Ústřední čistírna odpadních vod Praha se už osazuje novými technologiemi

Na Císařském ostrově v Praze pokračuje celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nová vodní linka se začíná zakrývat a na řadu přicházejí montáže technologických zařízení.

Podle dnes vydané tiskové zprávy Magistrátu hlavního města Prahy je v současné době z podstatné části již dokončena hrubá stavba stavebního objektu hrubé předčištění (1. stupeň čištění odpadních vod). Byly tam zahájeny montáže technologických zařízení. V hlavní stavební jámě se intenzivně vykonávají práce na stavebních objektech jednotlivých částí technologické linky. Realizace probíhá směrem od východní, nejnižší, části stavební jámy k její nejvyšší západní části.

V pokročilém stadiu stavebních prací jsou objekty třetího stupně čištění a povodňové čerpací stanice. Postupně se provádějí hlavní stavební konstrukce na objektech usazovací nádrže, biologická vodní linka a dmychárny. Rovněž na třetím stupni čištění a první části usazovacích nádrží byly zahájeny montáže technologického zařízení.

V zimě, především v lednu, způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky zpomalení výstavby. Nyní jsou stavební a montážní práce organizovány s cílem toto zdržení dohnat. Na stavbě aktuálně pracuje více než 800 zaměstnanců Sdružení ÚČOV Praha a jeho subdodavatelů.

Jak tisková zpráva uvádí, stavební práce probíhají uspokojivě, byť určité potíže způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky. Ty spolu se zpožděním tzv. kompenzačních opatření vedly ke vznesení nároku dodavatele stavby na prodloužení termínu ukončení a rovněž náhradu nákladů s tím spojených. Správce stavby tyto nároky podrobně prozkoumal a doporučil investorovi, kterým je Hlavní město Praha, aby je uznal. Zmíněné nároky budou nyní předmětem jednání Rady hlavního města.

Podle dosud platné smlouvy o dílo je lhůta pro realizaci stavby 30 měsíců s plánovaným ukončením stavby do 9. 4. 2018. Podmínka č. 48 stavebního povolení omezovala postup výstavby po jejím zahájení do doby, dokud nebudou funkční tzv. kompenzační opatření. To jsou opatření snižující dopad eventuálních povodňových průtoků na skutečné výšky hladin při takových průtocích. Opatření byla realizována v období po zahájení stavby nové vodní linky a plně funkční se stala k 10. 1. 2016.

Sdružení ÚČOV Praha uplatnilo nárok č. 001 na prodloužení Lhůty pro realizaci jako důsledek omezení postupu do tohoto data. Po podrobném posouzení doporučil správce stavby objednateli uznat prodloužení lhůty pro realizaci o 121 dní a v současné době jsou v tomto smyslu připravovány podklady pro rozhodnutí Rady hlavního města Prahy. „Toto prodloužení znamená dokončení stavby a její uvedení do Zkušebního provozu k 7. 8. 2018. Vlastní zkušební provoz by potom probíhal do 7. 8. 2019,“ připomíná radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V této souvislosti dále zhotovitel uplatnil nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s omezeními způsobenými podmínkou č. 48 Stavebního povolení. Správce stavby po podrobném posouzení doporučil uznat tyto náklady ve výši 114.291.490,60 Kč bez DPH. V uplynulém období rovněž zhotovitel uplatnil v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo nároky č. 002 a 003, které souvisí s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi a nárok č. 004, který souvisí především s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi, které byly po uzavření smlouvy o dílo způsobeny povodní v roce 2013.

Tisková zpráva dále uvádí, že správce stavby doporučil objednateli po podrobném posouzení uznat oprávněné náklady u Nároku č. 002 ve výši 323.444,44 Kč bez DPH, u Nároku č. 003 ve výši 2.362.302,07 Kč bez DPH a u Nároku č. 004 ve výši 41.843.847,21 Kč bez DPH. Souhrnné náklady nároků č. 001, 002, 003 a 004, v případě schválení objednatelem (HMP), představují částku 158.811.084,32 Kč bez DPH, což je 2,75 % z ceny díla ve výši 5.786.594.898 Kč bez DPH.

/tz/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down