Udržitelnost projektů očima poskytovatele a příjemce dotací

Pět let může být pořádně dlouhá doba. Zejména pokud jde o udržitelnost projektů financovaných z evropských fondů. Zachovat aktivity a výstupy projektu deklarované smlouvou o poskytnutí dotace, mít v pořádku účetnictví a monitorovat změny, které se v průběhu pěti let obvykle vyskytnou. Jaké jsou rady poskytovatele dotace a s jakými problémy se v praxi potýká příjemce evropských peněz?

Období udržitelnosti projektů financovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko začíná finančním ukončením projektu. Trvá pět let, v případě projektů malých a středních podniků tři roky. Regionální rada Moravskoslezsko coby poskytovatel dotace monitoruje a kontroluje projekty i v době udržitelnosti.

Přehled povinností a rad shrnuje »Desatero a jedna rada navíc pro projekty v udržitelnosti«, kterou Regionální rada nedávno zveřejnila (viz www.rr-moravskoslezsko.cz; k témuž i Moderní obec č. 3/2013, str. 25-26). »V desateru upozorňujeme třeba na nutnost podávat hlášení o změnách v projektu, dodržovat naplnění indikátorů, sledovat příjmy projektu. Radíme také se správným postupem při dlouhodobém pronájmu nemovitostí pořízených v projektu,« říká Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.


ORLOVÁ ÚSPĚŠNĚ VYUŽÍVÁ PENÍZE Z EVROPSKÉ UNIE

Která další úskalí řeší příjemci evropských peněz, vědí dobře v Orlové na Karvinsku. Město na sedm projektů inkasovalo dotaci z ROP Moravskoslezsko v součtu přes 58 mil. Kč. Všechny projekty jsou finančně uzavřené a tedy v době udržitelnosti.

Finančně nejnáročnější z investic byla rekonstrukce a rozšíření budovy městského úřadu, nazvaná Spokojený občan – vizitka úřadu. Ve dvou etapách se podařilo částečně centralizovat služby pro občany a došlo také ke zřízení tzv. front office s cílem uspořit čas občanům i úředníkům.

NEPŘÁTELÉ UDRŽITELNOSTI Z POHLEDU PŘÍJEMCE

Kromě peněz z ROP Moravskoslezsko je Orlová úspěšným příjemcem prostředků i z dalších operačních programů, státních fondů, nadací apod. Město má bohatou zkušenost s dodržováním spousty pravidel, která se na zprovozněné projekty vážou, a může tak definovat několik základních »nepřátel« udržitelnosti projektů.

Čas. Udržitelnost sice trvá pět let od finančního ukončení projektů, ale od nápadu k realizaci uběhne i několik dalších let. Může se tedy snadno stát, že příjemce musí dodržet výstupy, které však byly nastaveny za úplně jiné situace.

Efekt velkých očí. Jestliže všichni tak moc usilují o dotaci, může pak konečný uživatel nadhodnotit potřebnost projektu, zpracovatel žádosti má tendenci poněkud vylepšit jeho hodnocení, občan v marketingovém průzkumu vylepšuje sám sebe a přislíbí účast na všech plánovaných aktivitách. A hlavně – všichni se při přípravě projektu soustředí na získání peněz a nepřipouštějí si, že, co je psáno, je dáno, a jednou to někdo bude kontrolovat.

Efekt tiché pošty. Jako dětská hra, kdy se z původního slova šeptem přes několik hráčů stane neskutečná zkomolenina, někdy zafunguje i komunikace během přípravy, realizace a následné udržitelnosti projektu. Města mají složitou organizační strukturu a komunikace od projektového manažera ke koncovému uživateli probíhá přes několik oddělení či organizací. Je velmi důležité, aby projektový tým měl správné informace pro přípravu projektu a uživatel správné podmínky, jež musí dodržet.

Efekt nestálosti. Politická reprezentace měst se mění s volebním cyklem. Co bylo nutné »včera«, může být »dnes« z pohledu nového vedení minulostí. Záměry se však někdy mění i v době udržitelnosti, což s sebou nese zásahy do již pořízených investic.

Efekt, co dnes vydrží. Není řeč o vandalismu. S ním město Orlová bojuje již řadu let, majetek má pojištěn a počítá rovněž s penězi na jeho údržbu a opravy. Radnici však může zaskočit, je-li životnost některých technologií mnohem kratší než povinných pět let a musí se obnovovat už během doby udržitelnosti. Nabízí se otázka, nakolik k tomu přispívá zákon o veřejných zakázkách, kdy každá podrobnější specifikace zařízení může být brána jako diskriminační, a jediným výběrovým kritériem se tak stává cena.

Efekt moje, tvoje, čí. Podmínky dotace požadují i hlášení změn a zakazují některé majetkoprávní úkony s pořízeným majetkem nebo pozemky pod ním. Majetkoprávní vztahy jsou však velmi nestálé. Dochází k darování, vykupování, slučování či dělení parcel, zřizují se věcná břemena. Město jako vlastník velkého majetku proto musí mít funkční systém hlášení těchto změn.

ZÁVĚREM

Peníze EU jsou velkým přínosem pro rozvoj měst. Aby se s nimi v celém projektovém cyklu příjemce úspěšně vypořádal, musí mít kvalitní komunikační a informační systém v oblasti řízení projektů podpořený neméně kvalitním projektovým týmem.

 

MARTINA SZOTKOWSKÁ
město Orlová

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Díky dotaci z ROP Moravskoslezsko v Orlové mohli v tělocvičnách dvou ZŠ položit nové nášlapné vrstvy a prostory ozvučit.

Modernizace sálu Domu kultury města Orlová se s pomocí evropských peněz uskutečnila ve dvou etapách.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *