ÚZSVM zpřístupnil seznam nemovitostí, s nimiž nakládá

S celkem 2666 budovami, byty, nebytovými prostorami a jinými stavbami aktuálně hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Počet pozemků, s nimiž má příslušnost nakládat, přesahuje 131 tisíc. Nyní se otevřela možnost, aby se o všech těchto nemovitostech dozvěděla nejširší veřejnost.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit (viz: http://www.uzsvm.cz/nemovitosti-v-prislusnosti-hospodareni-uzsvm-2290-0-85/ ). Jde o více než 134 tisíc majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce při nakládání se státními nemovitostmi je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu.

Zveřejnění všech nemovitostí i účast veřejnosti u otevírání doručených nabídek výrazně zvýší transparentnost hospodaření se státním majetkem. Pokračujeme v trendu otevírání úřadu veřejnosti, který jsem nastavila po svém nástupu do funkce. Veřejnou kontrolu považuji za naprosto základní prvek pro omezení korupčního potenciálu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V přehledu potřebného i nepotřebného majetku ÚZSVM se nachází 2666 budov, bytů, nebytových prostor a jiných staveb. Počet pozemků přesahuje 131 tisíc. Převážnou většinu parcel podle druhu tvoří ostatní plocha (68,5 tisíce položek), zastavěná plocha (17,5 tisíce položek) a vodní plocha (14,6 tisíce položek).

Mezi majetkem, s nímž ÚZSVM hospodaří, je například i jez, vojenský kryt či rybník. Úřad také hospodaří se 117 parcelami s vinicemi a 58 parcelami s chmelnicemi, v majetku se nachází několik tisíc pozemků pod vodními toky či silnicemi. Kromě objektů určených k bydlení ÚZSVM vlastní i osm průmyslových objektů nebo dvě zemědělské usedlosti.

V zájmu zvýšení veřejné kontroly rozhodla generální ředitelka Kateřina Arajmu k 1. březnu letošního roku o umožnění účasti veřejnosti k otevírání obálek jak při všech výběrových řízeních na prodej majetku, tak při veřejných zakázkách, které ÚZSVM vypisuje. Každý tak může být přítomen u rozhodování o veřejných prostředcích a státním majetku.*

/zr/

 

K foto:

ÚZSVM aktuálně nabízí i budovu a přilehlé pozemky v obci Jalubí na Uherskohradišťsku

Foto: archiv

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *