Účastníci Dnů teplárenství a energetiky apelovali na dokončení notifikace systému podpor v teplárenství

Je třeba co nejdříve dokončit notifikaci systému podpor v teplárenství a uvolnit omezení velkých podniků při čerpání dotací z operačního programu Průmysl a podnikání pro konkurenceschopnost. To jsou hlavní požadavky, na nichž se shodli účastníci včera ukončeného dvaadvacátého ročníku konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové.

V Hradci Králové se ve dnech 26. a 27. dubna 2016 konala již po dvaadvacáté nejvýznamnější konference v oboru teplárenství v České republice – Dny teplárenství a energetiky. Letos se jich zúčastnil ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer, výkonný ředitel evropské asociace teplárenství Euroheat & Power Paul Voss, předseda představenstva společnosti Profu John Johnsson ze Švédska, předseda představenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný, významní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Energetického regulačního úřadu a řada dalších významných hostů. „Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a energetiky“ obsahují konkrétní body, které chce Teplárenské sdružení České republiky prosazovat (viz níže).

Konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, územních samosprávných celků, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol i partnerských společností. Počet účastníků se přiblížil hranici jednoho tisíce.

Myslím, že letos se akce opravdu vydařila, ohlasy od účastníků jsou velmi pozitivní. Oproti loňskému ročníku jsme konferenci zkrátili ze tří na dva dny a ukázalo se, že jí to prospělo,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Mezi nejsledovanější přednášky patřil úvodní blok na téma Perspektivy teplárenství v Evropské unii a v ČR. Velkou účast zaznamenala také sekce věnovaná odpadům a jejich využití v energetice, blok přednášek o trhu s teplem z pohledu spotřebitele nebo vystoupení generálního ředitele společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímka, které se týkalo těžby za limity na lomu Bílina.

Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky (Hradec Králové 26.−27. 4. 2016)

  1. Považujeme za nezbytné urychleně dokončit notifikaci systému podpor v oblasti teplárenství, aby byla vytvořena elementární jistota pro investory i Českou republiku.
  2. Pro efektivní využití alokovaných prostředků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rekonstrukce a modernizace tepelných sítí a investice do rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla považujeme za nezbytné uvolnění limitu pro využití prostředků pro velké podniky. Za tímto účelem je třeba začít co nejdříve jednat s Evropskou komisí.
  3. Za důležitou oblast považujeme připravovaný zákon o odpadech, který by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. Efektivní využití zejména komunálního odpadu může významně přispět ke snižování požadavku na primární energetické zdroje, jako je hnědé uhlí.
  4. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se dala predikovat rentabilita legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace v teplárenství.
  5. Do mechanismu snižování emisí požadujeme zahrnout všechny emitenty ideálně zavedením uhlíkové daně
    i proto, že v systému emisního obchodování EU ETS je zahrnuto jen cca 40 % emisí. Systém považujeme za nefunkční a obáváme se, že neustálé reformy jen prohlubují jeho krizi a oddalují zásadní řešení při naplňování závazného cíle do roku 2030. Požadujeme zajištění přístupu k finančním prostředkům z fondů navázaných na EU ETS.
  6. Požadujeme, aby vláda ČR urychleně dokončila novelizaci stavebního zákona a povolovacích procesů nejen staveb energetické infrastruktury tak, aby nebyla nadále zásadním způsobem narušována elementární jistota investorů a aby záměry bylo možné schválit bez zbytečné administrativy v reálném čase.
  7. Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby co nejdříve provedlo transpozici směrnice o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení, využilo přechodná období umožněná směrnicí, a vytvořilo tak stabilní prostředí pro provedení nezbytných investic.*

/zr/

 

K foto:

Diskuse ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jaromíra Manharta s výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství Petrem Havelkou, kterou moderoval Michal Stieber z EY ČR (všichni zleva). Do této diskuse velmi aktivně zasahovali i účastníci z pléna.

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down