Autor
Kategorie:
Různé

Téma Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě se probere v Brně

Na současná a aktuální témata z oblasti personalistiky a vzdělávání ve veřejné správě a témata s nimi související bude zaměřena celorepubliková konference Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. září na Nové radnici v Brně.

Pořádají ji Klub personalistů, o. p. s., Magistrát města Brna a Ministerstvo spravedlnosti ČR, přičemž partnerem konference je Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. (STMOÚ).Osobní záštitu konferenci poskytli ministr pro místní rozvoj v demisi Mgr. František Lukl, MPA, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Ondřej Veselský. Odborně ji zaštiťuje doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně. Mezi mediálními partnery je i měsíčník Moderní obec.

Podle Mgr. Kristiny Chrástkové, zakladatelky Klubu personalistů, současným zásadním tématem personalistiky ve veřejné správě je další vývoj systému vzdělávání. »Tato oblast je pro města a obce důležitá jak z finančního hlediska, tak proto, že souvisí s možnostmi vychovat a následně stabilizovat zaměstnance, kteří jsou pro ně přínosem díky svým znalostem a osobnostním předpokladům. Je dobře, že se konference bude věnovat i tomuto tématu« poznamenává Kristina Chrástková.

Předseda STMOÚ Ing. Jaromír Zajíček, MPA, jenž působí jako tajemník děčínského magistrátu, nejvíc ve veřejné správě postrádá řešení odborného vzdělávání zvolených zastupitelů. »Od jejich erudovanosti se přece odvíjí vše další,« konstatuje.

CHYBÍ ODBORNÁ DISKUSE K ZÁKONU O ÚŘEDNÍCÍCH ÚSC

Zakladatelka Klubu personalistů poukazuje i na nutnost ptát se na přístup k tvorbě zákona o úřednících veřejné správy. Podle ní během posledních zhruba sedmi let, kdy se pracuje na jeho úpravě, neproběhla žádná věcná diskuse specialistů na pracovní právo a odborníků z praxe, jež by se soustředila na to, zda úprava právních poměrů úředníků má být postavena na principu služebně právním nebo pracovněprávním se všemi negativy a pozitivy toho kterého přístupu.

Jaromír Zajíček k tomu dodává: »Naše sdružení již dlouho kritizuje nesoulad zákona o obcích se zákonem o úřednících ÚSC. Problematika jmenování a odvolávání vedoucích úředníků není jednoznačně stanovena i přes stále silnější volání po odpolitizaci veřejné správy.«

HOVOŘIT SE BUDE I NA TÉMA NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Konference by se měla zabývat i novým občanským zákoníkem (OZ), zejména jeho aplikací v praxi veřejné správy. Právě tímto praktickým pohledem na nový OZ ze strany veřejné správy by se měla odlišovat od mnoha jiných, na stejné téma pořádaných konferencí a seminářů.

Kristina Chrástková upozorňuje: »Vzájemný vztah mezi zákoníkem práce a novým OZ je vztahem speciality zákoníku práce a subsidiarity občanského zákoníku. Předpokládám, že aplikace nového OZ do pracovněprávních vztahů nebude patřit k nejsložitějším změnám, které veřejnou správu od 1. 1. 2014 čekají. Smyslem a účelem nového OZ je upravit (až na výjimky) soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. Dotkne se tedy osobně každého z nás. Úředníci veřejné správy však musí zvládnout změny obojího práva, tedy práva soukromého i práva veřejného, jejichž úprava se v novém OZ prolíná, přičemž jejich uplatňování sleduje různý účel. Zřejmě náročnější než změny v pracovněprávních vztazích budou změny v oblasti rodinného práva, smluvního práva, věcných a majetkových práv, které zasáhnou činnost veřejné správy. Úlohou personalistů je již teď zajistit úředníkům potřebnou škálu vzdělávacích akcí, aby se na nové právní poměry mohli co nejlépe v osobním i pracovním životě připravit.«

Dostatečný rozsah vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě bude podle Kristiny Chrástkové důležitý i proto, že rekodifikace soukromého práva vyvolala potřebu změn v řadě sfér života společnosti a je provázena změnami či zrušením velkého množství dalších zákonů. Tyto změny je nutné co nejlépe a nejrychleji vstřebat.

Na konferenci vystoupí i Eva Tomášková, vítězka soutěže Personalista veřejné správy 2012. V příspěvku Personální práce v Magistrátu města Děčín se bude věnovat vlastním zkušenostem, inovacím a dobré praxi v personalistice. »Jakékoliv setkání na této úrovni je pro jeho účastníky obrovským přínosem. Ať už získají nové poznatky z programu konference, či z neformálních setkání s kolegy. Po řadě let je to konference první tohoto druhu, řekl bych, že na ještě vyšší odborné úrovni, než bývalo zvykem. Moc se těším,« uzavírá Jaromír Zajíček.

Odborný obsah konference

Téma 1: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

novinky v oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu MPSV;

novelizace zákoníku práce;

judikatury Nejvyššího soudu týkající se pracovního soudnictví s dopadem do oblasti veřejné správy;

judikatury krajského soudu v oblasti pracovněprávních sporů;

dopad nového občanského zákoníku do pracovněprávních vztahů ve veřejné správě;

zkušenosti z kontrol Státního úřadu inspekce práce;

zkušenosti z pracovněprávních sporů z pohledu advokátní praxe.

Téma 2: Nový občanský zákoník a jeho dopad do veřejné správy

výklad vybraných částí nového občanského zákoníku od členů rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti;

nový občanský zákoník a doprovodné novelizace právních předpisů;

Nejvyšší soud z pohledu nového občanského zákoníku;

pohled Nejvyššího správního soudu na nový občanský zákoník;

názor politického představitele státu a právníka na nový občanský zákoník;

nový občanský zákoník a jeho vliv na působnost a práci soudů.

Téma 3: Vzdělávání ve veřejné správě

novinky ve vzdělávání ve veřejné správě;

vzdělávání z pohledu nového zákona o úřednících ÚSC;

hodnocení systému vzdělávání ve veřejné správě a vzdělávání úředníka;

zákonná povinnost vzdělávání se u příslušníků bezpečnostních sborů.

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ, O. P. S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *