01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěšní žadatelé z 1. kola už čerpají peníze

První výzva k čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) byla vyhlášena už v polovině roku 2007, tj. ještě před definitivním schválením v Evropské komisi. Umožnilo to v předstihu vyhlásit výzvy a zavčas začít čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Od 3....

První výzva k čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) byla vyhlášena už v polovině roku 2007, tj. ještě před definitivním schválením v Evropské komisi. Umožnilo to v předstihu vyhlásit výzvy a zavčas začít čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Od 3. září do 26. října 2007 Státní fond životního prostředí (SFŽP) přijímal projekty z pěti (celkem je jich sedm) prioritních os programu. Výzva byla určena především nepodnikatelským subjektům - obcím, městům a krajům, příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením nebo církvím. Fond obdržel 696 žádostí na částku převyšující 25 miliard korun, akceptoval jich 553 a schváleno bylo 366 projektů za více než 10 miliard.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Štěpánek říká, že v této době už úspěšní žadatelé z první výzvy čerpají finanční prostředky. Fond se jim snaží vycházet maximálně vstříc, čemuž napomáhá i urychlené financování projektů s platbami do 30 dnů po předložení neuhrazených faktur.

Druhá výzva byla vyhlášena 29. října 2007 na projekty směřující k ochraně přírody a krajiny. O příspěvky v celkové hodnotě 3,79 miliardy korun se v tomto případě přihlásilo 598 žadatelů.

Třetí výzvu vyhlásil SFŽP v prosinci 2007. Týkala se využívání obnovitelných zdrojů energie ve školách a školských zařízeních. Uzávěrka příjmu žádostí skončila k letošnímu 31. lednu. Na fond přišlo 679 žádostí o dotace v hodnotě 9,93 miliardy korun.

Nedávno, tj. 30 dubna skončil příjem žádostí konkrétně ve třetí výzvě prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské struktury. Žádosti o podporu na tzv. velké projekty, tj. nad 25 milionů eur, se budou přijímat až do 19. prosince letošního roku.

Projekty z druhé a třetí výzvy podané v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie - se budou schvalovat v první polovině května.

Koncem března začal Státní fond životního prostředí přijímat také žádosti domácností o investiční podporu instalace kotlů na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti je možné podávat až do 31. prosince letošního roku.

Operační fond Životní prostředí umožňuje využívat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro ČR. Celkem nabídne více než 5,2 miliardy eur, tj. asi 150 miliard korun.

Podrobné informace o OP ŽP a jednotlivých výzvách lze najít na www.opzp.cz, případně je získat na bezplatné lince 800 260 600.

/jo/

Nový časopis Priorita

V polovině dubna vyšlo první číslo časopisu Priorita, který připravil Státní fond životního prostředí pro zástupce obcí, státní instituce i širokou veřejnost. "Čtenáři v něm najdou praktické rady, jak se vyhnout častým omylům a chybám při podávání žádostí. Uvidí, jak jsou úspěšná jiná města či obce. Věříme, že Priorita přinese své ovoce v podobě zajímavých a dobře zpracovaných projektů v oblasti životního prostředí," uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP.

První číslo je věnováno zejména vodohospodářské infrastruktuře, tj. prioritní ose 1, na kterou je alokováno 40,4 % ze 150 miliard korun, které OP ŽP prostředí nabízí potenciálním žadatelům. Priorita bude vycházet měsíčně a bude distribuována zdarma. Zájemci o časopis se mohou zaregistrovat na www.sfzp.cz a www.opzp.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down