Projekt Tři věže v Líbeznicích u Prahy se loni v České ceně pro architekturu probojoval až do finále

Termín uzávěrky příjmu přihlášek do soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu se blíží

Až do letošního 21. dubna mohou architekti přihlašovat svá díla do již druhého ročníku soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Soutěž je otevřena architektonickým realizacím uskutečněným na území České republiky za posledních pět let. Přihlašování opět probíhá formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Vyhlašovatel soutěže – Česká komora architektů (ČKA) – se těší i na díla, jejichž investory byla města a obce. Česká cena za architekturu přitom nečiní rozdíly mezi přihlášenými realizacemi co do jejich velikosti ani co do jejich typologie nebo funkce.

Pět set? Pět set padesát? Šest set? Odhady, kolik svých děl letos architekti přihlásí do soutěže Česká cena za architekturu, se různí. Nicméně sekretářka ČKA architektka Marie Špačková soudí, že počet realizací přihlášených do loňské premiéry soutěže (475) bude překonán.

I v tomto roce bude o výsledcích rozhodovat prestižní mezinárodní odborná porota, která v červnu do užšího okruhu vybere přibližně padesát nominovaných děl. Ta budou představena 12. června 2017 v prostoru DUP 36 nedaleko Národní třídy v Praze. Bývalý Dům uměleckého průmyslu ve funkcionalistickém stylu od architekta Oldřicha Starého přitom skvěle vystihuje jedno z témat soutěžní přehlídky – a sice rekonstrukce a konverze stávajících objektů, kterým se v loňském ročníku ceny věnovala zhruba třetina autorů.

Z nominačního okruhu porota následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie ČCA. Rozdány budou rovněž mimořádné ceny, jejich laureáty navrhují partneři ceny. Výsledky soutěžní přehlídky budou představeny 27. listopadu 2017 v Místě pro nové umění – Jatka 78 v pražských Holešovicích. Záznam z loňského galavečera je dostupný na YouTube kanálu ceny.

Mediálním partnerem letošní soutěžní přehlídky je i časopis Moderní obec. Budeme rádi, pokud se v České ceně za architekturu ještě více než loni prosadí také projekty financované z veřejných prostředků a jejichž investory jsou radnice. Připomeňme, že mezinárodní porota už v minulém ročníku oceňovala nejen „velké investice“, ale také drobné projekty. Česká cena za architekturu nejenže nečiní rozdíly mezi přihlášenými realizacemi co do jejich velikosti, ale ani co do jejich typologie nebo funkce.

Starostové a vedení měst a obcí by proto neměli váhat s vybídnutím autorů „svých“ municipálních projektů, aby tato díla do soutěže přihlásili. Radnice dostávají i touto soutěží příležitost dokázat, že nejen soukromí investoři, ale také územní samosprávné celky dokážou veřejný prostor rozvíjet nápaditými, a přitom zcela funkčními stavbami.

Charakteristickým prvkem nového oborového ocenění i v druhém ročníku ceny zůstává celoroční a celorepublikový koncept propagace architektury. Na cenu opět navážou výstavy a besedy v regionech. Aktuálně probíhá retrospektivní výstava České ceny za architekturu 2016 v Galerii Architektury Brno (zájemci ji mohou navštívit až do 13. dubna). Cena se také 7. dubna představí v Galerii u Bílého jednortožce v Klatovech. Plánovány jsou i další akce, např. v rámci SlavoniceFestu.*

Více informací o soutěži Česká cena za architekturu a on-line přihláška jsou na: https://ceskacenazaarchitekturu.cz/.

/rš/

 

K foto:

V loňské premiéře České ceny za architekturu se do finále prosadil i projekt Atelieru M1 architekti nazvaný Tři věže. Šlo o úpravu obecních budov v Líbeznicích u Prahy, což obci vtisklo novou identitu díky rozvážnému a chirurgicky přesnému přístupu. Provedeno bylo mnoho prostých a rozumných zásahů, s ohledem na omezený rozpočet. Mezinárodní porota přitom vyjádřila názor, že by se tato realizace mohla časem stát dobrým příkladem pro mnoho dalších českých vesnic, jejichž vývoj během období silné a nekontrolované urbanizace stagnoval či přímo zeslábl.*

Foto: Atelier M1 architekti

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *