Tísňová péče není jen technika

Tísňová péče je terénní sociální služba, již lze poskytovat v domácnosti uživatele i mimo jeho domov - venku. Z tohoto pohledu se dělí na stacionární a mobilní. U obou hraje důležitou roli technické zázemí, které představuje sice nutnou, ale nikoli jedinou podmínku pro poskytování této služby.

Jak taková služba vypadá? Přiblíží to příklad náhlé krizové situace uživatele na základě vyjádření představitelů občanského sdružení ŽIVOT 90, které je u nás největším poskytovatelem této služby.

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD

Monitorovaný uživatel tísňové péče upadne doma v koupelně nebo venku na procházce, zraní se a nemůže vstát. Stiskne buď na krku, nebo na ruce zavěšené tísňové tlačítko a čeká. Poplachová zpráva se za pár vteřin objeví na počítači dispečinku tísňové péče. Službu mající dohled se pomocí automaticky zapnuté hlasové komunikace s uživatelem propojí. Podle povahy situace zorganizuje pomoc a zkontaktuje osoby, které uvedl zájemce v rámci jednání o službu.

Pokud nejsou tyto kontakty schopny uživateli pomoci, uživatel se nachází v bytě a má na dispečinku uložené klíče, operátorka vysílá na zpřístupnění bytu nasmlouvanou výjezdovou službu. V případě, že uživatelovo zranění vyžaduje lékařské ošetření, operátorka zajistí výjezd záchranky. V případě akutního ohrožení života uživatele, který nemá na dispečinku klíče uloženy, operátorka zorganizuje výjezd integrovaného záchranného systému.

ASISTENCE SENIOR INSPECT

Život 90 poskytuje službu tísňové péče od konce roku 1992, kdy byly na dispečink v Praze napojeny první uživatelské stanice instalované v bytech klientů této sociální služby s názvem Areión – posel rychlé pomoci. Dnes Život 90 zajišťuje službu tísňové péče prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci Králové, Kutné Hoře a Jihlavě asi 1300 klientům ve 34 městech v šesti krajích ČR.

K domácí tísňové péči pro méně aktivní seniory a občany se zdravotním postižením, jež tráví většinu času ve svých domovech, přibyla služba mobilní tísňové péče a asistence Senior Inspect. Ta je určena aktivním klientům v seniorském věku. Koncovým zařízením může být krabička do kapsy, nebo mobilní telefon pro seniory Aligator A400.

SYSTÉM I PRO MOBILNÍ DOHLED

Řešení Senior Inspect vyvinul univerzitní vědecký tým a nabízí je společnost CleverTech. Systém dokáže díky snímání polohy určit místo uživatele v rámci sítě GSM, která je dostupná i v místech bez signálu GPS (tj. uvnitř budov). Míru bezpečí uživatele systému zvyšuje i automatická analýza snímaných dat. Základní snímací jednotka obsahuje integrované snímání pohybové aktivity seniora a umožňuje i bez signalizace ze strany uživatele rozpoznat některé krizové stavy (např. náhlý pád) a včasnou reakcí předcházet následným komplikacím.

JAK PRODLOUŽIT AKTIVNÍ ŽIVOT

Radek Fiala, manažer projektu Senior Inspect, mi na schůzce ukazuje graf znázorňující, co se děje se seniorem s přibývajícími léty. Od zdraví, aktivity, přes útlum k pasivitě až k nepřetržité péči. »Aby ta první fáze byla co nejdelší, je třeba udržet život seniorů v možné míře plný aktivit,« říká. Proč se to ale často nedaří? »Bývají to obavy z rizikových situací, jako je pád, dezorientace, náhlý zdravotní problém. Běžným řešením je omezování rizikovějších aktivit, úpadek do pasivity a snížení kvality života.«

Tuto spirálu lze zpomalit zvýšením bezpečí života i s objektivními zdravotními omezeními, snížením obav rodiny i seniorů chytrou podporou bezpečí při realizaci aktivit. Tím se dostáváme k základním vlastnostem asistence systému Senior Inspect. »Musí být non-stop dostupná a funkční doma i venku. Zařízení by mělo být pro uživatele jednoduché, přitom by systém měl umět rozpoznávat krizové situace, umožňovat lokalizaci uživatele a být i finančně dostupný,« vyjmenovává Radek Fiala.

JEDNO TLAČÍTKO A TŘI PRAVIDLA

Krabička umožňuje mobilitu doma i venku. Funguje v síti GSM všude, kde je pokrytí mobilním operátorem. Má mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci. Jednoduchost zaručuje jedno tlačítko a dodržování tří pravidel:

Nos krabičku stále u sebe.

Když máš problém, zmáčkni tlačítko.

Před spaním dej krabičku do nabíječky.

Poskytovateli služby nabízí systém sofistikovanější funkce. Dokáže analyzovat pohyb a aktivitu uživatele. Každých 10 minut komunikuje s centrálou. Hlídá stav baterií, ověřuje funkčnost, umožňuje nastavit 10 typů systémových alarmů. Do budoucna jej půjde rozšířit o některé medicínské funkce.

CleverTech provozuje vlastní dohledové centrum obsluhující přes stovku uživatelů. Kromě toho spolupracuje s dalšími partnery, vedle Života 90 např. s Městskou policií v Brně, jež spustila dohledový pult koncem roku 2011. Běží pilotní projekty s několika městy, kdy si město či obec koupí několik krabiček a zapůjčí je svým seniorům. Na úhradu lze použít přiznaný příspěvek na péči, neboť tísňová péče spadá do sociálních služeb podle zákona č. 108/2006.

HODNOCENÍ SYSTÉMU

Četnost zásahů dispečinku souvisí se stavem klienta. Mnohdy jde jen o planý poplach v důsledku opomenutí nabití krabičky, či jejího zapomenutí na stole. Ale v některých případech se úspěšně řešily i život ohrožující situace. Všichni uživatelé se však shodují na tom, že největším přínosem je pro ně to, že se nebojí oni ani jejich rodina, a mohou zůstat nadále aktivní.

JAROSLAV WINTER

šéfredaktor portálu Helpnet

Podle Radka Fialy, manažera projektu Senior Inspect, přináší systém užitek i bez zásahu dohledového pultu.

Krabička, která umožňuje vyslat v nouzi signál na dispečink tísňové péče, má zabudovaný mikrofon a reproduktor. Funguje v síti GSM všude, kde je pokrytí mobilním operátorem.

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *