01.09.2017 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svoboda projevu trápí lidi čím dál více

V jubilejním patnáctém ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno prošlo letos přísným ověřováním 70 nominací z celkově 102 podaných. Mezi negativními je například protiústavní zákon tající data z nemocnic, zastřené nominování politika do mediální rady nebo mimořádné zastupitelstvo s podklady až na stůl. Mezi pozitivními najdeme vydobytí digitálních dat pro statistiky kriminality od Policie ČR anebo soukromou podporu nezávislých investigativních novinářů.

Patnáctý ročník soutěže ukázal velmi zajímavé celospolečenské trendy v oblasti otevřenosti veřejné sféry. Prvním je pokračující nárůst pozitivních nominací, vyvracející představu, že jsme národ kverulantů a hospodských kritiků. Podíl kladně oceňujících návrhů dosáhl již 40 %. Ukazuje také, že stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu.

Druhým, významnějším a znepokojujícím trendem je viditelný nárůst nominací, které si všímají problémů svobody projevu a šíření informací. V negativních najdeme jak cenzurní zásahy, tak útok na právo kritizovat třeba i prezidenta. Mezi pozitivními příklady jsou vyváženě informující periodika nebo nestátní iniciativy, podporující svobodná média.

Úspěšnost nominací je skoro 74%

Nominace nekompromisně ověřujeme, takže 5 % jsme jich sloučili s podobnými (aby se hlasování nerozmělňovalo) a 26 % nominací kontrolou vůbec neprošlo. Buď nebyly doložené, anebo jsme zjistili, že skutečnost je jiná, než se tvrdí. Snad největším problémem při ověření byla nominace, která tvrdila, že na facebookové stránce Policie ČR byla uživatelce, známé kritičce činnosti policie, zablokována možnost komentářů a lajků ještě dříve, než se na ni poprvé podívala, a tedy nemohla ještě ani porušit pravidla stránky. Policie však tvrdí, že zablokováni jsou jen ti, kteří porušili zveřejněná pravidla. Šlo o tvrzení proti tvrzení, které by se vyjasnilo až pomocí žádosti o informace dávno po uzávěrce. Proto jsme nominaci nezařadili.

Do finále pro hlasování poroty i veřejnosti tak postoupilo 70 nominací, 28 Otevřeno a 42 Zavřeno.

Další zajímavé případy

Nárůst také zaznamenaly případy, týkající se sociálních sítí. Facebook může jak posloužit otevřenosti, tak být nástrojem cenzury a dokonce vulgárního nátlaku na nepohodlné občany jako v nominaci Vestce u Prahy.

Některé nominace ukazují dvě tváře téhož úřadu. Například pražská radnice na jedné straně zprovoznila ukázkovou aplikaci, umožňující podrobně sledovat všechny změny územního plánu, na druhé však odepírá informace k přípravě Metropolitního plánu, tvrdí, že jde o neformální komunikaci a přípravné podklady. Ovšem právě v nich se odehrává klíčová fáze lobbingu developerů, který se může skrývat i za návrhy městských částí a dalších organizací.

Významný je také počet případů, kdy jde o data z databází. V negativní kategorii odepíračů najdeme šest případů, které se tak či onak týkají blokování přístupu k datasetům, pořizovaným úřady za veřejné peníze. Příkladem může být zákon o zdravotních službách, který poslední novelou bezdůvodně „zakázal“ Ústavu zdravotnických informací a statistiky poskytovat data s určením, kterého jednotlivého zdravotnického zařízení se týkají[1]. Nelze tak dohledat, ve které konkrétní nemocnici nebo poliklinice se provádějí konkrétní zákroky, v jakém počtu a jakým způsobem. Rodičky se tak například nemohou orientovat, která porodnice častěji sahá k císařskému řezu. Občané si nemohou opatřit informace, která nemocnice pro ně bude nejvhodnější. Přitom například ve Velké Británii jsou taková data volně dostupná. Zákon považujeme za protiústavní, neexistuje žádný rozumný důvod k utajení těchto údajů.

 

Pokračuje systematické a chytré otevírání radnic a dalších úřadů

Mnoho příkladů v kategorii Otevřeno ukazuje, že radnice často při rozvíjení otevřenosti postupují systematicky a prakticky. Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice. Úctyhodnou sestavu kroků k otevřenosti předvádí také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který navazuje na své loňské ocenění (cena veřejnosti) dalšími cílenými změnami. Například zrušil obálkové metody a do procesu prodeje státního majetku zavedl chirurgická opatření, která odstraňují slabá místa umožňující manipulaci.

Milou nominací je ocenění paní Hojnsnejmanové z obce Mokré, která v roli účetní, knihovnice, kronikářky, šéfredaktorky zpravodaje a administrátorky webu zahrnuje 145 obyvatel obrovským množstvím informací praktické povahy i o rozhodování radnice.

Zavřenci jsou stále vynalézavější

U ceny Zavřeno tradičně převládají případy porušování práva na informace. Například stoprocentně vlastněná akciovka operátora trhu OTE, a.s., tvrdí, že není povinný subjekt, ačkoliv i poslední nález Ústavního soudu o ČEZ to výslovně potvrdil. Ústí nad Labem aktuálně vede peloton obstruujících úřadů, rebelujících proti právnímu státu, když dokonce zpochybňuje právo Nejvyššího správního soudu vykládat právo a ping-pongově dokolečka odepírá informace, kolik zaplatil za podezřelé mediální poradenství. Více nominaci dostala skupina vykosťujících poslanců, kteří se pokusili znetvořit zákon o registru smluv. Technologický trend práva na informace zajímavě ukazuje nominace, kdy pražský magistrát odebral členu zastupitelstva přístupový kód do interního informačního systému s přehledem faktur, ačkoliv infozákon již několik let právě takovouto formu přístup k informacím výslovně umožňuje. Standardem soutěže již jsou obstrukce kanceláře prezidenta, ať už jde o odměny anebo o mystický dopis prezidenta USA Trumpa.

I letos vzrostl počet případů útoků na svobodu projevu, kterých jsme po sloučení ověřili jedenáct. Legislativním útokem byl pokus poslance Ondráčka a šedesáti dalších označit kritiku prezidenta, schovanou pod zástěrku „hanobí prezidenta republiky a ruší výkon jeho pravomoci“, za trestný čin. Přitom již jen podat na někoho trestní oznámení, které policie musí prošetřit, představuje zastrašování. To se stalo předmětem další nominace, kdy po celkem běžném dotazu starosta obce Hajany podal na zvědavou občanku trestní oznámení a ona musela na policii podat vysvětlení.

V kategorii účasti veřejnosti na rozhodování na sebe pozornost připoutal hned několika nominacemi parlament za změnu stavebního zákona, kterou vyloučil veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. A opět magistrát Ústí nad Labem vyvinul metodu, jak vyloučit z řízení účast spolků, a přestože nadřízený orgán i soudy jeho výplody ruší jako chybný výklad práva, s drzým čelem to opakuje.

Hlasování poroty a veřejnosti

Na ověření nominací navazuje fáze hlasování. Jednak o nich po jednotlivých kategoriích bude hlasovat nezávislá porota, složená z lidí s morálním kreditem, kteří se oblastí transparentnosti a ochrany informačních práv dlouhodobě zabývají, a v níž najdeme například Františka Korbela, Hanu Marvanovou, Břetislava Rychlíka či Tomáše Němečka. Vedle toho proběhne také hlasování veřejnosti na stránkách www.otevrenozavreno.cz. Porotci i veřejnost mají k disposici stejné popisy a naše hodnocení nominací. Porotcům též kdykoli předložíme doklady, které k nominacím a jejich ověření máme.

Hlasování proběhne od 1. do 15. září. Pak jeho výsledky vyhodnotíme a vítězové budou vyhlášeni na tiskové konferenci 3. října v Praze.*

 

Oldřich Kužílek

Otevřená společnost o.p.s.

 

 

[1] § 73 odst. 5 onoho zákona


Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down