Tomáš Sokol: Dnes se do vězení dostane spíše starosta než lupič

Radit lupiči jak vykrást banku a nedostat se před soud, případně nebýt odsouzen, advokát nesmí. Radit manažerům, jak spravovat to, co jim bylo svěřeno, a nedostat se před soud - či alespoň nebýt odsouzen, je však něco zcela jiného. Ostatně a s trochou nadsázky, v dnešní právní realitě se do kriminálu dostane spíše manažer než lupič.

Každý manažer – a do této kategorie zařazuji z důvodů, které ještě zmíním, i volené představitele obcí, totiž kromě řady jiných přejímá i povinnost spravovat cizí majetek. A nejen to. Zákon mu ukládá povinnost tento majetek spravovat s určitou mírou kvality. V případě statutárních orgánů obchodních společností to je § 194 odst. 5 obchodního zákoníku, který hovoří o povinnosti vykonávat působnost s péčí řádného hospodáře. V případě zaměstnance to je ustanovení § 301 zákoníku práce, který vyjmenovává celou řadu toho, co zaměstnanec musí, včetně povinnosti řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem, a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením. Povinnosti představitelů obcí plynou z ustanovení § 38 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. A jsou dost podobné těm předchozím kategoriím.

Jen ze své osobní praxe vím o dvou aktuálních trestních stíháních zastupitelů či radních za to, že podle názoru orgánů činných v trestním řízení nenakládali s majetkem obce tak, jak zákon ukládá.

V jednom z případů koaliční zastupitelé »zpupně« nedali na hlasy opozice, a tak prý prodali část obecního majetku laciněji zhruba o 3,5 milionu korun, než byla tržní cena. Ve druhém případě zakázky obce, resp. vícepráce vzešlé ze stavebních zakázek, údajně neřešili zákonným způsobem. Kromě toho ze stejného zdroje – a též z odborné literatury nebo z doslechu, znám celou řadu případů minulého i současného stíhání manažerů dalších druhů, najmě představitelů obchodních společností nebo státu, obviněných z toho, že porušili svou povinnost při správě cizího majetku.

Není podstatné, že v jednom ze zmiňovaných případů sice většina zastupitelů přehlasovala opozici, ale vycházela z materiálu, který byl pro zastupitelstvo zpracován a předložen technickým aparátem radnice. A že v tom druhém případě město již pouze řešilo důsledek toho, že určité vícepráce prostě provedeny byly, takže by bylo v podstatě nesmyslem je tzv. vysoutěžit. Už vůbec pak není podstatné, že v případě manažerů obchodních společností budí kreativita některých policistů při vymýšlení obvinění dojem, že už jsou hodně za hranicemi danými trestním zákoníkem.

A do toho všeho navíc ještě přišel zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, který umožňuje, aby sama obec byla stíhána za to, že spáchá některý ze zhruba 80 trestných činů uvedených v trestním zákoníku. Vynecháme-li takové lahůdky, jako je sexuální nátlak, pohlavní zneužití či kuplířství, z něhož obce ani do budoucna (a to ani ty nejdivočejší) příliš nepodezírám, pořád tu jsou daňové delikty, pletichy při zadávání veřejné zakázky a veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě a řada jiných trestných činů, které může obec spáchat bez větší námahy.

O tom, co by měli představitelé obcí udělat pro to, aby se vyhnuli nebezpečí trestního stíhání, a o tom, co zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vlastně pro obce znamená, bych chtěl přednášet, anebo – bude-li zájem, diskutovat na FORUM MUNICIPAL 2013 letos v březnu.

TOMÁŠ SOKOL

právník

FORUM MUNICIPAL 2013 (26.-27. 3. 2013)

Odborný kongres pro zástupce obcí a měst se uskuteční v hotelu Jezerka (Seč, Pardubický kraj) s tématem roku 2013:

Nový občanský zákoník (speciální výklad pro obce a města)

Hosté se svými tématy:

JUDr. Tomáš Sokol – advokát;

doc. Mgr. Pavel Šaradín, PhD. – politolog.

Bližší podrobnosti a přihlášky naleznete na:

www.municipal-centrum.cz.

Mediální partner: měsíčník Moderní obec .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *