Už jste přihlásili svůj projekt do soutěže Přeměna odpadů na zdroje?

Až do 15. dubna lze podat přuihlášku do xdalšího, již 4. ročníku národní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Mezi sedmi vyhlášenými kategoriemi soutěže nechybějí ani kategorie Obce, města, kraje, instituce veřejné správy a Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit. Právě tyto kategorie by mohly zaujmout územní samosprávné celky a školy, jejichž jsou zřizovateli.

Soutěž je určena všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Může jít o kreativní zpracování výrobků s ukončenou životností z papíru, plastů, kovů, skla, dřeva, textilu ad., o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství.

Kategorie III. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy je určena pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek apod. preferují  druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

Kategorie VI. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit zase cílí tvořivé žáky ZŠ, ZUŠ, či na aktivní účastníky činností domů dětí a mládeře nebo dalších organizaí volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo spalovně.

Letošní novinkou soutěže je kategorie VII. Cirkulární počin, která si klade za cíl oslovit subjekty z byznysu, veřejné správy, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. pořádají vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

Podrobnosti o soutěži najdete na:  https://druhotnasurovina.mpo.cz/article/107.

Přehled jednotlivých soutěžních kategorií a kritéria pro jejich hodnocení jsou na: https://druhotnasurovina.mpo.cz/#categories.

Ze všech účastníků, jejichž přihlášky a přílohy budou splňovat stanovená kritéria, vyberou odborné poroty pět nejlepších, ti budou letos v červnu pozváni do Senátu Parlamentu ČR na slavnostní oceňování vítězů.*

Pořadatelem soutěže je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.

/zr/

Ilustrační obrázek: MPO

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down