Svaz měst a obcí ČR odmítá ministerský návrh na zálohování PET lahví a nápojových plechovek

Předložený návrh Ministerstva životního prostředí (MŽP) na povinné zálohování PET lahví a AL plechovek musíme odmítnout. Hledáme však i levnější, pro občany vstřícnější řešení, která budou v souladu s evropskou legislativou. Zdůrazňuje to včera vydané prohlášení Svazu měst a obcí ČR.

Životní prostředí je jednou z priorit Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), potvrdili i delegáti loňského XIX. sněmu SMO ČR v Olomouci. Svaz tedy velice zásadně vnímá vývoj odpadové legislativy, a to jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropské unie.

Naším společným cílem je podpora recyklace a minimalizace množství odpadu v životním prostředí. Zálohování PET lahví a plechovek může vést k vyšší míře sběru těchto obalů a jejich následnému recyklování,“ uvedl včera předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Cílem je také snížení negativních dopadů na životní prostředí spojených s nevhodným nakládáním s obaly, které mohou končit v přírodě a způsobovat znečištění,“ pokračoval s tím, že „nicméně v podmínkách České republiky SMO upozorňuje na reálnou možnost narušení stávajícího funkčního a pro občana srozumitelného systému obecního odpadového hospodářství.

Povinné zálohování PET lahví a plechovek by se neblaze promítlo do obecních systémů odpadového hospodářství

Proto SMO ČR stále trvá na vyhodnocení záměru na povinné zálohování PET lahví a AL plechovek jako zásahu do celkového systému odpadového hospodářství a jeho dopadů (včetně finančních), přičemž je již nyní zřejmé, že zálohování nelze považovat ze nejekologičtější a nejekonomičtější řešení z obecného pohledu. Svaz také postrádá v návrhu zákona o zálohování transparentní a vymahatelná pravidla pro to, aby nedocházelo k obchodování se zálohovaným odpadem přes hranice. V neposlední řadě je nezbytné řešit problematiku stávajících investic do třídicích linek (viz požadavek udržitelnosti při dotačním financování) včetně nákladů do univerzální třídicích linek. Lze zvažovat i dobrovolné zálohování, podporu multikomoditních sběrů a rozšíření sběru door to door podporovaných i dotacemi ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V zahraničí (např. Belgie, Rakousko) se ověřuje i možnost sběru a využívání tříděných odpadů s pomocí digitálních technologií (např. QR kódy).

V důsledku výše uvedeného a také v kontextu schváleného Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby byla vypracována celková koncepce udržitelného odpadového hospodářství ve světle této evropské legislativy a nastavených společných cílů EU v odpadovém hospodářství s akcentem na ekonomickou a ekologickou udržitelnost pro ČR, municipality, soukromý i veřejný sektor a občany.

A protože se i evropská legislativa v této oblasti posunula, doporučujeme časové rozvolnění přípravy zákona o zálohování z důvodu nutné implementace evropského nařízení a zapracování relevantních připomínek i od komunální sféry,“ uzavřel předseda SMO ČR František Lukl.*

/zr/

Na téma zálohování PET lahví a nápojových plechovek jsme psali mj. také zde: https://moderniobec.cz/snemovni-peticni-vybor-doporucil-ministerstvu-zadat-analyzy-k-plosnemu-zalohovani-napojovych-pet-lahvi-a-plechovek/ , zde: https://moderniobec.cz/diky-zalohovani-pet-lahvi-a-napojovych-plechovek-si-obecni-rozpocty-polepsi-tvrdi-ministerstvo-zivotniho-prostredi-kolik-to-bude-se-radnice-maji-dozvedet-na-prave-spustene-on-line-kalkulacce/ , zde: https://moderniobec.cz/zacala-debata-o-povinnem-zalohovani-pet-lahvi-a-plechovek-kterou-vede-ministerstvo-zivotniho-prostredi/ nebo zde: https://moderniobec.cz/dsdruzeni-mistnich-samosprav-nesouhlasi-s-povinnym-zalohovanim-plechovek-a-pet-lahvi-zitra-to-sdeli-ministerstvu-zivotniho-prostredi/ .

Zhlédněte i videozáznam z odborné debaty na téma zálohování před kamerami TV Municipal zde: https://moderniobec.cz/videa/zalohovani-pet-lahvi-a-napojovych-plechovek/ .

Ilustrační foto: EKO-KOM

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down