U rakouského Ottenschlagu i českých Kněžic proti CO2

Všeobecně uznávaným a pro účely tohoto textu doplněným rčením »Připraveným štěstí přeje... i na cestě k energetické soběstačnosti« lze nejlapidárněji vysvětlit vedlejší přínos cílů evropského projektu »Towards 100 % RES rural communities« - v ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Je šit pro...

Všeobecně uznávaným a pro účely tohoto textu doplněným rčením »Připraveným štěstí přeje… i na cestě k energetické soběstačnosti« lze nejlapidárněji vysvětlit vedlejší přínos cílů evropského projektu »Towards 100 % RES rural communities« – v ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Je šit pro malé obce snižující emise CO2 energetickými úsporami či využitím obnovitelných zdrojů energie. U nás o sobě dává vědět díky pěti obcím na Nymbursku – energeticky v podstatě soběstačným Kněžicím a sousedním Chotěšicím, Chroustovu, Záhornici a Sloveči z Místní akční skupiny (MAS) Mezilesí. Z vedlejšího efektu se však může stát i hlavní! Dokládá to praxe dolnorakouského modelového energetického »klima-regionu« Waldviertler Kernland (70 km jižně od Českých Velenic), který byl našim obcím určen jako vhodný partner k poučení.

Souvislosti vysvětluje Paulina Pidaná ze společnosti AF-CityPlan Praha, která je národním koordinátorem projektu. Podle ní idea vyplynula z politiky EU, označované »20 : 20 : 20«, tj. do roku 2020 snížit emise CO2 nejméně o 20 % pokrytím 20 % energetických potřeb úsporami a obnovitelnou energií. O to usiluje i Pakt starostů a primátorů, sdružující už v EU přes 4000 sídel. Každý jeho signatář má do roku předložit Akční plán udržitelné energetiky (SEAP) coby propočtenou koncepci jak cílů dosáhnout. Pakt sdružuje hlavně města, která mají k tvorbě strategie peníze i aparát.

»Náš projekt vyšel z novinky umožňu- jící účast i obcím tím, že mohou místo svého akčního plánu udržitelné energetiky vytvořit v rámci mikroregionu společný SEAP. V něm lze bilance a zisky všech sečíst a rozpočítat na průměrné hodnoty u každé z vesnic.

Takže díky kněžickému vkladu se sousední obce jen »zdarma svezou« a vykáží své úspory CO2?

Bez vlastního přičinění ne. Poté, co všech pět obcí podepsalo Pakt starostů a primátorů, tvoří s pomocí energetika, hrazeného z projektu, společný Akční plán udržitelné energetiky s mixem kroků snižujícím emise: k bioplynce s kogenerací a obecní výtopně na biomasu v Kněžicích, téměř soběstačných v teple a výrazně přebytkových v elektřině, tak obce musí přidat např. zateplování objektů, modernizaci veřejného osvětlení LED-diodami, výměny neefektivních topenišť apod. Nyní ze společných dat vzniká výchozí energetická bilance regionu. Návrh kroků se má koncem letošního jara diskutovat s občany při Energetickém dnu apod.

Investiční finance však projekt neposkytuje…

Ne, ale může k nim otevírat dveře. Viděli to zástupci kněžického i zlínského regionu na studijní cestě do rakouského mikroregionu. Jeho 13 obcí kolem Ottenschlagu má společnou energetickou koncepci – dokonce s cílem pokročit z dnešní míry energetické soběstačnosti 40 % až na hranici 100 % v roce 2030, což jim pomáhá právě k financím: regionálním, státním, evropským, k bankovním úvěrům… Příkladů jsme viděli více a nabízíme je k inspiraci také u nás.

Jakou formou?

Třeba prostřednictvím nového webu www.100-res-communities.eu s jeho českou podstránkou, představením projektu i rakouského modelregionu na konferenci Škol obnovy venkova 23. 5. ve Vískách na Moravě či na další, spolupořádané Koalicí pro energetickou soběstačnost 19. 6. v Praze, kde bude takto orientovaným malým obcím nabídnuta i kooperace v zakládaném Klubu obcí pro zelenou energii.

KAREL MERHAUT

LEA/ag. BioCIT/pro CITYplan

Zelinář Thomas Mustebauer v Martins-bergu, vytápějící bioplynkou rozlehlé skleníky se zeleninou i dům, potvrdil starostovi Kněžic Milanu Kazdovi (vpravo): »Energokoncepce regionu mně při vyjednávání úvěru i dotace pomohla – byl to vždy argument navíc!«

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *