Kategorie:
Různé

Tajemníci městských a obecních úřadů už se světovým záběrem

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ) je od září přidruženým členem International City /County Management Association (ICMA). Co k tomu české tajemníky vedlo, na to jsme se ptali předsedy STMOÚ Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, tajemníka Magistrátu města Děčína.

Nabídku na přidružené členství v ICMA obdrželo české sdružení tajemníků již před několika roky. »Znovu se však otázka našeho členství otevřela loni v červnu,« poznamenává předseda STMOÚ Ing. Jaromír Zajíček, MPA. »Tehdy se totiž v Bratislavě díky viceprezidentovi ICMA Ing. Petru Ághovi, jenž je zároveň prezidentem naší partnerské Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, uskutečnilo jednání rady ICMA. Následně rada navštívila Prahu a setkala se i se zástupci našeho sdružení. Představitelé ICMA se vyslovili pro navázání vzájemné spolupráce. Konečné rozhodnutí padlo na valném shromáždění STMOÚ letos v květnu v Chomutově, které se drtivou většinou hlasů postavilo za přidružené členství v ICMA,« dodává Jaromír Zajíček. »Zářijový podpis smlouvy o spolupráci STMOÚ s ICMA z Bostonu je tak vyústěním dlouhodobého vývoje.«


Proč je však české sdružení tajemníků pouze přidruženým členem ICMA?

Podle stanov ICMA je členství v asociaci individuální, tedy členství pro fyzické osoby – manažery ve veřejné správě. Možnost institutu přidruženého členství je dána ve stanovách např. pro celonárodní asociace či jiné organizace působící v oblasti státní správy a samosprávy. Našemu sdružení přidružené členství jako tzv. affiliate dává možnost získávat všechny relevantní informace a zprostředkovat je svým členům.

Znamená přidružené členství v ICMA, že sdružení odchází z Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (U.Di.T.E.)?

STMOÚ je jejím členem už od roku 2001. Posláním U.Di.T.E. je zejména vytváření prostoru pro poskytování informací o činnosti národních organizací, o přijímaných zákonech i probíhajících změnách ve veřejné správě. Současně je platformou pro výměnu zkušeností a napomáhat profesionálnímu výkonu funkce komunálních manažerů v jednotlivých členských zemích. Bohužel U.Di.T.E. se již několik let potýká s těžkopádností jednání svých orgánů, což je asi dáno také nepříliš dobrou ekonomickou situací v Evropě. Nicméně z U.Di.T.E. určitě neodcházíme a v roce 2012 jsme se dokonce jako první zástupci země bývalého východního bloku ujali výkonu funkce 1. viceprezidenta, přičemž se snažíme o obrodu a zefektivnění chodu této organizace.

Ovšem ICMA byla původně založena jen pro šéfy úřadů veřejné správy v USA. Kdo všechno se dnes účastní její činnosti?

ICMA skutečně vznikla v roce 1914 nejprve jako asociace vedoucích úřadů v USA. Ale nyní má už celosvětovou působnost, přičemž jsou do ní zapojeni komunální manažeři. Celkem má už na devět tisíc členů z celého světa, a to jak fyzických, tak právnických (národní asociace vedoucích úřadů). ICMA sama zřídila několik dceřiných společností k realizaci projektů či pro naplnění sociálních nebo ekonomických cílů. Hlavními cíli ICMA je vytváření a podpora sítě komunálních manažerů, dále jejich vzdělávání, prosazování profesních zájmů, vzájemná výměna zkušeností. Konkrétně byla např. vytvořena Databáze vědomostí, od roku 2011 přístupná všem zájemcům.

Jak vysoký je roční příspěvek přidruženého člena ICMA?

Za přidružené členství v ICMA neplatíme nic. Členský příspěvek v U.Di.T.E. činí 2000 eur ročně. S těmito prostředky počítáme i ve schváleném rozpočtu STMOÚ na příští rok.

Mluvili jste při jednáních v Bostonu i o tom, čím může STMOÚ případně přispět činnosti ICMA?

V počáteční fázi musíme zpřístupnit našim členům maximum informací o ICMA a získat od nich zpětnou vazbu. Plánujeme zapojit se aktivně do činnosti Výboru pro zahraniční členy ICMA a zde nabídnout naše zkušenosti. Je samozřejmé, že nebudeme propagovat např. náš spojený model výkonu veřejné správy, který je pro cizince obtížně pochopitelný. Ale můžeme se pochlubit jinými zkušenostmi z řízení úřadů. Tak třeba řada našich členů je zapojena do implementace metod zvyšování kvality, získávají ocenění jako manažeři na místní i mezinárodní úrovni. Rovněž oblast řízení lidských zdrojů je na našich úřadech na úrovni srovnatelné se zahraničím.

Co naopak očekáváte od ICMA?

Již jsme se zapojili do projektu SMART Cities a z ICMA nám začínají přicházet další nabídky. Na příštím valném shromáždění budeme přijímat program činnosti na období let 2014 a 2015, a tam bychom už chtěli naše plány konkretizovat. Víme o iniciativě viceprezidenta ICMA Petra Ágha představené v Bostonu. Počátkem příštího roku tak všichni evropští členové ICMA dohodnou základy pro aktivity realizovatelné v podmínkách kontinentální Evropy. Od této iniciativy si slibujeme nejen to, že se pokusíme do činnosti zapojit daleko víc zemí bývalého východního bloku. Ale i to, že se rovněž podaří propojit a aktivizovat činnost U.Di.T.E.

V Bostonu, hlavním městě Nové Anglie, vítali ve dnech 22.-25. září účastníky konference ICMA. Pod tímto transparentem na ni prošli i zástupci českého STMOÚ.

Jaromír Zajíček: Podepsání smlouvy s ICMA by mělo umožnit snazší přístup členů STMOÚ k jejím aktivitám.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *