Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby finanční podpora OZE státem byla jednotná bez ohledu na technologii

V rubrice Kauza listopadového vydání Moderní obce v souvislosti s návrhem novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který v září začala projednávat Poslanecká sněmovna, mapujeme možnosti obcí (ale i státu), jak více napomoci rozvoji komunitní energetiky. Jí se v aktuálním čísle časopisu věnujeme i v tématu měsíce.

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek na Kolínsku Pavel Drahovzal  (na snímku) k tomu pro web Moderní obce odpovídal na naše otázky.

* V  čem vidíte přednosti a výhody komunitní energetiky už nyní a hlavně do budoucna? Může komunitní energetika nést v sobě i nějaká rizika – pokud ano, která to jsou a jak jim  předcházet?

Výhody komunitní energetiky jsou v možnostech částečného samozásobování v regionu, a tím i v úsporách při nákupu energií, dále pro motivaci a výchovu obyvatel. Rizikem může být dlouhá návratnost investic, pokud není možnost využití dotace, nutnost mít náhradní zdroj v případě snížení produkce obnovitelného zdroje energie.

* Co Svazu měst a obcí ČR vadí na návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a které změny v něm případně požaduje?

Vadí nám nerovný přístup k provozovatelům obnovitelných zdrojů energie (OZE), kdy bioplynové stanice aj. jsou preferovány v podpoře více než třeba fotovoltaická energetika, ačkoliv výsledek je v podstatě totožný, tj. uspořená fosilní paliva, nižší produkce skleníkových plynů. Chápeme, že jsou zde negativní souvislosti se solární energetikou, ale je to více důsledek nekoncepčního přístupu zákonodárců před zhruba 12 až 10 lety než jejich současných provozovatelů. Požadujeme, tedy, aby finanční podpora obnovitelných zdrojů energie ze strany státu byla jednotná bez ohledu na technologii.

* Proč se podle vašeho názoru v ČR komunitní energetika zatím příliš nerozvíjí a co by jejímu širšímu uplatnění mohlo pomoci? 

Jsou zde finanční bariéry, tj. dlouhodobá návratnost a z toho vyplývající nutnost vázaných vyšších vlastních finančních výdajů do investice, nutnost mít souhlas k využití distribuční sítě se stávajícím provozovatelem, nižší podpora provozní i investiční v oblasti dotací či návratných finančních nástrojů (úvěrů).

* Brzdí současná koronavirová situace a s ní spojené nižší daňové příjmy obcí plány radnic na projekty směřující k vytváření komunitních energetik, nebo by  naopak ekonomické dopady nákazy covid-19 na obce a obyvatelstvo měly být pro obce výzvou, aby o to cílevědoměji a usilovněji na rozvoj komunitní energetiky pomýšlely a podnikaly k tomu první konkrétní kroky?

Koronavirová epidemie a s ní související provozní, investiční a ekonomické dopady mohou ovlivnit i rozhodování obcí o tom, zda investice do komunitní energetiky je tou prioritní, když finanční podpora je nižší než dotační podpora v jiných oblastech, např. pozemní komunikace, vodohospodářství, školství. Vždy totiž musí k dotaci být něco dofinancováno z vlastního rozpočtu obce.

* Co v této oblasti případně děláte nebo připravujete ve Velkém Oseku?

V této oblasti – komunitní energetiky – zvažujeme, zda neosadit fotovoltaické panely na střechu plánované rekonstrukce kulturně-společenského centra. Rovněž je v úvahách i vytápění a ohřev vody pomocí zemních nebo vzduchových tepelných čerpadel v jiných objektech obce – např. základní škola a mateřská školka. Primární motivace je plná nebo převážní energetická soběstačnost těchto objektů, jelikož z hlediska úspory již byly objekty zatepleny a mají i řízení spotřeby energií na dálku.*

/rš/

Foto: archiv web Komunální projekt roku – www.komunalniprojektroku.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down