Domov pro seniory v Bílovci na Novojičínsku poskytuje celoroční sociální služby seniorům, kteří kvůli svému věku a zdravotnímu stavu potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.

Švýcarská konfederace poskytla v letech 2007–2017 Česku celkem 2,6 mld. korun. I na projekty měst a obcí

O výsledcích Programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen Program), který v letech 2007–2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši přibližně 2,6 miliardy korun, informovali včera v Ostravě zástupci Ministerstva financí ČR – Národní koordinační jednotky Programu, ale také dalších resortů spolu s představiteli švýcarských partnerů některých podpořených projektů a švýcarských institucí zodpovědných za realizaci Programu. Závěrečné konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce byl rovněž přítomen Markus-Alexander Antonietti, velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice.

Díky tomuto grantu bylo realizováno přibližně čtyři sta projektů v různých oblastech zaměření zahrnujících např. dopravní infrastrukturu, péči o seniory, zdraví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Přes 100 projektů bylo realizováno v partnerství se švýcarskými organizacemi. Na konferenci byl zhodnocen celkový přínos Programu a prezentovány vybrané oblasti podpory včetně několika konkrétních projektů.

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution), grantu Švýcarska podporujícího úsilí Evropské unie snížit hospodářské a sociálních rozdíly v rámci nových členských zemí EU. Švýcarský příspěvek vychází ze záměru, který byl vyjádřen v Memorandu o porozumění mezi EU a Švýcarskem z roku 2006 a následně vyústil v podpis bilaterálních dohod poskytujících granty v celkové výši 1, 302 mld. švýcarských franků pro 13 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie od 1. května 2004. Nejprve to byly dohody s deseti zeměmi, které vstoupily do EU současně s ČR (bilaterální dohody mezi Švýcarskem a těmito státy byly podepsány v roce 2007), následně dohody s Bulharskem a Rumunskem (v roce 2009) a Chorvatskem (v roce 2015).

Bilaterální dohody s jednotlivými státy obsahovaly základní informace ohledně oblastí zaměření prostředků a pravidel a postupů jejich využití. Oblasti zaměření zahrnovaly např. iniciativy regionálního rozvoje, modernizaci soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, životní prostředí, podporu soukromého sektoru, rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj a podporu neziskového sektoru.

V Programu bylo alokováno například i více než 13 mil. švýcarských franků na individuální projekty v oblasti péče o seniory. Těch bylo nakonec podpořeno celkem deset, mj. i Domov pro seniory v Bílovci na Novojičínsku (na snímku), který je sociálním zařízením města.

/mf/

K foto:

Domov pro seniory v Bílovci na Novojičínsku poskytuje celoroční sociální služby seniorům, kteří kvůli svému věku a zdravotnímu stavu potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.

Foto: archiv Domova seniorů v Bílovci

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *