Tváří dubnového vydání Moderní obce je Dagmar Vaňková, starostka obce Jeřišno

Dubnové vydání Moderní obce je už na cestě ke čtenářům. Vznikalo ještě před vyhlášením nouzového stavu, takže – jak v editorialu podotýká šéfredaktor Ivan Ryšavý – může vzbuzovat dojem "filmu pro pamětníky". Ale koneckonců, nedíváme se víceméně všichni rádi na tyto filmy? Berme proto dubnové vydání Moderní obce jako určitou předzvěst toho, že se opět vrátí předkoronavirové časy. Byť, pravda, leccos se po odeznění pandemie covid-19 změní. Věřme, že se také změní (zlepší) i vztah státu k územní samosprávě, která se během nynější krize osvědčuje jako pevný základ celé společnosti. Nejen toto aktuální vydání Moderní obce vydání si během dubna můžete přečíst zdarma v elektronické podobě.

Úvodní rozhovor dubnového vydání jsme vedli s Dagmar Vaňkovou, starostkou Jeřišna na Chotěbořsku. Paní starostka se rovněž stala  "tváří" aktuálního čísla Moderní obce. Jako vždy přinášíme i tentokrát zajímavé výroky některých osobností, které na stránkách dubnového vydání vystupují.

* Dagmar Vaňková, starostka obce Jeřišno: Starosta, či chcete-li starostka malé obce musí být psycholog, ekonom, stavař, vodař, právník… od všeho kousek, či spíše pořádný kus. Ale stejně se vás nakonec občan zeptá: A to jsi starostka, že to nevíš? Musíte vědět, kdy máte být empatický, kdy asertivní, kdy je nutné laskavé slovo a kdy je třeba i „zapráskat bičem“. I v malé obci si s každodenními problémy a starostmi nakonec poradíte. Jenže máte hodně malé páky na to, co přichází „shora“. A určitě čtenáře Moderní obce nemusím přesvědčovat o tom, že „shora“ se toho na nás nevalí právě málo a že některé kroky státu a přibývající byrokracie nám ve vedení hlavně menších obcí svazují ruce místo toho, aby nám centrum vycházelo vstříc, či aby nás alespoň nechávalo v klidu žít.

* Martin Valovič, místostarosta MČ Praha 10: Budeme důsledně apelovat na developery, aby se podíleli na řešení bezprostředních dopadů svých projektů na okolí. Půjde například o zvyšování kapacity škol a školek, opravy ulic a chodníků nebo budování nových parkovacích stání a zastávek MHD. Pokud se soukromý stavebník rozhodne s radnicí spolupracovat, zaváže ho to k investicím do veřejné infastruktury, která je v metodice taxativně vymezena. Výše investice se vypočítá podle každoročně aktualizovaného koeficientu stanoveného s ohledem na rozpočet městské části a objem výstavby na jejím území v uplynulých pěti letech. V roce 2020 budou developeři přispívat 915 Kč na metr čtvereční hrubé podlažní plochy záměru.

* Luděk Tesař, ekonom: Růstu provozních výdajů obcí loni dominovaly platy a zejména sociální odvody státu, které se dramaticky meziročně zvedly. Trochu to připomínalo pohádku S čerty nejsou žerty, kde kníže Josef Sličný zvedá daně, ale stejně si nepomůže, neboť nenasytný rádce a prostopášné princezny ho beztak o vše připraví.

* Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.: Nechtějí-li se zastupitelstva pouze spoléhat na dotace, pak ať zkusí začít přemýšlet o tom, zda by některé jejich projekty, třeba vodohospodářské infrastruktury nebo ve prospěch městských nemocnic, nebylo možné profinancovat s využitím soukromých peněz. To by téměř zcela jistě přineslo jednodušší a rychlejší realizaci projektu a vyloučeno by bylo i riziko případného vracení dotace.

* Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.: Vždy doporučujeme, aby se pojištění majetku pravidelně aktualizovalo. Znamená to projít si, co bylo za uplynulý rok pořízeno nového a co bylo naopak odstraněno a vyřazeno – a jak se tyto změny promítly do celkové hodnoty majetku.

(Paní Ing. Vladimíře Ondrákové se velmi omlouváme za zkomolení jejího příjmení v textu rozhovoru v tomto dubnovém vydání časopisu, které kvůli koronavirové krizi bylo připravováno v nestandardních podmínkách "na dálku".)

* Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace: Radnicím by nemělo uniknout, že leasingové produkty jsou využívány k financování mnoha dalších věcí včetně komunální techniky ‒ čisticích automobilů, vozidel určených na svoz odpadu a podobně.

* Věra Kameníčková, analytička CRIF, a. s.: Nabízí se otázka, zda nenastal čas pro úpravu stávajících podílů jednotlivých krajů z celkového objemu výběru sdílených daní, který je pro tyto vyšší územní samosprávné celky vyčleněn.

* Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP: Státy Evropské unie trápí narůstající nelegální dovozy produktů ze zemí mimo EU, především z Číny. Stále více evropských spotřebitelů si totiž přes e-shopy sídlící v asijských a jiných, tzv. třetích zemích (tj. zemích mimo EU), nakupuje elektroniku, baterie, pneumatiky a jiné výrobky, které si nechávají zasílat přímo domů. Na první pohled se to může zdát velmi výhodné, protože cena je často hodně zajímavá. Nicméně se zde naskýtá spousta „ale“…

* Libor Šebestík, zástupce ředitele Městské policie Prostějov: Parkování vozidel před školskými zařízeními a zařízeními, které děti navštěvují v rámci svých mimoškolních aktivit – lze ošetřit prostřednictvím dopravních značek K+R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď). Je možné tak zřídit místo pro krátkodobé zastavení nebo čekání osobních vozidel v blízkosti nádraží, terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních areálů, a zejména u škol.

* Vladan Zalejský, ředitel Divize veřejné správy, Asseco Solutions: Vše nekončí tím, že jsme poslali odpověď, ale tím, že jsme si jisti, že zadavatel tuto odpověď přečetl či ji zaznamenal. A hlavně, že souhlasí s řešením. Tvrzení typu - Já mu poslal mail a už to není můj problém, protože se neozval – je sice líbivé a zní odpovědně, nicméně zakládá na problém v budoucnu. A dohadování po delší době od konce vyřešení, kdy si už nikdo pořádně nepamatuje, co se řešilo, není disciplína, kterou bychom rádi měli v denním programu.

Barbora Š. Stašková, garantka kontaktního centra projektu Podpory sociálního bydlení MPSV: Řada obcí v posledních letech realizovala nebo se chystá uskutečnit projekty na zřízení sociálních bytů s podporou z prostředků IROP. Při plánování projektů tohoto druhu je však nutné přemýšlet nejen nad tím, kdo bude nájemníkům poskytovat sociální práci, ale rovněž zvažovat to, zda je v obci dostatečný počet osob, které budou splňovat podmínky dotačních výzev a mezinárodně uznávaných definicí ETHOS.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Na to, jak je pozice místostarosty důležitou funkcí, neboť jde o tzv. druhého v řadě po starostovi, zákon o obcích je k této funkci velmi skoupý. Místostarostové se tak pohybují často na hraně, aniž si to vůbec uvědomují. Není-li žalobce, není sice ani soudce, ale může se stát, že někdo nedokonalosti zákona využije, a přichytí vedení obce při tom, že na některé otázky nebude umět odpovědět.

* Jiří Skuhrovec, předseda think-tanku EconLab: Mnohé překvapí, že právě protikorupční nevládní organizace s ministerstvem kladou malý důraz na otevřené soutěže, a naopak legitimizují přímá zadání. Reagujeme tím na současnou situaci, kdy se zadavatelé pohybují mezi dvěma extrémy – nadužívání složitých obdob otevřených řízení a přímá zadání bez elementární ekonomické kontroly a transparentnosti. Obojí je špatně, obojí chceme eliminovat,

* Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj: Jsme rádi, že vznikla metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu. Vnímáme, že ze strany zejména obcí o takový návod byl zájem, prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu provádějí obce převážnou část svých nákupů. Metodika je sice jen doporučením, nicméně dodržením doporučených pravidel bude mít zadavatel jistotu, že postupuje transparentně a nediskriminačně, což přinese ekonomicky výhodnější nabídky.

* Petr Kolman, právník a pedagog na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS: I v souladu s aktuální judikaturou českých správních soudů docházíme k závěru, že dobrovolné svazky obcí ve smyslu ustanovení § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřízené k uspokojování veřejných potřeb samosprávného charakteru, resp. za veřejným účelem, jsou povinnými subjekty ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

* David Marek, AK Taylor Wessing Česká republika: Jestliže by byla nařízena hromadná bezpečnostní protiepidemická opatření a došlo by k uzavření (části) města, kde se nachází místo výkonu práce zaměstnance, pak vzhledem k principu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, který vychází z předpokladu zaměstnance coby slabší strany právního vztahu, máme za to, že v takovém případě by se uvedená situace zřejmě posoudila jako jiné překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnancům by náležela náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.*

UPOZORNĚNÍ

Během celého dubna můžete číst Moderní obec zdarma v elektronické podobě. Stačí kliknout na digitální čtečku (horní vodorovná lišta na: https://digi.profipress.cz/katalog/seznam) a poté do přihlašovacího e-mailu zadat digi@profipress.cz a heslo: ProfiPress.

Vydavatelství tak reaguje na současnou složitou situaci, která může někde přinést i problémy s včasným doručením předplacených časopisů. Ve výše uvedené nabídce najdete nejen časopis Moderní obec, ale i všechny další časopisy z portfolia vydavatelství Profi Press. 

/red/

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down