Uleví novela stavebního zákona obcím?

Žádné překvapení se nekonalo a návrh novely stavebního zákona se na základě červencového rozhodnutí Senátu vrátil s připomínkami do Poslanecké sněmovny. Pokud by dolní komora českého parlamentu návrhy senátorů akceptovala, znamenalo by to některé úlevy pro obce. Například by nemusely ze svého...

Žádné překvapení se nekonalo a návrh novely stavebního zákona se na základě červencového rozhodnutí Senátu vrátil s připomínkami do Poslanecké sněmovny. Pokud by dolní komora českého parlamentu návrhy senátorů akceptovala, znamenalo by to některé úlevy pro obce.

Například by nemusely ze svého rozpočtu hradit demolice staveb, které ohrožují své okolí. Právě povinnost hradit demolice zchátralých objektů, s níž počítá návrh novely, obce velmi hlasitě kritizovaly. »Stát valí zejména na obce s rozšířenou působností další a další povinnosti, a protože nemá peníze, tak to platíme my z rozpočtu. Rozhodne-li náš stavební úřad, že ve 20 kilometrů vzdálené obci se musí zbourat nějaký barák, tak to Teplice zaplatí ze svého rozpočtu,« připomíná senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Zástupci měst a obcí také poukazují na fakt, že rozhodnutí o demolici objektu je přeneseným výkonem státní správy, a demolici by tak měl platit stát.

»Jako člen vlády nemůžu souhlasit, že budou nějaké další náklady na státní rozpočet,« odmítá senátní úpravy ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský. Zastává názor, že je logické, aby demolici zaplatila obec, jejíž stavební úřad o zbourání budovy rozhodl. Následně by tato obec mohla peníze vymáhat po majiteli objektu. »Pro obce to však znamená výdaje v řádu až desítek milionů korun, na které nemají,« upozornil senátor Pavel Eybert.

Novela stavebního zákona má za cíl zejména zjednodušit proces povolování staveb. Rozšiřuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas. Zpřesňuje také postup při vedení zjednodušeného územního řízení. Zároveň zkracuje některé lhůty v územním plánování. Má umožnit lidem, aby připomínkovali návrhy územních plánů už v takové fázi, kdy to dosud možné nebylo. Změna má posílit také pozici vlastníků pozemků dotčených územním plánem.

Norma by však s sebou přinesla i zvýšení některých správních poplatků. Stavební povolení pro bytový dům s nejvýše třemi byty má stát 5000 místo dosavadních 300 Kč, za povolení ke stavbě garáže pro maximálně tři vozy bude nutno zaplatit 1000 Kč místo dnešních 300. Obcím pak novela prodlužuje termín pro přijetí územních plánů z roku 2015 do roku 2020. Umožní jim tak do té doby postavit některé stavby i bez územního plánu.

TOMÁŠ JOHÁNEK

Buildings News

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *