Tváří prosincového vydání Moderní obce je Tomáš Šulák, starosta Veselíčka na Přerovsku

Úvodní rozhovor prosincového vydání Moderní obce jsme připravili se starostou obce Veselíčko Tomášem Šulákem. Ten se také stává „tváří“ aktuálního čísla Moderní obce (viz první strana obálky nahoře).

Aktuální vydání Moderní obce přineslo oficiální výsledky celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020 – ty najdete samostatně  i zde na našem webu.

Prosincové vydání však obsahuje rovněž velice dlouhou řadu mnoha dalších podnětných a zajímavých textů.  Tématem měsíce tentokrát byla Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů. Přinášíme výběr výroků některých zajímavých osobností, jež na stránkách prosincového čísla našeho časopisu vystupují.

* Tomáš Šulák, starosta Veselíčka na Přerovsku: Nás – a hlavně děti a jejich rodiče, pandemie covidu-19 hodně potrápila v případě obecní mateřské školy. Po letních prázdninách jsme ji kvůli pozitivnímu testu jedné z učitelek museli zavřít, pak jsme ji opět otevřeli – a nyní kvůli karanténě zase nefunguje. Ve druhé vlně byly určitým testem říjnové volby. Ale pro volební komisi jsme nakoupili plastové zástěny, které teď využíváme na radnici.

Na základě nařízení vlády jsme omezili fungování obecního úřadu pro veřejnost, ale po individuální domluvě umíme záležitosti občanů operativně řešit i mimo úřední hodiny. Hodně se nám teď vyplácí, že obec má hojně navštěvovaný facebookový profil, přehledné a stále aktuální webové stránky, že jsme zavedli službu Mobilní Rozhlas, která umožňuje i rozesílání textových zpráv občanům. Vydáváme obecní zpravodaj a poměrně nedávno jsme instalovali i nový bezdrátový obecní rozhlas z dotace programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. To vše umožňuje velmi dobrou informovanost občanů, což je v této době obzvlášť důležité.

Nicméně v kontrastu s jarní vlnou nákazy covid-19, kdy se také v naší obci hromadně šily roušky a rozváželi jsme je díky hasičům i do okolních obcí, dnes pozoruji u lidí určitou únavu z  dlouhého kovidového období bez nějakého zřetelnějšího pomyslného světélka na konci tunelu.

Vláda mnoha svými kroky tuto únavu a nervozitu se snad ani nesnaží rozptýlit a zažehnat. Přitom už na jaře, kdy obce, bez jakékoliv výraznější pomoci z centra, místo vlády řešily v území množství náhle a neočekávaně vzniklých problémů, si vláda snad mohla uvědomit, že obce jsou základním fundamentem státu. To, zdá se, bohužel nepochopila dodnes, jak o tom svědčí i už uvedený příklad, kdy bez skrupulí sahá na peníze obcí v inkasu sdílených daní.

* Lukáš Vlček, starosta města Pacov na Pelhřimovsku, manažer projektu Dům sociálních služeb Pacov, který se stal celkovým vítězem celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020:

Náš region je v ČR bohužel jedním z těch, kde je značně vysoký věkový průměr obyvatelstva. Navíc jsme průmyslově zemědělským regionem s nízkým poměrem služeb. K realizaci projektu proto vedly důvody jak komunitní a sociální, tak ekonomické. Projekt má proto pozitivní dopad do řady oblastí života v našem regionu. Osobně si vážím i toho, že příprava a následná realizace projektu prošly skrz funkční období hned tří zastupitelstev. V našem regionu má tedy projekt dlouhodobou podporu, přičemž do jeho plánování a realizace byly zapojeny i neziskové organizace. Kromě toho máme u našich projektů velké štěstí na architekty. Konkrétně u Domova sociálních služeb to byl tým architektů pod vedením arch. Zdeňka Rychtaříka, který navrhl i naši Mateřskou školu Za Branou. Ostatně nikoliv náhodou obě tyto stavby získaly dvě ocenění z celkem pěti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina,

* David Šimek, starosta města Svitavy: U nás všichni bezdomovci – klienti městského Centra sociální pomoci Šance začínají na denní místnosti, když se osvědčí, mohou pokračovat do noclehárny – a jestliže se osvědčí i tam a mají zájem, jdou do azylového domu. Tento systém, který jsme pracovně nazvali schody do společnosti, funguje ale také opačným směrem při neplnění podmínek a dohod. Když začne někdo dělat problémy, sáhne po alkoholu, drogách, může rychle skočit o stupeň níž. To je samozřejmě apel nejen na něj, ale i ostatní. Jedná se o realizaci systému pomoci a spravedlnosti. Samozřejmě covid-19 nám způsobil zvýšená hygienická opatření v zařízení, provádíme testování zaměstnanců. Snažíme se dodržovat vše, co vyplývá z nařízení vlády. Jinak i nadále naši klienti pracují v ulicích města a snaží se zapojovat do veřejného dění.

* Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů: Profesně se rodinou zabývám tři desetiletí a jsem přesvědčena, že rodina byla a stále je základem státu. Z rodiny pocházíme, rodiny tvoříme, k rodinnému životu instinktivně směřujeme. Když se nám rozpadne rodina, vztah, manželství, vždy to považujeme za své selhání a sníme o tom, že se nám podaří vybudovat novou. Stát je od nás příliš daleko, ale obecní pospolitost je podle mě vedle rodiny nejdůležitější entitou. S obcemi je to jako s rodinou. Čím víc jsou vnitřně soudržnější, o to víc jsou pevnější a odolnější vůči všem neblahým vlivům zvnějšku. Troufám si odhadnout, že obce budou stále více vzkvétat a že v nejbližší – jak se nyní začalo říkat postkoronavirové – době naopak nastane rozvoj místní pospolitosti.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: K Nejvyššímu soudu České republiky míří závažný případ: Starosta malé obce byl jako soukromá fyzická osoba pravomocně odsouzen za usmrcení z nedbalosti proto, že obec neplnila povinnosti stavebníka. Starosta žádá Nejvyšší soud ČR, aby odsouzení bylo zrušeno. Předmětná obec opravovala svépomocí vlastní prostory, které půjčovala na konání společenských rodinných akcí a došlo k tomu, že v objektu zůstaly nezajištěné jedny dveře. Do nich omylem vešla jedna z účastnic soukromé akce, spadla z nezabezpečeného schodiště a zabila se. Pravomocně odsouzený za trestný čin usmrcení z nedbalosti je již v tuto chvíli starosta obce. ... Starosta nemůže být odsouzen za žádný trestný čin, protože veškeré důkazy, které byly provedeny, dokazují, že nejednal nikdy jako soukromá fyzická osoba, nejednalo se nikdy o jeho vlastní majetek, ale jednal vždy jako zástupce obce, vždy s plným vědomím nejvyššího orgánu obce, a jediným řešením tak je sankční správní řízení vůči obci.

Důvody, proč by starosta neměl být odsouzen, jsou ve shrnutí tyto:

* starosta není statutárním zástupcem obce;

* starosta zastupuje navenek jen vůli orgánů obce, sám tuto vůli nevytváří; i v případě, že vykonává pravomoc rady, není soukromou osobou, ale „obcí“;

* nešlo o majetek starosty, pokud jde o nemovitost, ale o majetek obce;

* nejednalo se o stavbu starosty, nýbrž o stavbu obce v budově obce;

* podobnou odpovědnost starosty zákon o obcích neupravuje; starosta má jasně vymezené role;

* pokud obec pochybila, měla být povolána k odpovědnosti jako právnická osoba v rámci stavebního řízení.

* Věra Kameníčková, analytička CRIF, a. s.: Daň z nemovitých věcí patrně nikdy nebude významným zdrojem příjmů českých obcí. Je však škoda, že možnost zvýšit místní koeficient u daně z nemovitosti využívá méně než 600 obcí, což je zhruba 10 % z jejich celkového počtu. Rozhodnutí zvýšit tento koeficient může být pro představitele obce obtížné. Proto je dobré toto rozhodnutí spojit s vysvětlením, na co se dodatečně získané peníze použijí, jaký prospěch z toho budou obyvatelé obce mít. Je pravděpodobné, že v příštím roce, v důsledku ekonomického propadu a opatření vlády na podporu podnikatelů, daňové příjmy obcí nedosáhnou výše z roku 2019. Ovšem ani příjmy obyvatel neporostou tak, jak tomu v minulosti bylo. Obce mají zatím ještě určitý finanční polštář v podobě úspor. Takže zvýšení výnosu daně z nemovitých věcí se patrně v nejbližších letech konat nebude.

* Bohumil Rataj, předseda Rady Sdružení komunálních služeb, z. s., a jednatel společnosti Technické služby Benešov s.r.o.:  Myslím si , že  v příštím roce určitě dojde k určitému omezení nákupů komunální techniky a investic. Ale pokud vám starší technika selže, nezbývá nic jiného než ji obnovit, neboť někdy se oprava ani vzhledem k cenám bohužel nevyplatí. Někdy však dokonce bývá i výhodnější využít krize k nákupu a investování.

Jaroslav Mynář, předseda představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb, z. s., a jednatel Technických služeb Velké Meziříčí s.r.o.: Nemáme žádné signály, že by k výraznému zdražování mělo v oblasti veřejných služeb dojít, maximálně o míru roční inflace. Výjimkou bude oblast odpadového hospodářství, kde nový zákon o odpadech přinese ve výsledku zvýšení nákladů obcí na jejich odpadové hospodářství.

* Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace: Veřejné rozpočty čelí nebývalému tlaku, a to v celostátním měřítku, ale i na úrovni územních samospráv. Není proto divu, že se kraje, města i obce začínají ve větší míře poohlížet po dalších finančních zdrojích. Osvědčeným a bezpečným řešením je leasing. Mnoho lidí si leasingové produkty spojuje výhradně s financováním osobních automobilů. Ve skutečnosti je jejich využití mnohem širší. Jak ukazují letošní pololetní data České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje přední poskytovatele leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu, osobním vozidlům náleží 37% podíl na všech obchodech uzavřených členy asociace v kategorii financování firemních investic. Do této skupiny ČLFA započítává i investice realizované v municipální sféře.

Z pohledu územních samospráv stojí určitě za pozornost výčet dalších komodit, které tvoří zbývající téměř dvě třetiny realizovaných obchodů: Jsou mezi nimi nákladní a užitkové vozy včetně speciálních vozidel komunálních služeb, autobusy, trolejbusy, stroje (například zemědělské) či zařízení, ale třeba také výpočetní a kancelářská technika.

Pro tuzemské firmy je dnes zcela přirozené, že si všechny tyto věci pořizují právě pomocí leasingu, případně účelového nebankovního úvěru. Municipality je v tomto ohledu pomalu následují. Také ony totiž mohou využívat všech výhod, které leasingové financování přináší, tedy snadnou dostupnost, variabilitu, komplexnost, ale rovněž pozitivní dopady do účetnictví.

Zmiňované výhody se zvýrazňují v době, kterou právě prožíváme. ČLFA navíc jedná s příslušnými institucemi o tom, aby produkty členských společností byly využívány k distribuci podpůrných nástrojů, jimiž stát hodlá oživit investiční aktivitu. V této souvislosti bychom přivítali státní podporu investic, která dosud chybí, například prodeje vozidel nebo obměny progresivních technologií, a to formou dočasného zkrácení doby odpisování anebo dočasného snížení DPH. Šlo by bezpochyby o kroky, jež by ocenily i územní samosprávy a které by vedly k potřebnému oživení celého finančního trhu. Jeho důležitá součást – leasingový trh – přitom bude hrát podstatnou roli při restartu ekonomiky.

* Rudolf Kramář, odbor komunikace GŘ Hasičského záchranného sboru ČR: Pokud nehoří v automobilu trakční baterie, je jedno, zda se jedná o elektroauto nebo o auto na benzín či naftu. Trakční baterie se z principu svého chemického složení chová jinak a chemickou reakci, která vedla k požáru, je těžké ukončit. Hoření probíhá po dobu, co je zde elektrický náboj. Použité materiály trakční baterie obsahují velké množství kyslíku potřebného pro hoření, a tak akumulátor vesele plápolá klidně i pod vodou, než dojde ke kompletnímu vybití baterie. Navíc se může sám znovu vznítit i po několika dnech. Proto se uhašené elektromobily odvážejí a „nechávají odležet v kontejnerech s vodou.

* Jitka Soukupová, tisková mluvčí města Beroun: Pokud jde o výrobu videozpravodaje města, platíme kameramana, režiséra a střihače v jedné osobě a pak moderátora, který nám pomáhá s namluvením komentáře. Obsahovou náplň, tvorbu scénáře a organizační záležitosti řešíme společně s kolegyní z oddělení komunikace a vnějších vztahů, často ve svém volném čase. Díky nadšení nás všech, kteří videozpravodaj připravujeme a jsme ochotni mu věnovat i hodně času ze svého volna, jsou finanční náklady přijatelné. Nejdůležitější je však nadšený tým, který tuto práci bere jako výzvu. A pak podpora obce či města. Profesionální nabídky na klíč vesměs sledují finanční přínos. My všichni jsme Berouňáci a snažíme se odvést co nejlepší práci, abychom lidem přinesli kvalitní zpravodajství, které je bude bavit. Ale samozřejmě víme, že máme před sebou ještě velký kus cesty. Věříme, že tato práce má smysl a lidé si zpravodaj oblíbí.

* Martin Lukáš, Konzultant ICT pro veřejnou správu, MIM Consulting s. r. o.: Máte-li ve městě a obci vybudovaný místní Portál občana a přemýšlíte, jak občany zbytečně nezatěžovat vytvářením dalšího uživatelského jména a hesla, a zároveň jim umožnit využívat i elektronické služby jiných orgánů veřejné správy prostřednictvím národního Portálu občana nebo jiných specializovaných a tematických portálů, pak neváhejte registrovat město nebo obec jedním ze čtyř způsobů spolupráce s národním Portálem občana. Způsoby lze kombinovat podle toho, co váš místní portál umožňuje a o co máte zájem. Pro zahájení spolupráce se doporučuje postupovat od nejjednoduššího způsobu ke složitému, každý další způsob lze kdykoliv doplnit. Podmínky nejjednoduššího způsobu:

  1. a) obec musí mít zřízen vlastní webový portál nebo aplikaci (místní Portál občana);
  2. b) místní Portál občana musí být napojen na Národní identitní autoritu (NIA);
  3. c) místní Portál občana poskytuje neveřejný obsah uživateli přihlašujícímu se přes NIA;
  4. d) přihlášení do místního Portálu občana přes NIA není podmíněno jinou registrací.

* Vít Zeman, náměstek primátorky statutárního města Jihlavy: Zásady pro výstavbu, na jejichž podpobě jsme se ve městě dohodli s investory, jsme se snažili odpolitizovat – to znamená prodiskutovat je i s těmi, kterým se nelíbily, a začít o nich mluvit. Konzultujeme je se všemi aktéry výstavby, jako je například místní Hospodářská komora, architekti nebo Asociace developerů. Ať už totiž bude ve městě platný jakýkoliv územní plán, musí fungovat transparentnost vztahů,

* Anna Svobodová, účastnice soutěžní přehlídky mladých architektů do 33 let Young Architect Award 2020 (YAA 2020), v jejímž rámci obdržela Cenu architekta Josefa Hlávky, jejímž mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec: V minulém ročníku Young Architect Award jsme s kolegou Ondřejem Blahou uspěli s návrhem bytového domu v pražském Karlíně. Šlo o dům s novou typologií bydlení. Snažili jsme se o co-housingový způsob bydlení, kdy nájemníci sdílejí místnosti, jako jsou obývací pokoj, kuchyň, jídelna, a každý nájemník má svoji soukromou část – ložnici. Tato jedna co-housingová jednotka může být pro studenty, jednotlivce, či jak se dnes říká singles, nebo pro rodiny, které jsou ochotny sdílet. Jde o velmi flexibilní třítraktový skelet.

Všímáme si, že v současné developerské výstavbě mizí velkorysost a hierarchie prostorů. Dům, s nímž jsme zvítězili, má společným prostorám navracet velkorysost a noblesu, za cenu jeho sdílení. Na vyhlášení výsledků soutěže přišel i majitel pozemku, na kterém jsme dům navrhli. Rekonstruovali jsme pro něj poté čtyři byty v Hradci Králové a zůstáváme v kontaktu dosud. Čili účast v soutěži nám hodně pomohla.

* Marcela Káňová, partnerka a vedoucí právního týmu CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář:

Podle § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ”) platí, že zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení mimo jiné, pokud zjistí, že jsou splněny důvody k vyloučení podle odst. 2 (tj. mimo jiné v situaci, kdy údaje předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení nepředložil ve stanovené lhůtě).

Vedle toho však § 46 odst. 1 ZZVZ, podle kterého platí, že zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady.

Pokud je tedy zadavatel prostřednictvím námitek upozorněn na problém v kvalifikaci prostřednictvím námitek, není důvod, proč by nemohl využít § 46 odst. 1 ZZVZ a umožnit mu identifikovaný nedostatek vysvětlit či například předložit jinou referenci. V praxi je obvyklé, že pokud se zadavatel s námitkami ztotožní, v zásadě jim vyhoví tak, že rozhodnutí o výběru dodavatele zruší – a teprve poté postupuje podle § 46 odst. 1 ZZVZ. V důsledku zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele se již nejedná o vybraného dodavatele, ale o účastníka zadávacího řízení.

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) však potvrzuje, že postupu podle § 46 odst. 1 lze využít, i pokud by k předchozímu zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele nedošlo. V aktuálním rozhodnutí z 8. 9. 2020, sp. zn. ÚOHS-R127/2020/VZ, předseda ÚOHS totiž konstatoval, že „i pokud je účastník řízení již v pozici vybraného dodavatele, je možné jej vyzývat podle § 46 zákona k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Smyslem ustanovení § 46 zákona je totiž především vyhnutí se takovému formalismu, který by zadavatele nutil vyloučit účastníka plně způsobilého k plnění veřejné zakázky na základě chyb a nejasností, které nemají vliv na hodnocení nabídky, a to ať už je v pozici dodavatele, či již vybraného dodavatele. Nelze tak učinit závěr, který dovozuje navrhovatel, že by byl zadavatel automaticky povinen vybraného dodavatele vyloučit podle § 48 odst. 8 zákona, pokud by zjistil, že jsou naplněny důvody podle § 48 odst. 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c) téhož ustanovení. Takový závěr by odporoval smyslu ustanovení § 46 zákona. Právo zadavatele požadovat objasnění nebo doplnění se totiž vztahuje na všechny účastníky zadávacího řízení.”*

/rš/

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:  https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down