Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Svitavy oživují náměstí

Dokument strategie pro revitalizaci obchodních ploch nabízí konkrétní doporučení pro oživení centra. Nezbytná je aktivní komunikace s místními živnostníky a majiteli domů.

Doporučení vychází z podrobné analýzy stávající obchodní nabídky ve městě a v okolních krajských městech, vytyčení spádové oblasti města a analýzy specifik dané lokality a chybějících funkcí. »Město se dlouhodobě zabývá řešením oživení vylidněného náměstí společně s podnikateli,« vysvětluje starosta města Svitavy Mgr. David Šimek. Město majitelům nemovitostí na náměstí nabízí dotace na opravu nemovitostí až 50 % a městské nebytové prostory pronajímá zavedeným podnikatelům a franšízám.

Jak by oživení mělo probíhat a kudy se má město vydat, radí městu firma DTZ, která strategii vytvořila. Firma vyhodnotila aktuální stav služeb, spádovost, kupní sílu obyvatel, řešení parkování atd. Městu doporučila obchody, které v centru chybí a které by do něj mohly přitáhnout klienty. „Studie nás upozornila na fakt, že v centru Svitav je příliš obchodů s textilem a že je třeba podpořit vznik obchodu s potravinami nebo že chybí obchod s ovocem a zeleninou,« poukazuje na konkrétní doporučení starosta David Šimek. V případě řešení parkování firma propočítala kapacitu historického náměstí a potřebný počet parkovacích míst pro zákazníky obchodů. Vedení města Svitavy do budoucna počítá s výstavbou odstavného parkoviště pro majitele obchodů.

»Zjistili jsme rezervy v možném obsazování jednotlivých prodejních ploch. Věřím, že v další fázi budou moci majitelé objektů vyhledávat případné zájemce o pronájem prodejních prostor,« vyhodnotil přínosy studie David Šimek. Vedení města se dále rozhodlo pro podporu předzahrádek restaurací, pro organizování nejrůznějších jednorázových akcí, pravidelných trhů, velkých městských akcí, jako koncertů a festivalů. Uvědomují si, že na mrtvém centru nemá zájem žádná ze stran.

Oživování centra Svitav je běh na dlouhou trať. »Vize by měla být dlouhodobá a přesahovat jedno volební období,« říká hlavní analytička DTZ Mgr. Lenka Šindelářová, vedoucí oddělení Research & Consulting v DTZ, která studii regenerace středu Svitav zpracovala. Obdobný problém hrozí i v mnoha dalších městech.

»Kvalita namísto kvantity dělá město příjemným« (Jan Gehl)

Dnes polomrtvé náměstí díky promyšlené strategii snad ožije. Město oslovuje ke spolupráci živnostníky a řeší i parkování.

FOTO: JIŘÍ ZDRAŽIL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *