01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Udržitelnost projektu: Závazek na pět let

Uskutečnit projektový záměr za přispění peněz z fondů Evropské unie znamená podstoupit dlouhou a pro obec mnohdy trnitou cestu. Hluboké oddechnutí často přichází s proplacením závěrečné žádosti o platbu. Má to však ještě jeden háček: Provoz v době pětileté udržitelnosti.

Pamatovat už při vlastní přípravě projektu také na následný provoz zařízení a náklady s tím související nebývá pokaždé na pořadu dne. Potvrzuje to rovněž Ing. David Sventek, MBA, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde přijímají, hodnotí a proplácejí žádosti o dotace.

»Konzultační podporou žadatele navádíme, aby o projektu uvažovali komplexně, v celé délce jeho udržitelnosti a životnosti,« říká. »Opomíjet pravidla daná po dobu prvních pěti let provozu se může nevyplatit. Extrémem by mohlo být i zpětné odebrání celé nebo části dotace.« poznamenává Ing.David Sventek.


O jaká pravidla jde? Udržitelnost znamená zachovat výstupy projektu (nejen nové zařízení, ale například také pracovní místa) a používat je k účelům, ke kterým se příjemce peněz zavázal podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Bezpředmětné je uvažovat o převedení majetku pořízeného z dotace na jiného majitele. Na majetek také nesmí být zřízeno zástavní právo.

Už při podpisu dotační smlouvy u »neziskových« projektů je rovněž nutné pamatovat na finanční prostředky, které pokryjí provozní výdaje - opravy a údržbu, obnovu poškozených věcí, personální náklady.

»Udržet neznamená nutně nic neměnit. Změny způsobené dlouhodobým provozem jsou někdy logické a na místě. Proto je důležité zůstat i nadále v kontaktu s poskytovatelem dotace,« vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. O uvažovaných změnách je však třeba poskytovatele dotace předem informovat. Ať už jde o podstatnou změnu, která mění cíle a výstupy projektu a mohla by mít vliv na hodnocení projektu, nebo o změnu nepodstatnou, charakteru drobných úprav, které vyplývají z provozu.

Příjemce je povinen zasílat zprávu o zajištění udržitelnosti projektu. V Moravskoslezsku je tak třeba učinit do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od finančního ukončení projektu. Pátý rok se odevzdává závěrečná zpráva.

Po celých pět let mohou přijít kontroly. Nejen ze strany poskytovatele dotace, ale také od mnoha dalších institucí, ať už českých, nebo evropských. Kontrola se dá očekávat kdykoliv, nebo také nikdy. Je však dobré s ní počítat. Že to jde, dokazuje již 346 projektů v provozu, na které přispěla dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Za většinou z nich stojí obce a města.

NAUČNÁ TRASA SPOJUJE PAMĚTIHODNOSTI PŘÍBORA

Prvním ukončeným a proplaceným projektem z ROP Moravskoslezsko byla naučná trasa Městské památkové rezervace Příbor. Informační tabule, směrníky s ukazateli trasy a mobiliář propojily osm turisticky zajímavých míst. Město inkasovalo evropskou dotaci 1,9 milionu korun. Hned po několika měsících však vandalové znehodnotili odpadkový koš, který byl součástí mobiliáře. »Nechali jsme koš vyměnit za nový, hrazený z vlastního rozpočtu. Změnu jsme ani nemuseli nahlásit,« tvrdí Ing. Jiří Hajda z Městského úřadu v Příboře.

JÍDELNA NASYTÍ ŽÁKY V ZÁTORU

V Zátoru na Bruntálsku postavili novou školní jídelnu. Zařízení propojené s budovou místní základní školy se kromě stravování žáků a pedagogů osvědčilo také při akcích pořádaných školou. Dotace na projekt činila 16 milionů korun a přišla z ROP Moravskoslezsko.

»Po dobu udržitelnosti nesmíme obědy z jídelny nabízet občanům, kteří by o ně měli zájem. Jestli zájem přetrvá i po uplynutí pěti let, uvidíme, zda jídlo nebudeme prodávat. Stravování školáků ale bude vždy na prvním místě,« říká Ing. Salome Sýkorová, starostka Zátoru.

NEZAMYSLICE MAJÍ NOVÉ SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM

V Nezamyslicích na Olomoucku je projekt rekonstrukce staré sokolovny v provozu víc než rok. »Dnes máme moderní objekt, který je využíván sportovci, fotbalisty, členy oddílu kolové, florbalisty, trénuje se zde a hraje futsal, tenis, badminton, odbíjená i košíková. Intenzivně se využívají i společenské části objektu, a to na taneční zábavy, plesy, školní akademie, koncerty, ochotnická divadelní představení. Centrum žije a potvrzuje se, že investice byla správná,« poukazuje na udržitelnost investice starosta městyse Jiří Doubrava.

Z ROP Střední Morava na centrum obec získala dotaci 48 milionů korun. Kromě toho obec získala i sedmnáctimilionovou dotaci na mateřskou školku. Městys Nezamyslice se tak v Olomouckém kraji zařadil mezi sídla s nejvyšší mírou dotace v přepočtu na jednoho obyvatele.

VE VYSOKÉM POLI VĚDÍ, JAK PRACOVAT S PROJEKTY

Obec Vysoké Pole na Zlínsku získala z ROP Střední Morava podporu pro dva projekty. Jeden na úpravu veřejného prostranství jako místa vzájemného setkávání (dotace 6,2 mil. Kč) a druhý na sportovní areál v obci - Sportcentrum (8,8 mil. Kč).

Podle starosty Josefa Zichy »byly v obci vytvořeny vhodné podmínky pro zlepšení sportovního zázemí, vznikl přirozený prostor pro sportovní vyžití, relaxaci a odpočinek, který využívají jak místní obyvatelé, tak návštěvníci obce«.

Udržitelnost projektu nelze zajistit bez prvotní analýzy aktuálního využití projektu. Starosta obce Vysoké Pole si udělal dobrou analýzu a dnes ví, že nebude problém parametry nastavené ve smlouvě o poskytnutí dotace splnit.

Sokolovna v Nezamyslicích byla zrekonstruována s pomocí dotace z ROP.

Novou školní jídelnu v Zátoru přivítali žáci i pedagogové.

Sportcentrum, chlouba Vysokého Pole, se stavělo od března do října 2009.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down