SVOL žádá, aby vláda podpořila adaptaci lesů na změnu klimatu

Ministerstvo financí obdrželo ve zkráceném připomínkovém řízení materiál Ministerstva zemědělství pro schůzi vlády „Rozpočtové dopady regulace programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu poskytovanou vlastníkům nestátních lesů za roky 2022 až 2027“. SVOL žádá vládu České republiky, aby dostála svému prohlášení a na uvedený program uvolnila ze státního rozpočtu 1,035 mld. Kč  na opatření programu provedená vlastníky lesů v roce 2022 a zohlednila výdaje na realizaci programu při přípravě návrhu státního rozpočtu v rozpočtu Ministerstva zemědělství každoročně v letech 2024 až 2028.

Jak dále ve své tiskové zprávě připomíná Sdružení vlastníků obecních, soukromých a obecních lesů ČR (SVOL), vláda v preambuli svého prohlášení z ledna 2022 konstatovala, že chce, „aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu“. Jako jednu ze svých  priorit v oblasti lesního hospodářství stanovila „nastavení systému pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity“ a „připravení formy podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa“.

Kůrovcová kalamita mimořádného rozsahu jenom za roky 2018– 2020 způsobila v českých lesích obrovské ekonomické škody, které byly odhadnuty na 100 miliard korun, a to bez škod na mimoprodukčních funkcích. "Vlastníci lesů chtějí zvyšovat odolnost svých lesů a adaptovat je na změny klimatu, zakládat druhově, věkově i prostorově pestřejší lesní porosty a posilovat biodiverzitu, ale sami nemohou nést důsledky všech těchto finančně náročných opatření jdoucích nad rámec zákonných povinností podle lesního zákona. Aby naše lesy byly i do budoucna schopné poskytovat společnosti všechny mimoprodukční funkce, je nutná ekologická, ekonomická i sociální udržitelnost péče o les," upozorňuje dále SVP".

„Program adaptace by měl překlenout období, než budou realizovány platby za mimoprodukční funkce lesa, s nimiž počítá schválená Koncepce státní lesnické politiky. SVOL tento počin ministerstva přivítal, ale návrh předložený počátkem roku 2022 byl pro nás zklamáním, a to z důvodu některých nereálných očekávání, požadavků odtržených od praxe, snížení výnosů a vysoké administrativní zátěže žadatelů. Přestože k zásadním změnám programu již nebyl prostor, přijaté návrhy změn ze strany SVOL významně přispěly k realističtějšímu nastavení nového programu a vlastníci lesů ohlášení do programu v roce 2022 již začali podmínky programu naplňovat,“ přibližuje kontext Jiří Svoboda, předseda SVOL.

Vzhledem k tomu, že Evropská komise stanovila během notifikačního procesu jako podmínku pro poskytnutí podpory pětiletý závazek žadatele, a vlastníci lesů budou mít možnost přihlásit se do programu již pouze v roce 2023, je pro naplnění ambic programu rozhodující to, aby stát po dobu pětiletého závazku vlastníkovi lesa – žadateli garantoval avizovanou sazbu podpory 4,22 Kč na hektar a den,“ zdůrazňuje předseda SVOL.

Podle Sdružení vlastníků obecních, soukromých a obecních lesů ČR bez garance výše sazby a zajištění finančních prostředků po celou dobu programu (předpokládá se každoročně cca 1 mld. korun), nemá program šanci své poslání v oblasti adaptace lesů na klimatickou změnu naplnit. „Vlastníci lesů potřebují záruky, že stát myslí adaptaci na klimatickou změnu vážně a je schopen a ochoten potřebné finance na požadované změny v lesích po celou dobu závazku alokovat. Bez toho by šlo jen o prázdné sliby a poškození konkurenceschopnosti českých lesních majetků v důsledku plnění požadavků jdoucích nad platný zákon o lesích. Žádáme proto vládu, aby dostála svému prohlášení a na uvedený program letos uvolnila ze státního rozpočtu 1,035 mld. Kč a s touto částkou počítala do rozpočtu Ministerstva zemědělství v letech 2024 až 2028,“ uzavírá Jiří Svoboda.*
/tz/

Ilustrační foto: archiv VÚLHM

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down