Turistický ruch objevuje možnosti církevních památek

Česká republika je posetá památkami, což lze na jedné straně vnímat jako konkurenční výhodu a příležitost pro rozvoj odvětví cestovního ruchu, ale současně je to náročný finanční závazek. Kromě památek světských se pozornost začíná stále víc soustřeďovat také na ty církevní.

Letos doznala velký posun záležitost církevních restitucí. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi už projednává Poslanecká sněmovna. Ponechme nyní stranou, že mají církevní restituce i své odpůrce a rovněž to, že pokud jde o finanční náhrady za bývalý církevní majetek, který nyní vlastní obce, není zcela jasné, jak velký majetek vlastně je. Místní samosprávy povětšinou pokus o řešení vítají, neboť by jím měla skončit blokace nemovitostí, která brání realizaci řady projektů. Pozornost se v posledních letech však zaměřuje i na církevní památky a to z hlediska rozvoje tzv. církevní turistiky.


OTEVŘENÉ BRÁNY KOSTELŮ

Kupříkladu ve Zlínském kraji vstoupí letos už do svého třetího řádného ročníku (nultý proběhl v roce 2009) projekt Otevřené brány, v němž je zapojeno 21 kostelů s různým režimem pro návštěvníky. Účastní se jej města a obce Zlínského kraje, Centrála cestovního ruchu východní Moravy, Arcibiskupství olomoucké, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, farnosti, Matice svatohostýnská a Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách. Garantem projektu je kraj, který zajišťuje metodickou a odbornou a marketingovou činnost.

Mgr. Marcela Honajzrová z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu ve Zlíně seznámila Moderní obec s cíli projektu. Jsou jimi především:

zpřístupnit s průvodcem a v pravidelném režimu významné sakrální památky, zejména po stránce umělecké a historické;

seznámit návštěvníky s památkami nejen po stránce architektonické a umělecké, ale i kulturně hodnotové a duchovní;

posílit vztah obyvatel místu, kde žijí.

Zlínský kraj charakterizuje velká koncentrace památek sakrálního charakteru, silná náboženská tradice a vazba obyvatel k ní. Leží zde nejvýznamnější poutní místa v České republice – Svatý Hostýn a Velehrad. Církevní památky mají potenciál pro rozvoj turistického ruchu, např. zapojení, resp. součást poutní stezky a v budoucnu i cyklostezky (Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad – Sv. Antonínek) a propagaci dalších turistických zajímavostí.

Přínosem projektu jsou i nové (sezonní) pracovní příležitosti. Vloni se podařilo vyškolit 145 průvodců, většinou šlo o ženy na mateřské dovolené, studenty a aktivní seniory. Činnost průvodců finančně zajišťují zapojené obce a kraj. Vstup do objektů je zdarma a prohlídky jsou možné od května do září, ve dnech úterý až neděle mimo čas bohoslužeb ve třech režimech (plný, víkendový, smíšený).

ZÁJEM O PAMÁTKY ROSTE

Letos bude možné navštívit 20 kostelů a hřbitov ve Střílkách s komentovanými prohlídkami. Do projektu se finančně zapojí 16 obcí a měst, Zlínský kraj a Matice svatohostýnská. Zájem návštěvníků se každoročně zvyšuje, vloni jich památky shlédlo na 95 tisíc, převážně z tuzemska. Náklady obcí, měst a kraje činí ročně asi 1,1 milionu korun.

Památkami »dýchá« např. Kutná Hora, město UNESCO. Na snímku chrám sv. Barbory a Jezuitská kolej (sídlo Galerie Středočeského kraje).

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *