01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Struktura projektové fiše není přesně dána

Již druhý měsíc vám přinášíme seriál s praktickými radami a návody pro zpracování projektů, na jejichž základě lze žádat o dotace ze strukturálních fondů EU. Zatímco v minulém čísle jsme vám poradili, jak zpracovat logický rámec, nyní vás budeme informovat o tom, co je to projektová fiše.

Projektová fiše (či projektový návrh, návrh projektu) je dokument obsahující souhrnné informace o určitém zamýšleném projektu. V zásadě má dva druhy využití:

V prvním případě slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů.

Ve druhém případě slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.

Struktura projektové fiše není obecně přesně stanovena žádným právním předpisem. Z důvodu existence popsaných druhů využití projektové fiše je možné se v současné době v mnoha dokumentech a na internetu setkat s několika rozdílnými strukturami projektových fiší. Lze však vysledovat určitou obecnou strukturu tohoto dokumentu, tj. určité jednotlivé obsahové části vyskytující se ve většině projektových fiší.

Při konkrétním praktickém použití se tato obecná struktura projektové fiše pozměňuje a doplňuje podle požadavků spolufinancujícího subjektu (vyhlašovatele dotačního titulu), či podle druhu a charakteru projektu, na který se bude projektová fiše zpracovávat. Je zřejmě, že rozdílné požadavky na informace obsažené v projektové fiši má město, kraj, ministerstvo či Evropská unie a že rozdílné informace budou závislé na druhu projektu (investičního či neinvestičního apod.).

Pokud v praxi spolufinancující subjekt vyžaduje po uchazeči o grant (příspěvek, dotaci) vyplnění projektové fiše (viz první případ použití), zpravidla bývá stanovena konkrétní struktura tohoto dokumen-tu.

Naopak zpracovává-li žadatel projektovou fiši bez konkrétního zadání a určené struktury (viz druhý případ použití), měl by se přinejmenším držet obecné struktury tohoto dokumentu.

Projektovou fiši nejčastěji zpracovává přímo žadatel o grant či společnost zabývající se dotačním poradenstvím.

Projektovou fiši nelze ve většině případů přímo použít jako projektovou žádost (žádost o finanční prostředky, žádost o grant, žádost o příspěvek apod.), nicméně je možné mnohé v ní obsažené informace využít při zpracovávání projektové žádosti. Většina obsahových bodů projektové fiše je totožná s obdobnými body ve zmiňovaných žádostech.

(V říjnovém čísle vás budeme informovat o tom, co se skrývá pod jednotlivými body projektové fiše - pozn. redakce.)

Obecnou strukturu projektové fiše je možné stanovit následovně:

1.Všeobecné informace
2. Cíle projektu
3. Popis projektu
4. Časový plán
5. Rozpočet a financování projektu
6. Ekonomické vyhodnocení projektu
7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí
8. Současný stav projektu
9. Zapojení místních a regionálních úřadů
10. Očekávaná rizika
11. Institucionální rámec, a jaká jsou její specifika při tvorbě a plánování projektu.

eDotace.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down