Také obce a města mohou přihlásit své občany na Cenu Senior roku 2017

Nadace Charty 77/Senzační senioři vyhlásila nominační období na Cenu Senior roku 2017. Nominace do dvou kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a společenské organizace. Uzávěrka nominací je 31. července 2017.

Do soutěžních kategorií Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub mohou nominovat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.
Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi  do 31. 7. 2017.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota.

Kritéria pro udělení ocenění
Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu;
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům;
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.);
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin –  děti, lidé s postižením, osamělé matky);
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.);
• jednotlivci musí být minimálně 60 let.

Pravidla a časový harmonogram

• Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území České republiky, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu celého hodnoceného období, tj. předchozího kalendářního roku.
• Přihlášky jsou přijímány do 31. července 2017. Pro dodržení stanoveného termínu je rozhodné datum poštovního razítka nebo doručení elektronicky.
• Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.
• Přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle navrhovatel:
a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
b) prostřednictvím e-mailu na adresu: marie.knotkova@bariery.cz.
• Vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.

Více informací k soutěži najdete na: http://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2013/cena-senior-roku-2017/. *

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *