01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

"Stínovat manažery" lze i na radnici

Celkem 116 vysokoškolských studentů letos v 25 firmách a organizacích absolvuje program Stínování manažerů (Manager Shadowing Program). Přijdou i na Magistrát města Liberce a Městský úřad Tábor.

Jádrem programu jsou dvoutýdenní stáže, během nichž studenti provázejí manažery při jejich každodenní činnosti, poznávají jejich pracovní náplň i metody rozhodování a řízení. Manažeři zase od vysokoškoláků mohou získávat ničím nezatížené nové pohledy či nekonvenční názory na svou práci a vytipovat si potenciální talentované zaměstnance. Ostatně do programu se hlásí jen cílevědomí studenti, kteří vědí, co chtějí, a neváhají pro svůj rozvoj udělat něco navíc.

Stínování manažerů je u nás od roku 2005 organizováno sdružením mezinárodních a českých společností a firem Business Leaders Forum (BLF). Jeho výkonný ředitel Ing. Tomáš Nejedlo k tomu podotýká: "Čerství absolventi škol se setkávají se stále vyššími nároky ze strany zaměstnavatelů. Na druhou straně se před absolventy otevírá množství atraktivních pracovních příležitostí. Mnozí z nich však často váhají nad výběrem společnosti, jíž by v budoucnu měli poskytovat své znalosti a dovednosti."

Jestliže v programu nejprve dominovali studenti ekonomie, zajímající se o stáže z oblasti marketingu, financí a ekonomie, teď je skladba stážistů už pestřejší. Širší je i spektrum zaměstnavatelů: Dříve to byly především české pobočky velkých mezinárodních společností, které s tímto typem programů, v zahraničí běžným, mají dobré zkušenosti. Nyní přibývá ryze domácích firem - a "první vlaštovky" se nadějně objevily už i na úrovni úřadů veřejné správy.

TÁBOR A LIBEREC MEZI PRVNÍMI

K těmto průkopníkům patří města Liberec a Tábor. JUDr. Marek Řeháček, tajemník Magistrátu města Liberec, říká: "Očekávaným výsledkem našeho vstupu do programu by měla být hlavně odpověď na otázku, zda stínování může fungovat i ve veřejné správě. Osobně razím názor, že není důvod odlišovat management v privátním sektoru od vedení úřadů v sektoru veřejném. Dalším přínosem může být zpětná vazba od lidí, kteří nejsou poznamenáni ani úřední rutinou, ani oním bohužel poměrně rozšířeným názorem, že vedoucím úředníkem v České republice nemůže být snad nikdo jiný než líný tupec se zlodějskými sklony."

Jeho slova doplňuje Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu Tábor: "Stínování považuji za výborný nápad, který může být přínosem jak pro studenty, tak pro veřejnou správu. Protože se jako město účastníme různých soutěží a konferencí a jsme aktivní při spolupráci s různými institucemi, sdružení BLF nám samo nabídlo možnost uskutečnit stínování manažerů. Po konzultaci s ním jsem dospěl k názoru, že jsme případnému stážistovi schopni nabídnout velmi zajímavý program. Vybranou studentku jsem už pozval na úřad k jednání a společně jsme připravili základní nástin její stáže u nás na radnici."

RŮZNÉ POJETÍ, STEJNÉ OČEKÁVÁNÍ

Města, která se účastní stínování manažerů, mají poměrně volné ruce pro přípravu stáže i její průběh. Například v Táboře si sami vybírali ze čtyř přihlášených vysokoškoláků - a rozhodli se pro studentku, která ve městě bydlí a nyní má před promocí na České zemědělské univerzitě v Praze v oboru veřejná správa a regionální rozvoj. "Tento obor se přímo nabízí ke spolupráci s naším úřadem," vysvětluje Ing. Lubomír Šrámek. V Liberci naopak vyčkali, až jim studenta BLF samo "přidělí". Přáli si pouze někoho s právnickým či ekonomicko-správním zaměřením studia. JUDr. Marek Řeháček také žádal, aby stážista pokud možno nepocházel z Liberce, čímž by se zvýšila šance, že přijde s nezaujatým názorem na práci, kterou na magistrátě bude vykonávat.

V Táboře Ing. Lubomír Šrámek je už předběžně domluven, že stínování proběhne u funkcí tajemníka a vedoucích finančního odboru, sociálního odboru, odboru školství, mládeže a tělovýchovy i odboru kultury a cestovního ruchu. "Budeme respektovat zájem především studentky," dodal Ing. Lubomír Šrámek. To v Liberci tajemník i před nejbližšími spolupracovníky zatím tají, že se na magistrátu stínování manažerů vůbec chystá. "Nepřečtou-li si to v Moderní obci, dozvědí se o "stínu" až ve chvíli, kdy ke mně přijdou na jednání. Počítám totiž s tím, že "stín" bude se mnou sedět v kanceláři a účastnit se mé každodenní práce, schůzí, jednání a zasedání, jako by byl tajemníkem on," podotýká JUDr. Marek Řeháček.

V jednom se však oba tajemníci shodují. Na otázku, zda by stážistovi, který se při stínování osvědčí, nabídli soustavnější spolupráci a po absolvování i trvalý pracovní poměr, odpovídají stejně: "Rozhodně to nelze vyloučit." "Určitě s tou možností počítáme."

POHLED STUDENTA

Student 5. ročníku Právnické fakulty MU v Brně Jakub Juřena (studuje i ekomickou fakultu téže školy), který se přihlásil ke stáži na liberecký magistrát, se o stínování dozvěděl z univerzitního webu. "Program vnímám jako zajímavou příležitost, která mně pomůže rozšířit si obzor a udělat si obrázek o tom, jak to v nějaké organizaci funguje, jaké je tam know-how, firemní kultura, způsob vedení lidí apod. Připadá mi skvělé, že mám příležitost se před volbou konkrétního povolání podívat, jak se věci dělají jinde," vysvětluje.

Ačkoliv od BLF dostal na výběr ze tří možných stáží, zvolil úřad veřejné správy. "Magistrát mě přitahoval tím, že se tam zřejmě setkám s oblastmi, o něž se zajímám, tedy s právem, managementem, ekonomií. Když si uvědomím, kolik zaměstnanců je řízeno vedením magistrátu, pak nepochybuji o tom, že stáž v Liberci nebude o nic méně atraktivní než ve velké soukromé firmě," uzavřel Jakub Juřena.

IVAN RYŠAVÝ

Základní fakta o "stínování manažerů"

Manager Shadowing Program poskytuje vysokoškolským studentům příležitost poznat pracovní náplň, dovednosti, metody řízení vedoucích pracovníků a proniknout do organizace a řízení společností. Pod vedením zkušených manažerů se studenti seznamují se s manažerskou prací v praxi a získávají množství zajímavých informací a zkušeností, které mohou porovnat se svými teoretickými znalostmi.

Dvoutýdenní stáži předcházejí pohovory přihlášených studentů s HR odborníky. V pohovorech imitujících "ostré" přijímací pohovory ve firmách, by se studenti měli představit jako osobnosti s už jasnou představou o své profesní budoucnosti, přesvědčit o své schopnosti sebereflexe, prokázat příjemné vystupování i dobrou komunikaci. Během vlastní stáže pak studenti "stínují" jednoho až čtyři manažery, s nimiž navštěvují různá pracoviště, oddělení nebo továrny v rámci společnosti. Pokud student stínuje více manažerů, je zpravidla stanovena jedna osoba, která za něho odpovídá a s níž může diskutovat případné problémy. Všechny náklady spojené s dopravou na cílové pracoviště hradí společnost.

Program organizuje Business Leaders Forum, které je sdružením mezinárodních a českých společností a firem (viz www.blf.cz), které usilují o dodržování etiky v podnikatelské praxi a hlásí se k myšlence společenské odpovědnosti firem (CSR). BLF Je národním partnerem CSR Europe, spolupracuje s |nternational Business Leaders Forum. V rámci Evropské komise je partnerem jejího generálního ředitelství DG Environment při organizaci soutěže o Evropskou ekologickou cenu. V České republice pořádá soutěž o Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí.

ZDROJ: BLF

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down