Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Úvěry SFRB umožňují stabilní podporu

Jak dokládají předběžné výsledky nedávné ankety SFRB mezi obcemi, téměř polovina radnic se při nové výstavbě nebo rekonstrukcích bytového fondu dosud spoléhá na dotace. Fond by rád tuto praxi změnil a přivedl obce k častějšímu využívání jím poskytovaných zvýhodněných úvěrů.

Ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) byla JUDr. Ing. Eva Helclová jmenována koncem letošního února. Nezačínala však »od nuly«, neboť některé aktivity SFRB znala již z doby, kdy pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, a z externí spolupráce s tímto fondem během posledních let.

Které tedy byly vaše bezprostřední kroky po uvedení do funkce?

Klíčovými se pro mě už tehdy staly především evropské fondy. Ať už budeme hovořit o zdárném vyčerpání zdrojů období 2007-2013 v programu JESSICA, nebo o nastavení podpory bydlení v dalším sedmiletém období, které letos začíná. V něm bude nejdůležitější národní a evropské programy provázat a pro potenciální příjemce maximálně zjednodušit a zpřehlednit. Z pohledu žadatele, resp. osoby, která v bytě bydlí, není možné dělit podporu státu na část energetických úspor a ostatní a poskytovat je z různých míst. Hledá-li žadatel podporu pro plánovanou rekonstrukci, měl by mít jednoho partnera na straně státu, ať už se rozhodne pro zateplení pláště, či pro výměnu výtahu. Všechny takové zásahy z pohledu žadatele přece řeší stejnou věc – jeho bydlení.

V portfoliu SFRB nabízíte programy, v nichž o podporu mohou žádat i obce. O které programy jde?

Obce jsou oprávněnými žadateli ve většině programů SFRB – mohou tedy žádat o podporu na rekonstrukci, výstavbu nájemního bydlení nebo bydlení pro cílovou skupinu, například seniory, a dále o podporu při odstraňování povodňových škod. Podpory jsou poskytovány ve formě zvýhodněných úvěrů s dlouhodobou splatností, neboť i návratnost prostředků vložených do bydlení je dlouhodobá.

Jak jsou nastaveny parametry podpory poskytované fondem?

SFRB poskytuje pouze návratné formy podpory, tj. úvěry. Jedná se o úvěry s nízkou úrokovou sazbou (od 0,58 %) s možností fixace po celou dobu splácení a dlouhodobou splatností (až 30 let). Vyřízení i vedení úvěru není spojeno s žádnými dalšími poplatky, stejně jako případné konzultace při přípravě žádosti či kdykoliv v průběhu čerpání či splácení. Žádosti jsou vyřizovány běžně během 1-3 měsíců.

Nedávno proběhla anketa, ve které SFRB zjišťoval, jaký mají obce vztah k nájemnímu bydlení. Máte již zpracované výsledky?

Chtěli jsme především zjistit, co obce potřebují, jak jim s jejich záměry v oblasti bydlení můžeme pomoci. Oslovili jsme tedy přes šest tisíc obcí s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Nyní máme k dispozici předběžné výsledky, z nichž vyplývá, že obcím chybí především bydlení pro seniory, ale také pro mladé rodiny. Toto bydlení by obce chtěly pořídit především novou výstavbou či rekonstrukcí stávajících nemovitostí. Některé obce uvedly, že nemají žádnou potřebu bytů. Téměř polovina obcí odpověděla, že dosud pro bydlení využívala dotace. Dosavadní zkušenosti s využitím úvěrů jsou tedy mezi obcemi zatím malé. Z projektů realizovaných soukromými investory však jednoznačně vyplývá, že projekty (např. výstavba bydlení pro seniory) jsou s úvěrem plně financovatelné. Návratnost je sice dlouhá, ale s tím počítáme právě v podobě až 30leté splatnosti našich úvěrů.

Proč však jsou programy fondu ve formě úvěrů – a nikoli dotací?

V prvé řadě rozpočet fondu poskytování dotací neumožňuje. U mnoha aktivit však k realizaci ani dotaci nepotřebujete. Program PANEL, díky němuž se podařilo opravit již 400 tisíc bytů, byl od svého počátku z pohledu příjemce zvýhodněným úvěrem (SFRB dotoval úrok). Poskytování zvýhodněných úvěrů přímo však umožňuje stabilní podporu a možnost jejího opakovaného využití. Tento přístup bude aplikován i v rámci evropských fondů, které by měly více využívat možností finančních nástrojů. Jejich výhoda je nejen v jejich návratnosti, ale i ve schopnosti vytvářet či přilákat další zdroje, jež by mohly do podpory bydlení směřovat. Samozřejmě existují i oblasti, které se bez dotace neobejdou. Dotace je možné čerpat z Ministerstva pro místní rozvoj a předpokládají se i v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto dotace pak může Státní fond rozvoje bydlení doplňovat pomocí dofinancování projektů návratnými zdroji.

Eva Helclová: I v rámci evropských fondů budeme využívat zvýhodněné úvěry. Jejich výhoda není jen v jejich návratnosti – a tedy možnosti opakovaného použití poskytnutých finančních prostředků, ale také v jejich schopnosti zapojit do podpory bydlení další zdroje.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *