Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže Architekt obci se blíží. Už jste se přihlásili?

Ještě až do 31. května se mohou obce a města přihlásit do soutěže Architekt obci. Soutěž, vypsaná Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec, si klade za cíl upozornit na nutnost spolupráce mezi radnicemi a architekty při společném udržování a rozvíjení veřejného prostoru.

Celorepubliková soutěž Architekt obci se koná v rámci soutěže Architekt roku, pořádané společností ABF, která má za cíl podporovat kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury v České republice. Výsledky soutěže Architekt obci budou vyhlášeny na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem.

Do soutěže mohou být přihlášeny:

územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

nebo

jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext.

Co je potřeba k přihlášce:

  • Popis dlouhodobé spolupráce architekta a samosprávy a jejích výsledků podle předem daných kritérií (viz níže).
  • Tři fotografie realizovaného stavebního díla či tři snímky územního plánu, regulačního plánu nebo územní či obdobné studie (doporučuje se hlavní výkres a vizualizace).
  • Připouštějí se i jeden až dva snímky územního nebo regulačního plánu nebo územní či obdobné studie doplněné jednou až dvěma fotografiemi staveb, které na základě těchto plánů vznikly.

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předkládaných děl je zejména přínos spolupráce architekta a samosprávy z pohledu:

- kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti

- výběru místa a vlastního koncepční řešení - koncept místa

- vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel

- přínosu pro kvalitu života obyvatel

 Do kdy je možné se přihlásit: 31. květen 2016

 Kam přihlášky poslat:

  • Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 nebo
  • přes úloženku na e- mailovou adresu: tuzilova@smocr.cz

Soutěž je tříkolová. První kolo se uskuteční na facebooku Svazu měst a obcí ČR ( https://www.facebook.com/smocr1), kde bude moci široká veřejnost „lajkovat“ své favority a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu, tzv. klikaře. Ve druhém kole odborná porota vybere další tři finalisty. Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec vyberou vítěze.

Odborná porota, která bude přihlášky v soutěži Architekt obci hodnotit, se skládá z pěti členů, jimiž jsou: Ing. arch. Josef Pleskot (AP Atelier), Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, doc. Ing. arch. Antonín Novák (ARCHITEKTI D.R.N.H.), Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. (ARCHIP, GEM architects, s. r. o.) a Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (reSITE, ARCHIP).

Tato porota rovněž vybere vítěze soutěže Architekt roku.

CO O SOUTĚŽI ŘÍKAJÍ ZÁSTUPCI JEJÍCH VYHLAŠOVATELŮ

„Zlepšování prostředí začíná u dobrého plánu, je podpořeno návrhem budov vhodně začleněných do svého okolí a mělo by být realizováno se zapojením obyvatel, kteří dané území užívají. Soutěž Architekt obci má propagovat příkladnou spolupráci při vytváření příjemného prostředí a zapadá tak do koncepce, kterou stanovila Politika architektury a stavební kultury České republiky, připravená Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s mnoha partnery,“ uvedla k soutěži ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 "Městské a obecní budovy by rozhodně měly - stejně jako v minulosti - přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na který se rádi dívají místní i turisté," navázal na slova ministryně předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: "Architekti pracující pro samosprávy by tak měli splňovat dva základní požadavky: umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbánního charakteru. Jednoduše: aby budovy, zastávky, parky apod. navrhovali či renovovali neotřele, prakticky, ohleduplně a za rozumné peníze. Věřím, že právě takové nápadité profesionály budeme v nové soutěži „Architekt obci“ hodnotit."

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, v jehož portfoliu je i časopis Moderní obec, k soutěži Architekt obci konstatoval:  „Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit postavení a úlohu architektů obcí, o níž se v posledních letech začalo vcelku hojně diskutovat, a to jak mezi architekty, tak na úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se prostřednictvím této soutěže podařilo přiblížit zkušenosti těch sídel, jejichž architekti jsou odborně silné a výrazné osobnosti, které umí skloubit architekturu historickou i současnou, vzhled i funkčnost a pro svoji vizi dalšího rozvoje města dovedou získat zastupitelstvo i veřejnost. Těším se na to, že tyto příklady  „moderních obcí“ budeme moci následně představit také v našem časopise Moderní obec.“

*

/zr, rš/

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down