Už nic nebrání tomu, aby obce (rychle) dosáhly na příspěvek 1200 Kč na každého svého obyvatele

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek 19. června 2020 tři zákony.

Jde o:

* zákon ze dne 16. června 2020 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020,

* zákon ze dne 16. června 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV–2, ve znění pozdějších předpisů,

* zákon ze dne 16. června 2020 o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pro obce a města je patrně nejzajímavější zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV–2, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné – díky pozměňovacímu návrhu Senátu Parlamentu ČR (a který 16. června přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) – umožňuje, aby se jednorázová pomoc obecním rozpočtům ve výši 1200 Kč na občana dostala k obcím rychlejší a jednodušší cestou.

Uvedený příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto zákona. Následně kraj převede příspěvek každé obci na svém území do pěti pracovních dní na její účet vedený u České národní banky podřízený Státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek pro každou obec je ve výši součinu částky 1200 Kč a počtu jejích obyvatel  podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

/tz, red/*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down