Sympozium nazvané LGBT+ lidé ve veřejném sektoru vítáni představí přínosy LGBT+ diverzity a inkluze na pracovišti. Už 17. května v Praze

V partnerství s platformou Pride Business Forum se české firmy i organizace již 12 let věnují zlepšování podmínek pro LGBT+ lidi na pracovišti. Posilování rovnosti zaměstnanců má pozitivní vliv na jejich spokojenost i fungování dané organizace. Český veřejný sektor však v této oblasti výrazně pokulhává. Příklady z jiných zemí přitom ukazují, že instituce veřejné správy mohou být vzorem v nastavování pracovních podmínek přátelských LGBT+ lidem. 

I proto se platforma Pride Business Forum rozhodla téma LGBT+ rovnosti zaměstnanců ve veřejném sektoru otevřít formou sympozia. Jeho druhý ročník se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii v úterý 17. května v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Záštitu nad akcí převzal primátor Zdeněk Hřib. Vstup je zdarma.

„Podle výzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy žije v naší společnosti až jeden milion LGBT+ lidí. Odhaduji, že ve veřejné sféře jich pracuje kolem 100 tisíc. Situace na českém pracovišti není ideální – více než 50 % LGBT+ zaměstnanců svoji odlišnou orientaci či identitu často skrývá. Náš exkluzivní průzkum o LGBT+ lidech zaměstnaných ve veřejné správě z roku 2021 ukazuje, že v českém veřejném sektoru je situace velice podobná,” říká programový ředitel platformy Pride Business Forum Czeslaw Walek.

Nejčastěji se s diskriminací nebo obtěžováním z důvodu sexuální orientace v zaměstnání setkali lidé pracující v ozbrojených složkách (44 %). Z průzkumu také vyplývá, že nejméně otevření jsou LGBT+ lidé v otázce své vztahové orientace před kolegy a kolegyněmi právě ve veřejném sektoru, např. ve školství či justici. „Na rozdíl od sektoru soukromého ten veřejný nedělá nic proto, aby se situace LGBT+ lidí na pracovišti zlepšila,” doplňuje Czeslaw Walek. Výsledky průzkumů kanceláře Veřejné ochránkyně práv z roku 2019 jeho slova potvrzují: 11 % LGBT+ lidí se v posledních pěti letech cítilo být na pracovišti diskriminováno.

Nerovné postavení LGBT+ lidí na pracovišti negativně ovlivňuje fungování firem a organizací. Platforma Pride Business Forum spolu se zaměstnavateli usiluje o změnu pracovního prostředí tak, aby se všichni zaměstnanci a zaměstnankyně cítili dobře. Zejména pro mnoho mladých lidí je přátelské a otevřené pracovní prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, jedním ze základních kritérií při volbě zaměstnavatele. Pro instituce veřejného sektoru by se toto kritérium mělo stát konkurenční výhodou.

Účastníci sympozia se seznámí s výsledky průzkumu provedeného mezi LGBT+ lidmi pracujícími ve veřejném sektoru a s osobními příběhy. Na akci bude představeno tzv. Desatero úřadu vstřícného k LGBT+ lidem, příručka s náměty, jak by i u nás mohly instituce veřejné správy postupovat při zavádění diverzity a inkluze na pracovišti. Zazní příklady dobré praxe ze zahraničí, např. z Německa či Holandska.

Sympozium je určené vedoucím pracovníkům a pracovnicím, zaměstnancům a zaměstnankyním veřejných institucí, zejména personálních oddělení veřejné správy.

Detaily o sympoziu a rezervace: www.pridebusinessforum.com/events/sympozium-lgbt-lide-ve-verejnem-sektoru-vitani

Průzkum „LGBT+ lidé zaměstnaní ve veřejném sektoru” z roku 2021: www.pridebusinessforum.com

Výzkum kanceláře veřejné ochránkyně práv z roku 2019: 

www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf

Pride Business Forum podporuje zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+ rovnosti na pracovišti a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu. Zakládajícími institucemi jsou IBM, Hilton Hotel a Prague Pride, které se záhy rozšířily o Byznys pro společnost, Ogilvy a Vodafone. Mezi nejnovější členy patří Česká pošta a ČEZ Group. Tým Pride Business Forum věří, že aktivní podporou tématu LGBT+ diverzity může změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu. Více na : www.pridebusinessforum.com.

/zr/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down