Umíte docenit potenciál lidové architektury?

V příloze o památkové péči jsme v dubnu 2013 upozornili na iniciativu Rok lidové architektury, která si předsevzala vzbudit zájem zástupců veřejné správy, odborných institucí, vlastníků, projektantů, investorů i laiků o poklady lidového stavitelství. Přesněji propagovat jejich ochranu a motivovat nové tvůrčí počiny. Jak se to v průběhu loňského roku dařilo?

Připomeňme, že Rok lidové architektury (RLA) Čech, Moravy a Slezska 2013 byl vyhlášen u příležitosti dvoustého výročí narození zednického mistra a stavitele selského baroka Jakuba Bursy, jenž působil na Strakonicku a Prachaticku. Právě tam (konkrétně ve Vlachově Březí) byla v prosinci 2012 přijata tzv. Vlachovobřezská výzva, jež uvedla RLA a stala se základem spolupráce obcí a odborníků z oblasti lidové architektury. Vyhlášení iniciativy proběhlo loni v únoru v Trmalově vile v MČ Praha 10. Vyhlašovatelem a organizátorem RLA je společnost FOIBOS Bohemia, o.p.s., vydavatelství FOIBOS BOOKS a odbornou stránku zaštítil Národní památkový ústav (NPÚ).

LIDOVÉ UMĚNÍ STÁLE ŽIVÉ

RLA 2013 se nesl ve znamení mnoha výstav, seminářů, konferencí či workshopů, jichž se účastnili zástupci místních samospráv a státní správy, odborníci na památkovou péči i veřejnost. Vznikla řada partnerství napříč republikou.

Zkraje roku začaly připomínky Jakuba Bursy drobnými akcemi v jeho rodišti, jihočeských Dolních Nakvasovicích. Hlavní oslavy, Dny pro Jakuba Bursu proběhly v červenci také ve Vlachově Březí (kde Bursa zemřel) v rámci Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Součástí oslav byly rovněž exkurze po dochovaných staveních a stavbách v blízkém okolí.

»Lidové umění a zejména architektura jsou v našem kraji stále živé; zachovávají se pranostiky, říkadla, jež patří ke svátkům jako Vánoce, Velikonoce, ale i k menším, např. masopustu,« komentovala na sklonku loňského roku Marie Zídková, starostka Bušanovic, pod něž spadají Dolní Nakvasovice, v Národním zemědělském muzeu v Praze při závěrečném setkání RLA 2013.

»Jaký význam má lidové umění pro dnešního člověka? Jiný vztah k lidové zábavě, svátkům či poutím jistě bude mít návštěvník z města nebo ze zahraničí. Pro městského člověka je taková událost malým překvapením, že tradice, o níž se dočítá již pouze v románech z minulých dob, na venkově stále žije. Pro obyvatele venkova jsou ale tyto svátky součástí jejich života, souvisí s průběhem roku a jsou příležitostí k setkání se sousedy a příbuznými,« pokračovala starostka.

Také lidová architektura má podle Marie Zídkové pro člověka z venkova jiný význam. Je památkou na dávné obyvatele, staré rodiny a jejich příběhy. »V současnosti se pozornost odborníků i veřejnosti obrací zpět do minulosti a zachraňuje se, co se ještě zachránit dá. Važme si dědictví generace našich předků. A to nejen díky malbám v kapličkách, ale také ve vzpomínkách na staré časy a dobré lidi v nich.«

PŘÍLEŽITOST PRO ODBORNÍKY I LAIKY

Během RLA 2013 mohli zájemci navštívit mnoho výstav, namátkou: Lidová roubená architektura Kladského pomezí – mizející tvář krajiny (Regionální muzeum v Náchodě), Selské brány na Mladoboleslavsku, Zmizelé Českobrodsko – Lidová architektura našeho kraje, Živé dědictví (Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém kopci) či výstavu o mistrech lidového stavitelství v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích.

Vlastní ruku k dílu mohli jednotlivci z řad veřejnosti či stavebních firem položit např. ve Rtyni v Podkrkonoší během workshopu věnovanému hliněným omítkám pro roubené domy. Tuto akci pravidelně pořádá pracoviště NPÚ v Josefově.

Velkému ohlasu se těšil i workshop hliněných technologií v Hrubé Vrbce na Slovácku (pořádal NPÚ Brno). Díky zájmu místních, návštěvníků i profesionálů o oživení tradiční hliněné technologie omítání se daří opravovat soubor unikátních památkově chráněných stodol v obci.

Dějištěm Dnů lidové kultury a architektury východní Moravy se stal Vlčnov ve spolupráci s NPÚ Kroměříž, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Místní památky lidového stavitelství prezentovaly kromě Vlčnova i další obce Zlínského kraje, např. Kaňovice a Komňa. Na jihovýchodní Moravě najdeme řadu příkladů, kdy obec vykoupí lidovou stavbu, kterou opraví a využije pro místní expozici nebo ke kulturně společenským účelům.

(Bližší výčet akcí RLA 2013 najdou zájemci na stránkách www.lidove-stavby.cz.)

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Památky lidové architektury patří podle jejich příznivců mezi nejchoulostivější a nejohroženější. Dnes už se stává spíše zřídka, že dojde ke zbourání kostela, zámku či velké technické památky, avšak likvidace lidových památek býváme častými svědky – buď z důvodu nové výstavby, nebo modernizace, která zničí jejich podstatu.

Jak zaznělo během zmíněného bilančního setkání loni v prosinci v Praze, iniciativa RLA je určitým způsobem, jak upozornit veřejnost na památky, které ještě zůstaly, aby se chránily před špatným zacházením a zachovaly pro další generace. Ačkoliv RLA 2013 skončil, péče o lidové stavitelství je nekonečným příběhem, jde o segment našeho kulturního dědictví, který je nejkřehčí. Nejen v péči o hmotné dědictví, ale také v rámci ochrany, především při jednání s vlastníky objektů.

Den pro Jakuba Bursu ve Vlachově Březí (první zleva starostka Bušanova Marie Zídková, třetí zleva starosta Vlachova Březí Lubomír Dragoun).

Seminář a exkurze NPÚ k mistrům lidového stavitelství, Volyně, září 2013.

Workshop Zachraňte stodoly, Hrubá Vrbka, červen 2013.

FOTO: ARCHIV PAVLA BUREŠE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *