01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

"Stavební činnost" pod lupou právních předpisů 21/

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují informační, reklamní a propagační zařízení (dále jen zařízení) o ploše větší než 0,6 m2, která jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů. Zařízení v...

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují informační, reklamní a propagační zařízení (dále jen zařízení) o ploše větší než 0,6 m2, která jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů.

Zařízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního úřadu (§ 71 odst. 2 stavebního zákona - dále jen s. z.). Umisťování reklamních a propagačních zařízení na stavbách, které jsou kulturní památkou, a v jejich prostorech je možné pouze se souhlasem příslušného orgánu památkové péče (§ 71 odst. 3 s. z.). Tato podmínka se tedy netýká případů, kdy jde pouze o informační zařízení.

Ohlášené zařízení lze umístit jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti tomu nemá námitek. Je zcela zásadní rozdíl v právní úpravě ohlašování zařízení proti ohlašování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. V případě zařízení musí jejich "ohlašovatel" vždy vyčkat sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení (umístění) nemá námitek, a nelze je tedy umístit, jestliže stavební úřad na ohlášení nereagoval déle než 30 dnů.

Stavební úřad může stanovit, že zařízení lze umístit jen na základě povolení; má-li být zařízení umístěno v ochranném pásmu pozemní komunikace, stavební úřad stanoví, že zařízení lze provést jen na základě povolení (§ 71 odst. 4 s. z.). Ohlášení se nevyžaduje u označení budov státních nebo samosprávných orgánů a jiných veřejných institucí, veřejně prospěšných staveb, u návěstí v zájmu veřejné bezpečnosti a pořádku, u uličních, požárních, dopravních a vodohospodářských značek, u označení zvláště chráněných území, geodetických bodů, veřejných telefonních automatů, hovoren a stanic apod. Ohlášení se nevyžaduje též u označení budov právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (§ 71 odst. 5 stavebního zákona).

Obec může obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti stanovit své požadavky pro umisťování zařízení ve svém územním obvodu z hlediska místních podmínek (§ 71 odst. 6 s. z.). K podání žádosti o povolení nebo k ohlášení terénních úprav, prací a zařízení podle § 71 je oprávněn vlastník pozemku nebo stavby anebo ten, kdo prokáže jiné právo k použití pozemku nebo stavby pro požadovaný účel (§ 72 s. z.).

právník, odborný asistent
Stavební fakulty ČVUT

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down