Statutární města chtějí být lepší – a mají na to projekt

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR dnes na svém zasedání v Ostravě schválila oficiální zahájení projektu Lepší města. Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České republice, ale také v Evropské unii. Jednání komory byla přítomna i ministryně pro místmní rozvoj Karla Šlechtová.

V současné době čelí všechna velká města v České republice obdobným problémům a výzvám. Každé z měst se snaží různými cestami zefektivnit svůj chod – v tuto chvíli však každé samostatně a často poměrně nákladně. Projekt Lepších měst je zaměřen na praktická řešení, která umožní zapojeným městům odstraňování problémů zrychlit a zlevnit. Profesionální týmy, které budou na projektu pracovat, nebudou složeny pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud.

„Tento projekt je opravdu unikátní. Největší města v České republice se spojí a budou spolupracovat s univerzitami a partnery z byznysu na svém dalším rozvoji. Kdo jiný by měl v této oblasti převzít iniciativu než největší města, a neumím si pro umístění projektu představit vhodnější apolitickou platformu než právě komoru statutárních měst. Do projektu bude zapojeno 25 největších měst v České republice, to je bez debat projekt národního významu.“ konstatoval předseda Komory statutárních měst SMO ČR a primátor Pardubic Martin Charvát.

Jedním z hlavních cílů projektu je také nastavení efektivní spolupráce mezi veřejnou správou, soukromým sektorem a akademickým sektorem, k čemuž ostatně vybízí i Evropská komise ve svých doporučeních k Národnímu programu reforem České republiky pro rok 2016. Zástupci všech zmíněných sektorů budou aktivně spolupracovat v pracovních týmech, které by měly do konce roku odevzdat Komoře statutárních měst první výstupy. I pro financování projektu byl zvolen na veřejnou správu inovativní model – transparentní sponzorský program, který má několik úrovní, včetně delegace zaměstnanců soukromých firem do pracovních týmů, jakožto naturální druh sponzoringu.

„Pokud mají být města chytrá, je nezbytné naučit se nezatěžovat veřejné rozpočty. Je třeba hledat i chytré formy financování, včetně kombinování veřejných a soukromých zdrojů, a proto se mi tento model financování založený převážně na sponzoringu ze soukromého sektoru zamlouvá,“ okomentovala projekt primátorka hlavního města Prahy a čestná předsedkyně Svazu měst a obcí ČR Adriana Krnáčová.

Výsledkem první fáze projektu budou konkrétní doporučení a návody pro města, jak implementovat inovativní a efektivní řešení. Součástí návodů budou praktické informace, jako rozpočty jednotlivých projektů, nebo rámcové návrhy obsahu projektů jako podkladu pro tvorbu zadávací dokumentace.

„Cílem projektu Lepších měst není vygenerovat obsáhlé teoretické dokumenty a metodiky. Naopak chceme konkrétní návody na konkrétní projekty a hlavním cílem je začít projekty realizovat,“ uvedl plzeňský primátor a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR Martin Zrzavecký.

Projekt Lepší města je schválením Komorou statutárních měst oficiálně zahájen, přičemž už v létě budou uzavírány dohody se sponzory a formovány jednotlivé pracovní týmy. Kvůli ověření funkčnosti modelu založeného na sponzorském programu bylo nutné ještě před oficiálním schválením projektu prověřit zájem na trhu.

„Předběžný průzkum zájmu soukromých subjektů v projektu Lepší města nás velmi překvapil. Největší hráči na trhu v oblasti telekomunikací, dopravy nebo ICT služeb už vyjádřili zájem o zapojení do sponzorského programu. Doufám, že stejně kladně iniciativu Lepších měst ohodnotí i národní orgány a podpoří naše snahy,“ dodal Martin Charvát.

/tz/

 

K foto:

Z dnešního jednání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR v Ostravě

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *