Téměř pět miliard pro pražské metropolitní oblasti

Praha se společně se Středočeským krajem zabývá Integrovanými územními investicemi (ITI). Na základě proběhlé konference, které se zúčastnila primátorka Adriana Krnáčová a náměstek Petr Dolínek, bude řídicí výbor posuzovat jednotlivé projektové záměry a vydávat k nim vyjádření. V rámci ITI se budou realizovat projekty s významným dopadem na metropolitní region Prahy a většiny Středočeského kraje. Metropolitní region může v rámci ITI získat až 4,7 miliardy korun.

 

 

„‎Integrované územní investice chápu jako startovní bod nové éry spolupráce Prahy a Středočeského kraje a budu usilovat o to, aby se prohloubila i nad rámec čerpání z evropských fondů. Potenciál ITI vidím zejména v řešení dopravy, kde jsou oba kraje silně provázány. Středočeši dojíždějící za prací budou díky této spolupráci využívat nová záchytná parkoviště P + R. Dalším důležitým bodem je zefektivnění integrovaného dopravního systému, zejména pak rozšíření odbavovacího zařízení Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje,“ uvedla primátorka Krnáčová.

 

Hlavní město Praha má v období 2014–2020 při čerpání fondů EU možnost využít tzv. Integrovaných územních investic (ITI), jež umožňují realizovat větší strategické projekty, které pomohou rozvinout metropolitní region – tedy Prahu a velkou část Středočeského kraje.

 

Stěžejní tematickou oblastí Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti je doprava, na kterou je směrováno až 80 % z celkové alokace. Integrace dopravy je odrazovým můstkem pro rozvoj dalších oblastí. Konkrétními dopravními projekty mohou být přestupní terminály mezi jednotlivými druhy dopravy (např. auto – železnice – MHD), parkovací systémy typu park & ride a integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje. Od všech těchto projektů si Pražská metropolitní oblast slibuje větší atraktivitu využívání veřejné dopravy a tím menšího zatížení především hlavního města od automobilové dopravy.

 

Život hlavního města je silně propojený se Středočeským krajem, a proto se snaží intenzivně spolupracovat a koordinovat plánování se Středočeským krajem a s městy a obcemi ležícími v jeho okolí. ITI je pro Prahu pilotním projektem k řešení jejího rozvoje prostřednictvím propojených projektů, které budou realizovány především ve Středočeském kraji. Spolupráce při přípravě a realizaci ITI je ale důležitá také pro nastavování efektivní spolupráce a komunikace se Středočeským krajem, ale i s městy.*

TZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *