Umístění »volných« finančních prostředků obce

Který orgán obce má v kompetenci rozhodovat o umístění »volných« finančních prostředků obce na finančním trhu a jakým způsobem by k tomu mělo dojít? Podnikání obce v uvedeném smyslu - akcie, podílové listy atd. - není zákonem vyhrazeno zastupitelstvu obce (viz § 85 zákona o obcích). Jedná se tedy o...

Který orgán obce má v kompetenci rozhodovat o umístění »volných« finančních prostředků obce na finančním trhu a jakým způsobem by k tomu mělo dojít?

Podnikání obce v uvedeném smyslu – akcie, podílové listy atd. – není zákonem vyhrazeno zastupitelstvu obce (viz § 85 zákona o obcích). Jedná se tedy o nevyhrazenou, tzn. zbytkovou kompetenci rady obce (viz § 102 odst. 3 zákona o obcích). Tuto kompetenci si ale může vyhradit pro sebe zastupitelstvo obce. Protože v dané věci jde o významné aktivity z rozpočtové oblasti (byť mají být investovány tzv. volné prostředky) a rozpočet jako celek je vyhrazen zastupitelstvu obce, doporučujeme, aby o věci nerozhodovala rada obce, ale právě zastupitelstvo obce.

Předjednání ve finančním výboru samozřejmě nic nebrání – výbor naopak může podpořit přenechání této kompetence zastupitelstvu obce.

Toto doporučení uplatňujeme již dlouhodobě na dotazy podobného druhu.

Ing. MARIE KOSTRUHOVÁ

odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *