Autor
Kategorie:
Různé

»Svobodova« Praha se stává průhlednější

Nejsledovanějším řečníkem na srpnovém diskusním fóru na pražském Žofíně věnovaném možnostem dalšího posilování transparentnosti veřejné správy byl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Shrnul totiž hlavní opatření, která vedení města už přijalo ke zprůhlednění činnosti celého pražského magistrátu i...

Nejsledovanějším řečníkem na srpnovém diskusním fóru na pražském Žofíně věnovaném možnostem dalšího posilování transparentnosti veřejné správy byl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Shrnul totiž hlavní opatření, která vedení města už přijalo ke zprůhlednění činnosti celého pražského magistrátu i organizací zakládaných nebo zřizovaných hlavním městem. Jde o:

Institut občanských interpelací (změnou jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy občané mohou přímo na místě interpelovat radní, zastupitele i ředitele magistrátu; na webu města jsou nově veřejně přístupné zápisy z jednání zastupitelstva, ale i rady – a také důvodové zprávy ke všem projednávaným bodům).

»Rodný list« veřejné zakázky (spolu s aplikací Zakázky pod lupou lze na portálu praha.eu vyhledat veřejnou zakázku podle názvu, čísla smlouvy, příslušného odboru nebo druhu a typu zakázky apod.).

Rozklikávací rozpočet města (i s využitím doporučení Národní ekonomické rady vlády – NERV, občané nyní na webu mohou kontrolovat hospodaření města až do úrovně jednotlivých položek kapitol rozpočtu).

Elektronické aukce (tento nástroj umožňuje dosahovat významných úspor při nákupu energií, služeb či materiálu).

Minimalizace omezujících a kvalifikačních hodnoticích kritérií na veřejné zakázky (první pozitivní výsledky se ukazují u dosud kontroverzního projektu Ústřední čistírny odpadních vod Praha).

Oponentské posudky projektů (např. IT projektů a výhledově i dalších investic od určité hodnoty).

Tvrdší posuzování dodatečně účtovaných vicenákladů dodavateli.

Transparentnější prodej majetku (nejen města, ale i jeho příspěvkových organizací).

Diskusní fórum uspořádaly Advokátní kancelář Toman Devátý a Grant Thornton Czech Republic.

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

FOTO: ARCHIV HN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *