plakát k soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže Přeměna odpadů na zdroje byla prodloužena do 28. února. Šanci mají i obce a města, stejně jako školy

Celostátní soutěž vypsaná Ministerstvem průmyslu a obchodu může být zajímavá i pro obce a města. Jsou v ní totiž i dvě kategorie jim "přímo šité na míru". Totiž kategorie Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě a kategorie Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit, která je určena i pro kolektivy základních škol, domů dětí a mládeže, EKO centra apod.

Cílem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je osvěta v oblasti oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí jsou druhotné suroviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako pořadatel soutěže věří, že vítězné projekty, práce a díla budou představovat novou cestu k šetrnému nakládání se zdroji jejich opětovným využíváním, která povede k úspoře primárních surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro kategorii Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě se jako její předmět v propozicích soutěže uvádí: V rámci činnosti veřejné správy (např. při zadávání veřejných zakázek) se upřednostňují výrobky z druhotných surovin/recyklovaných odpadů (např. stavební materiály, dopravní a pozemní stavby, rekonstrukce budov, další stavební práce nebo prvky komunálního vybavení, např. programy pro dětsklá hřiště, sportoviště, parky aj.).

Předmětem soutěže v kategorii Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit se ve vztahu k základním a základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže apod. uvádí: Kreativní a originální využití odpadu (výrobků, materiálů nebo jejich částí, které již neslouží účelu, pro který byly vyrobeny, tzn. že ukončily svoji životnost). Forma soutěžního díla např. dekorativní nebo užitný předmět.*

Podrobnosti o soutěži včetně propozic a přihlášek najdete na: http://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-premena-odpadu-na-zdroje–221269/

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *