01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strasti a slasti nového programového období Evropské unie 2014-2020

Také v období 2014-2020 bude možné rozvojové potřeby obcí spolufinancovat dotacemi z operačních programů (OP) Evropské unie. Očekávejme však nižší alokaci a vyšší nároky.

Kromě nižší finanční alokace pro ČR, jež znamená vyšší nároky na přípravu projektů, bude vyšší důraz kladen na přínos projektů k cílům definovaným v OP, na jejich měřitelné výstupy a výsledky. Žadatelé musí při komunikaci s poskytovatelem dotace počítat i s vyšší mírou elektronizace. Tu lze očekávat při přípravě a předložení žádosti, stejně jako při realizaci projektu. Elektronickou výměnu dat mezi příjemcem a poskytovatelem dotace zajistí nový informační systém MS2014+.

REGISTR DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Při žádosti o dotaci musí obce podniknout nutné kroky, které stojí čas a zatěžují zaměstnance. Na začátku je zapotřebí mít dobrý přehled o dotačních možnostech, správně identifikovat vhodné dotační nástroje, bezchybně zvládnout dotační agendu a čerpání dotací odpovídajícím způsobem vykázat. S příchodem nového dotačního období přichází na pomoc např. Registr dotačních příležitostí (viz web www.dotacniregistr.cz).

OBLASTI ČERPÁNÍ

Jde-li o podporu konkrétních oblastí, velký důraz bude kladen na výzkum, inovace, vzdělávání (OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), sociální začleňování, zaměstnanost a boj s chudobou (OP Zaměstnanost), rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k prostředí, investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, podporu sociálních podniků, podporu energetické účinnosti a využívání energie z OZE ve veřejných infrastrukturách, zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy (IROP).

Více budou využity tzv. integrované přístupy s důrazem na územní princip. Nástrojem těchto přístupů se stanou rozvojové strategie financované vícero dotačními programy. Např. integrované nástroje typu CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) uskutečňované pomocí strategií MASek půjde financovat z Programu rozvoje venkova, z OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj, OP Podnikání a inovace a z IROPu.

NOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

V nových OP se častěji setkáme s tzv. finančními nástroji. Na rozdíl od dotace, jež je nevratná, představují návratnou formu pomoci. Jednat se může např. o zvýhodněný úvěr, jehož podmínky budou pro obce daleko výhodnější než u komerčních úvěrů.

Významným zjednodušením pro budoucí příjemce dotací bude i rozšíření metod pro zjednodušené vykazování nákladů v určitých typech projektů. K určitému zjednodušení a sjednocení pravidel může přispět i posílení jednotného metodického prostředí. To bude prováděno centrálně závaznými metodickými pokyny, z nichž budou vycházet metodické dokumenty jednotlivých řídicích orgánů.

Co poradit závěrem? Zájemci o dotace by měli sledovat aktuální vývoj přípravy programů, soustředit se při přípravě strategií a projektových záměrů na jejich měřitelné přínosy kvůli naplnění vlastních rozvojových potřeb i ve vazbě na pravidla a cíle daného OP, mít dobře nastavený systém projektového řízení a při přípravě portfolia záměrů zvážit finanční možnosti vzhledem k nárokům na spolufinancování projektů a na jejich předfinancování.

JAN JANATKA

ECS Eurofinance

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down