01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strážníci chtějí nový zákon

Zákon o obecní policii vychází z toho, že místní bezpečnostní složka je nástrojem obce k zajištění pořádku ve věcech veřejných, a to těch, které spadají do její působnosti a odpovědnosti. Strážníci - zaměstnanci obce - plní tedy úkoly v rámci této působnosti. Představitelé strážnických útvarů ze statutárních měst nejsou však s rozsahem činnosti a práv strážníků spokojeni. Volají po novele zákona, která by rozšířila jejich kompetence.

V současné době asi 5 % obcí využívá zákonnou možnost zřizovat obecní policii. Přibližně 21 měst má více než 50 strážníků. V jedné třetině míst působí od 1 do 3 pracovníků. Odhadované průměrné náklady na jednoho strážníka činí asi 300 tisíc ročně (v Praze je to o 120 tisíc víc). Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v listopadu 2001 zabýval poslaneckým návrhem novely zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii. Poslankyně Ivana Hanačíková iniciativně předložila svým kolegům paragrafovanou představu Kolégia ředitelů městských policií statutárních měst. Šlo o jednání předběžné. Dokument neměl ještě charakter parlamentního tisku. Proto také nebyl oficiálně schvalován. Jednání výboru bylo poznamenáno mediální přestřelkou genmjr. Radoslava Charváta, ředitele Policie ČR v Praze s pražským primátorem Janem Kaslem. První z nich se vyjádřil, že by bylo prospěšné městské strážníky podřídit republikové policii, druhý pak za nejlepší považoval převzetí celé veřejnopořádkové problematiky, včetně dopravy, městskou policií. Poslanci názor policejního ředitele kritizovali, k primátorskému stanovisku se nevyjadřovali.

Poslanecká odpovědnost

Předložený návrh novely se nezabývá jen zpřesňováním normy a jejím doplněním, ale v mnohém ji výrazně mění. Především mění postavení obecní policie, rozšiřuje působnost této komunální složky a její pravomoce, a to nad rámec právního koridoru svého zřizovatele. Mezi ustanoveními jsou i dost problémové momenty z pohledu jiných zákonů. Např. ty, které umožňují shromažďování a uchovávání osobních údajů občanů a jejich poskytování dalším orgánům. Nebo dokončování zákroku či úkonu i mimo území obce. Někteří poslanci (většina se nevyjadřovala) obecně návrh podpořili, ale nikdo se nezabýval jednotlivými změnami. Všem bylo vše jasné. Jen poslanec Nepraš připomněl, že vedle zvyšování pravomocí je třeba pamatovat na zvyšování kvalifikace strážníků. Překvapilo mě, že Mgr. Ivana Hanačíková, ani žádný jiný poslanec se nezabývali obsáhlým odmítavým stanoviskem Ministerstva vnitra.

Potřebujeme prevenci?

Nechtěl bych návrh novely rozebírat a posuzovat, ani komentovat názory odborníků z vnitra. Ale jednu poznámku si však neodpustím. Kolegium do výčtu povinností obecní policie nově zařadilo i podílení se na prevenci kriminality v obci. Snad tím chtělo zdůraznit význam této činnosti. Oponentní stanovisko Ministerstva vnitra tento úkol odmítá s tím, že prevence kriminality ani spolupodílení se na ní není v kompetenci obce. Možná, že každý spatřuje pod pojmem prevence kriminality něco jiného, snad by se pod ní mohla skrýt i činnost odporující jiným zákonům. Rozhodně by bylo na škodu, kdyby strážníci upustili od besed a přednášek propagujících bezpečnost, kdyby přestali pořádat soutěže a jiné akce pro mládež... Konečně městské kamerové systémy, které obhospodařují, jsou přece součástí prevence.

Asociace strážníků

Také Asociace strážníků dala dohromady svou představu novely zákona. Jejich návrh nijak nespekuluje, neschovává své požadavky za různě vykladatelná slova, ale vychází z denní praxe těch, kteří slouží na ulici. V mnohém se shoduje s představou kolegia, ovšem některé požadavky odmítá. Zdůrazňuje kvalitu a jednotnost přípravy strážníků a bezpečnost pracovníků. Navrhuje vytvoření kontrolního systému (u krajského úřadu), který by řešil stížnosti na obecní policii, případně nedodržování zákona ze strany obcí. Asociace předala svůj návrh poslankyni Hanačíkové. Jak ho využije při konečné úpravě předkládané novely, jak bude reagovat na připomínky Ministerstva vnitra, jak se postaví k požadavkům menších obcí na spojování obecní policie?

Poznámka na závěr

Předseda výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas při projednávání iniciativního návrhu prohlásil, že by se nechtěl dočkat toho, aby z obecní policie byla inspekce veřejného pořádku (asi měl na mysli někdejší MIVP - "šedý mor"). Souhlasil bych s ním, pokud by tuto větu doplnil slůvkem jenom. Ovšem neměla by se stát ani náhražkou nebo alternativou Policie ČR. Jsem přesvědčen, že obecní policie má své místo v bezpečnostní struktuře a proto by měl navrhovaný zákon zcela pregnantně a systémově vymezit hranice činnosti této složky.

Josef Jelínek

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down