Tváří květnového vydání Moderní obce je starosta městské části Praha 13 David Vodrážka

Květnové vydání odborného měsíčníku pro feřejnou správu je už u čtenářů. Z titulní strany obálky na čtenáře pohlíží starosta městské části Praha 13 David Vodrážka, s nímž je uvnitř časopisu obsáhlý rozhovor.

Jako v každém novém vydání Moderní obce i tentokrát z jejího květnového čísla vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují.

* Starosta MČ Praha 13 David Vodrážka: Zastávám názor, že v intravilánech měst by se stavět nemělo, město by se mělo spíš rozšiřovat. Jiný přístup říká: město nerozšiřujte, ale zahušťujte ho a zastavujte zevnitř. Snad bych s ním souhlasil v případě brownfieldů, ale stavět uvnitř rondelů na sídlišti, kde lidé už 30 let bydlí, je problém. Do hotových částí města už by se stavět nemělo. Na druhé straně jsou tu platné zákony, platná legislativa. Pokud projekt vyhovuje územnímu plánu, nedá se nic dělat. Ani z pozice starosty nemohu rozhodnout ano, či ne – palec dolů, či nahoru.

* Předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Maxová: Nedivím se, že se najdou města a obce, které z mého pohledu v zoufalství nad neutěšenou situací reagují vyhlášením bezdoplatkových zón. Ale to vnímám jako reakci na dlouhodobě neřešený problém, nikoliv jeho eliminaci. Podle mých informací má vyhlášené zóny 55 měst a obcí a dalších 36 se na to chystá.

* Starosta města Kadaň na Chomutovsku Jiří Kulhánek: Podstata problému byznysu s chudobou je v penězích. Teprve až státní penězovod, na který jsou napojeni obchodníci s chudobou, přiškrtíme, budeme moci očekávat změny k lepšímu.

* Starosta městyse Okříšky na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý: Vyvěšením kurdské vlajky na radnici jsme chtěli upozornit a podpořit úsilí kurdského národa o vlastní stát, který jim vítězné mocnosti slíbily již před sto lety po první světové válce, ale tento slib nebyl nikdy naplněn. Vyjádřili jsme tak alespoň touto formou poděkování kurdským milicím za jejich zásadní podíl na porážce islámského státu, protože jejich příslušníci vlastně bojovali a umírali i za nás, za Evropu a Evropany. A bohužel opět dostali Kurdové řadu slibů, od kterých nyní Západ couvá…

* Starostka města Brtnice na Jihlavsku Miroslava Švaříčková (po převzetí titulu Historické město roku 2018 pro Brtnici): Toto je opravdu velká chvíle, neboť se ukazuje, že i malá sídla, jako je Brtnice, mohou dosáhnout na tak velkou cenu. Všem děkuji a slibuji, že se o památky budeme v našem městě starat i nadále a rádi. Je to pro nás velká čest.

* Ekonom Luděk Tesař: Často vzniká mylná iluze, že je snad bydlení pro obec dokonce ziskové. Tato iluze vzniká tak, že příjmy z nájmů jsou v rozpočtu jinde než náklady. Pouhý příjem z nájemného v rozpočtu neznamená zisk, protože jinde v rozpočtu jsou výdaje vztahující se k bytům. Přesto mnozí zastupitelé žijí v dojmu, že například v rozpočtu jejich města příjem z bytů ve výši 10 mil. Kč představuje čistý zisk. Jenže zastupitelé zapomínají nejen na výdaje rozpočtu, ale většinou do nákladů na byty nezahrnou ani odpisy – ty se totiž v rozpočtu nenacházejí, neboť patří do výsledovky. Nepochopený rozdíl mezi rozpočtem a výsledovkou pak iluzi zastupitelů o ziskovosti bytů často živí.

* Advokátka Petra Marková: Zvyšování nájemného není právně zcela neproblematické, některé dílčí otázky pravděpodobně vyřeší až soudní praxe – například, jaké určení srovnatelného nájemného je dostačující, zda lze nájemné zvýšit dohodou i bez určení srovnatelného nájemného, či jak je tomu s náhradou nákladů právního zastoupení ve sporech o výši nájemného.

* Analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau Věra Kameníčková: Jednoznačně klesající trend vykazuje počet obcí s nepřiměřenou likviditou. V roce 2017 vykázalo likviditu v intervalu od 0 do 1 pouze 107 obcí. V témže roce však mělo téměř 500 obcí likviditu vyšší než 50. Znamená to, že tyto obce mají příliš velké množství likvidních prostředků vzhledem k objemu krátkodobých závazků. A to není příliš efektivní způsob nakládání s penězi. Hodnocení však není jednoznačné, protože jde o podílový ukazatel, takže vysokou úroveň likvidity může ovlivnit velmi malá výše krátkodobých závazků. Ale i tak vzniká otázka, proč obec drží tolik oběžných aktiv ve formě, která moc nevynášejí.

* Předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva: Bohužel máme zkušeností, že někteří začínající kolegové vnímají práci v místní akční skupině pouze jako zaměstnání od – do. Chtěli bychom to změnit, nadchnout je a získat pro danou věc. Dalším úskalím je, že starostové říkají: už o tom nemluvte, ale ukažte mi to. Čili je potřeba sdílet příklady dobré praxe, kde bude vidět, že chytré řešení obci skutečně pomohlo, ideálně v podobě uspořených financí obecního rozpočtu. Vznikla by taková virtuální platforma, na níž by se dobrá řešení nacházela, obdoba cloudu, do kterého budou technologické firmy vkládat garantovaná řešení a budou čekat poptávku ze strany samosprávy.

* Zastupitel města Kadaň na Chomutovsku David Šmíd: Každý zastupitel tak od konce letošního března má k dispozici tři hlasovací karty s unikátními obrazci na principu QR kódů. Červená karta znamená hlasování proti návrhu, zelenou kartou se hlasuje pro návrh, zatímco modrou kartu zastupitel využije tehdy, chce-li se zdržet hlasování. Hlasování probíhá zvednutím příslušné karty a skrutátor vzápětí mobilním telefonem hlasovací karty skenuje. Skrutátor nemusí jednotlivé zastupitele obcházet nebo se jinak pohybovat v sále – plynule mobilem během několika sekund nasnímá všechny zvednuté karty, a to takřka z jednoho stanoviště.  Nejde tedy o snímání čárových kódů, jaké známe například ze supermarketů. Zároveň se průběh hlasování přenáší do webového rozhraní, které lze promítat na plátno. Na něm se objeví seznam zastupitelů s údaji o hlasování a součty hlasů. Po dokončení hlasování je možné získat výsledky hlasování pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva a pro archivaci.

* Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: Dispozice s nemovitostmi patří v samosprávě k nejsložitějším. Obec by přitom měla jednat jak v souladu se zákonem o obcích, tak v souladu s cíli zákona a neměla by se snažit jeho text obcházet či jinak porušit. Obdobně by měla ctít občanský zákoník a institut dobrých mravů. Důsledkem porušení totiž může být následná žaloba o neplatnost uzavřené smlouvy nebo o určení vlastnického práva. Důsledky těchto žalob jsou pak už jen negativní – dlouhodobá nejistota v daném právních vztahu a následně možné i vysoké přímé škody – například úhrada již provedeného zhodnocení nemovitosti ze strany kupujícího apod.

Advokát Jan Sedláček: Praxe nepřiměřeně vysokých odvodů byla několikrát úspěšně napadena u správních soudů, které se v takových případech postavily spíše za příjemce dotací a vyslovily se ve prospěch širšího uplatnění principu přiměřenosti. V souladu s tímto principem měly finanční úřady při svém rozhodování vždy zvažovat také konkrétní okolnosti porušení dotačních podmínek, (nízkou) závažnost takového porušení, jeho vliv na dosažení účelu dotace, případně též hospodárnost uložené sankce.*

/rš/

Předplatné tištěné Moderní obce si můžete objednat na: https://www.profipress.cz/predplatne/.

Digitální verzi Moderní obce (jednotlivých vydání i celého ročníku) si můžete předplatit na: https://digi.profipress.cz/.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down