Úspěšný rozvoj venkova stojí na podpoře aktivních občanů, shodli se v Senátu účastníci Malé národní konference Venkov

Odpovědi na to, co je a co není podstatné pro rozvoj venkova, hledala Malá národní konference Venkov „Rozvoj venkovských oblastí“, která proběhla v prostorách Valdštejnského paláce, sídle českého Senátu. Konferenci pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v pondělí 19. září 2022 ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Ministerstvem zemědělství a Celostátní sítí pro venkov. Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a premiér Petr Fiala. Přizváni k jednání byli představitelé obecních zastupitelstev, ministerstev i nevládních organizací působících ve venkovském prostoru.

Na venkově bydlí v současné době zhruba třetina obyvatel České republiky, a proto musí být venkovský prostor důstojným místem pro život, a to i pro mladou generaci, která se z venkova často stěhuje do měst, v nichž vidí širší prostor pro svůj další vývoj, zaznělo na konferenci. „Žít, podnikat, bydlet a užívat si volné chvíle na venkově se musí mladým lidem vyplatit. K tomu jim jako politici musíme vytvořit podmínky, což je naší povinností. Tím zachráníme odliv mladých schopných lidí z venkova. Je nutné v rámci zrychlení stavebního řízení zrušit závazná stanoviska a začít používat pouze správní řád, kde každý státní úředník musí vydat rozhodnutí, ke kterému je okamžitě opravný prostředek – odvolání. Bez této právní úpravy nedocílíme zrychlení stavebního procesu,“ zdůraznil předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří Vosecký.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová připomněla také dopady globálních klimatických změn: „Ty se pak na venkově projevují konkrétně ztrátou biologické rozmanitosti, degradací půdy, nedostatkem vody a celkovým snižováním kvality života drtivé většiny tamních obyvatel. To souvisí i s procesem postupného vylidňování venkova. Chceme-li, aby si naše zem do budoucna uchovala svůj tradiční ráz a rozvíjela to, co nám zde po sobě zanechali naši předci, je třeba bedlivěji naslouchat hlasům zejména lidí takříkajíc přímo z terénu.“

„V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky budeme motivovat zemědělce, aby se v krajině objevilo více krajinných prvků. Prioritou pozemkových úprav jsou zejména v posledních letech opatření pro dlouhodobé zadržení vody v krajině a protierozní ochrana půdy. Je to tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, protierozních opatření a dalších prvků, které zlepší hospodaření s vodou v krajině a zvýší její ekologickou stabilitu,“ řekl ve svém dopoledním vystoupení ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

„Zásadními nástroji pro podporu rozvoje obcí na venkově jsou kromě evropských zdrojů také národní programy Podpory a rozvoje regionů, z kterých obce čerpají a spolufinancují pro lidi tak důležitý rozvoj v oblasti veřejných služeb, výstavby, rekonstrukcí, modernizace i vzdělávaní,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místí rozvoj Ivan Bartoš.

Účastníci konference ocenili odpolední vystoupení ministra dopravy Martina Kupky. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se zúčastnil náměstek ministra Petr Třešňák; jeho vystoupení doplnil David Blažek z Unie komunitní energetiky.*

/zr/

Na snímku: Z pondělního jednání Malé národní konference Venkov

Foto: Kancelář Senátu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down