -0,41 -15,1 -137,9 -0,70

ZDROJ: MF ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *