Technologická revoluce v osvětlení je výzvou pro architekty i radnice

Příprava studie regenerace sídliště Karviná-Ráj z dílny Ateliéru Genius loci v čele s Ing. arch. Ivou Seitzovou měla interdisciplinární charakter, když se na ní spolu s architekty podíleli také sociolog, dopravní inženýři, krajinářská artchitektka - a také odborníci na práci se světlem.

Letos v červenci skončily práce na prvních dvou etapách regenerace karvinského sídliště Ráj. Projekt Ing. arch. Ivy Seitzové zahrnuje hlavně úpravy komunikací spojené s přebudováním uličního prostoru tak, aby se zvýšil počet odstavných stání při lepším komfortu dopravy. Řeší i přetrasování a doplnění chodníků, vytvoření útulných prostor pro každodenní rekreaci obyvatel i úpravu vnitrobloků a dětských hřišť a s tím spojenou rozsáhlou regeneraci sídlištní zeleně (autorkou sadových úprav je Ing. Magda Cigánková Fialová), stejně jako doplnění městského mobiliáře a rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí studie byla i anketa mezi zhruba 6900 domácnostmi, jež sídliště obývají – celkem jde o přibližně 17 tisíc obyvatel.

Jaké možnosti nabízí osvětlení při úpravách veřejných prostor a které z nich jste využili v případě sídliště Ráj?

Správné a úsporné osvětlení venkovních prostor je důležitým aspektem našich návrhů a já jsem velmi ráda, že v tomto oboru teď zažíváme technologickou revoluci. Nám architektům se tak otevírá další rozměr naší tvorby – světlo začíná být trojrozměrné, přetváří se v úžasný nástroj pro docílení požadované atmosféry, má efekt! Můžeme pracovat s jeho intenzitou, měkkostí, barvou i stíny. V donedávna neosvětlených vnitroblocích jsme zvolili LED osvětlení se svítidly STELA Long se záměrně chladnějším bílým světlem, umožňujícím vytvořit kontrastní světelné akcenty právě u vnitroblokového mobiliáře. Naopak u hlavních tahů pohybu pěších a vstupů do domů jsme upřednostnili souměrné osvětlení, poskytující pocit bezpečí při použití stejných svítidel. S jiným akcentem osvětlení dosáhnete téměř až denního světla, takže chodci se pod ním cítí bezpečněji.

Neruší však nové veřejné osvětlení zejména obyvatele v nižších podlažích?

K dosažení intimní nálady jsme zvolili jen pětimetrové stožáry. Navíc domy v této lokalitě většinou mají byty až v 1. patře, čímž okna v nižších patrech nejsou osvětlována nežádoucím způsobem.

Co pro vás bylo při práci s veřejným osvětlením na sídlišti Ráj nejzajímavější?

Velkou radost mi činila již pouhá hra se světlem, s osvětlením jednotlivých navržených prostor, hra s možnostmi, jež dnešní technologie skýtají. Stela Long je krásné svítidlo se špičkovým designem, je opravdu radost s ním pracovat. Je úžasné vidět, že světelný efekt, jenž chcete v určitém prostředí docílit, je dnes možné právě tak zrealizovat. A to vše v dlouhodobém horizontu při docílení vyššího výkonu při nižších provozních nákladech.

Veřejné osvětlení je však součástí prostoru i za bílého dne. Jak jste v Karviné zohlednili tento fakt?

Ano, stožáry veřejného osvětlení skutečně za denního světla vnímáme jako prvky městského mobiliáře. My jsme v projektu uvedli do souladu materiál i barvu použitých ocelových stožárů s ostatním mobiliářem. Při již daném pozadí barevných fasád domů jsme zvolili uklidňující antracitově šedou barvu a dali vyniknout okolní nové syté zeleni sadových úprav.

Odlišuje se nyní sídliště Ráj veřejným osvětlením od ostatních částí Karviné?

Již regenerovaná část sídliště získala moderní veřejné osvětlení, vytvářející zajímavou a neopakovatelnou atmosféru prostor. Uniformní části sídliště se za pomocí atraktivního nasvětlení stávají jedinečnými prostory s vlastní identitou.

Doceňují radnice vhodné veřejné osvětlení jako organickou součást úprav veřejných prostranství?

V Karviné jsme měli štěstí na porozumění novým technologiím ze strany radnice. Našemu návrhu osvětlení se dostalo podpory investora, který si uvědomuje, že rychlý rozvoj technologií v osvětlení bude nově formovat veřejný prostor. Velkou roli při výběru samozřejmě hraje i snadná údržba svítidel a jejich životnost. Bohužel, dosud ne na všech radnicích sedí osvícení investoři, kteří chápou význam správného osvětlení veřejného prostoru. Například v Německu či Švédsku se klade velký důraz na energetickou úspornost a udržitelnost. Tamní radní jsou také velmi dobře obeznámeni s funkcemi, jež vhodně zvolené osvětlení plní: Slouží bezpečnosti v dopravě i chodcům ve městech a propůjčuje obcím vlastní identitu. Ostatně já sama si často v zahraničí pamatuji jednotlivá města právě podle veřejného osvětlení.

Výrobce svítidel: Philips, www.lighting.philips.cz

Více informací: hynek.bartik@philips.com

Iva Seitzová: Díky moderním technologiím dnes při osvětlování veřejných prostor můžeme pracovat s intenzitou, měkkostí i barvou světla a s jeho stíny.

FOTO: ARCHIV

Antracitově šedé stožáry za dne nepotlačují okolní zeleň a dávají jí vyniknout.

FOTO: ARCHIV ATELIÉRU GENIUS LOCI

Pouze pětimetrové stožáry zamezují tomu, aby okna v nižších patrech domů byla osvětlována nežadoucím způsobem.

FOTO: ARCHIV ATELIÉRU GENIUS LOCI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *