Už 23. března Centrum pro regionální rozvoj ČR zahájí v Brně sérii seminářů určených příjemcům podpory z IROP

Příjemci dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou nově využít možnosti zúčastnit se informativních seminářů pořádaných Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

Semináře jsou zaměřeny na nejexponovanější fáze administrace projektů a mohou příjemcům usnadnit administrativní proces spojený s projekty a také pomoci vyvarovat se případných chyb. První ze série seminářů se uskuteční už 23. března v Brně; následovat budou i další regiony.

Cílem seminářů je příjemce seznámit s postupem při zpracování a předkládání změn v projektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčastější pochybení při zpracování žádosti o změnu,“ vysvětlil ředitel CRR Zdeněk Vašák. Příjemci také budou informováni o tom, kdy je nutné předložit žádosti o platbu a zprávy o realizaci, i jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné přílohy.

Příjemci se také dozvědí, jak správně doložit konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše je doplněno o názorný postup při zadání žádostí a zpráv v informačním systému ISKP2014+. Na závěr semináře budou představeny základní informace k předkládání stavebních rozpočtů a soupisů prací v rámci administrace žádostí o změnu a žádostí o platbu. Účastníci budou rovněž seznámeni se základními povinnostmi při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Příjemci mohou navštívit semináře v jednotlivých regionech České republiky, vstup na ně je zdarma – pouze je nutné se na nich předem zaregistrovat. Semináře zajišťují územní odbory IROP Centra pro regionální rozvoj ČR se sídlem v krajských městech.*

Aktuální termín konání jednotlivých seminářů můžete sledovat na webu Centra www.crr.cz.

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *