01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Unikátní dopravní hřiště

Výše schválených prostředků z ROP Moravskoslezsko na podpořené záměry dosahuje - z celkové alokace 20 miliard korun - již okolo 11 miliard korun. Na účty příjemců bylo proplaceno více než 2,5 miliardy korun. Tato čísla se týkají přibližně 400 úspěšných a stejného počtu neúspěšných projektů. Dalších zhruba 160 projektů se nyní posuzuje.

Ukončených projektů je v regionu soudržnosti Moravskoslezko aktuálně 150, zbývající se uskutečňují nebo je realizace v nejbližší době čeká. K těm hotovým patří nové dopravní hřiště ve městě Odry, které jsme navštívili v rámci presstripu připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

MODERNÍ DOPRAVNÍ VÝUKA

Dopravní areál je vybudován tak, aby svou plochou simuloval silniční provoz v reálných podmínkách. Nechybí v něm okružní či světelná křižovatka a jiné dopravní prvky, které umožňují prakticky předvádět nebezpečné situace. Dopravní výuku předškoláků, žáků základních a středních škol, handicapovaných lidí s horší orientací v silničním provozu i široké veřejnosti zajišťuje školený personál.

Tematicky je plocha hřiště rozdělena na dvě části. První slouží k dopravní výchově cyklistů, druhá motoristů. »Není však nutné, aby byly tyto dvě skupiny ve výcviku od sebe odděleny,« vysvětluje vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Odry Bc. Jan Skalka, hlavní iniciátor projektu.

Součástí areálu je provozní budova, kde je učebna pro teoretickou výuku 35 osob, dále místnost pro správce a pedagoga, šatna a sociální zařízení pro všechny skupiny uživatelů. Další venkovní objekt slouží k uskladnění 35 jízdních kol. Pro starší žáky je k dispozici pět elektromobilů k nácviku řízení a prostorového vnímání, které je nutné k bezpečnému ovládání vozidel. »Na jednom místě mají děti vše, co potřebují k tomu, aby si osvojily bezpečné chování v silničním provozu, návyky i reakce v krizových situacích. Ke školení v učebně budou používány e-learningové programy, které připraví odborníci z oblasti dopravy,« dodává Bc. Jan Skalka.

Dopravní hřiště bylo postaveno na zelené louce, respektive na pozemcích ve vlastnictví města. »Je to unikátní projekt nejen v regionu Moravskoslezsko, ale i v celé České republice,« pochvaluje si Ing. Pavel Matůšů, starosta Oder.

Podle něho je důležité, že areál je umístěn na vhodném místě - navazuje na mateřskou školu a je nedaleko od obou základních škol. Tím, že je i v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, mohou ho využívat rovněž školáci z okolních měst a obcí. V květnu a červnu navštívilo dopravní hřiště již okolo 1000 dětí.

Studii proveditelnosti projektu zpracovalo Centrum dopravního výzkumu v Brně. »Město investovalo do výstavby dopravního hřiště 16,5 milionu korun. Většinu nákladů - 15,2 milionu korun - pomohla zaplatit dotace z ROP Moravskoslezsko. Se žádostí jsme uspěli v říjnu 2008 v rámci výzvy zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit. V dubnu 2009 jsme začali stavět. Letos v květnu jsme dopravní areál slavnostně otevřeli,« doplnil starosta.

V současné době se v Odrách realizují další projekty, které získaly dotace z ROP Moravskoslezsko. Letos v listopadu by měla skončit výstavba Muzea Oderska za téměř 10 milionů korun. Budova poskytne prostory pro národopisnou expozici věnovanou městu a Oderskému panství a také proměnám Oderského děkanátu v 18.-20. století. »O rok později plánujeme dokončit revitalizaci zámeckého parku. Tento projekt by měl zvýšit přitažlivost centra města a přinést další rozvojové zóny pro volný čas o celkové rozloze 4800 m2,« dodává Ing. Pavel Matůšů.

Starosta vyjmenovává i další záměry (Dětské hřiště Odry, Modernizace a nástavba u ZŠ Komenského, Sportovní a dětské hřiště u ZŠ Pohořská), které byly již podány v rámci výzev ROP Moravskoslezsko a čekají na případné schválení. »Chceme si troufnout i na finančně náročnější projekty, jakými jsou rekonstrukce náměstí za 41 milionů korun nebo zřízení Centra veřejné správy v Odrách za 70 milionů korun.«

Uspěje město i s těmito záměry? To záleží především na jejich kvalitě.

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE

Tím, že Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko cíleně poskytuje zájemcům informace a konzultační servis již ve fázi projektových záměrů, je procento projektů vyřazených při hodnocení kvůli formálním nedostatkům nebo přijatelnosti velmi nízké. Dlouhodobě je takových projektů pouze okolo 2 %.

Regionální rada pomáhá rovněž při zadávání veřejných zakázek a eliminaci chyb v zadávacích dokumentacích. Zprovoznila vlastní aplikaci pro zadávání a uveřejňování zakázek. »Zadavatelé jsou povinni uveřejnit výzvu pro podání nabídek, případně další dokumentaci k veřejné zakázce na webu regionální rady. Tato povinnost se týká všech zakázek vyhlášených po okamžiku podání žádosti o dotaci. Před tím je uveřejnění výzvy dobrovolné,« zdůraznil Ing. David Sventek, MBA, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

TEMPO POMALEJŠÍ, ALE NE RIZIKOVÉ

Proti praxi jiných regionálních rad, které usilují o co nejrychlejší čerpání dotací, Regionální rada Moravskoslezsko zvolila záměrně pomalejší tempo. Podle ředitele Sventka postupné uvolňování peněz příjemcům má smysl. Umožňuje rovnoměrně vytížit žadatele o dotace, zpracovatele i hodnotitele. A také rozložit prostředky do většího množství úžeji zaměřených výzev k předkládání projektů a následně přijímat a hodnotit porovnatelné záměry.

»Obecně má na pomalejší tempo čerpání vliv také odklad některých větších investic, ať už je způsobený hospodářskou krizí, nebo jinými faktory, a také proti očekávání zpožděné podávání žádostí o platby za projekty ze strany příjemců. Podílí se na něm i náš pečlivý přístup k administraci programu. Opakovaně jsme zvýšili objem prostředků v plánu výzev, což se projeví s několikaměsíčním odstupem. Zavedli jsme také nový způsob proplácení dotací formou tzv. modifikovaných plateb. Tempo je tak sice pomalejší, ale ne rizikové. Nehrozí, že by dotace z ROP Moravskoslezsko nebyly vyčerpány,« uzavřel Ing. David Sventek.

Na dopravním hřišti se prohánějí elektromobily, které byly zakoupeny od slovenské firmy.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down