V Bruselu se hodnotil stav Evropské unie z pohledu regionů a měst

V rámci debaty s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim dnes předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz vystoupil se svým druhým projevem na téma Stav Evropské unie – pohled regionů a měst. V projevu, který zazněl v Bruselu na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, Karl-Heinz Lambertz uvedl, že Evropa potřebuje „víc než jen změnu času – potřebuje změnu směru a metody“, aby regiony a města získaly větší vliv na rozhodování její budoucnosti.

Karl-Heinz Lambertz vyzval k navýšení financování z prostředků EU a většímu vlivu regionů a měst na rozhodování na unijní úrovni. Zdůraznil, že „oslabení našich měst a regionů by znamenalo oslabení Evropské unie. A to nesmí být náš plán pro budoucnost. Musíme jít opačnou cestou: posílením územních celků posílíme EU.

V následné debatě předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani zdůraznil: „Práce Evropského parlamentu a Evropského výboru regionů je odlišná, ale obě instituce jsou místem, kde se setkávají představitelé občanů zvolení na evropské, místní a regionální úrovni. Vědomi si této výsady, musíme spolupracovat na konkrétních řešeních, která budou odpovídat potřebám občanů. Spolu s nimi musíme projektovat Evropu, která bude efektivnější, spravedlivější a schopnější je reprezentovat.

S projevem ke stavu regionů EU vystupuje předseda VR každoročně vždy na říjnovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů. Z hlavních myšlenek jeho letošního projevu vyjímáme:

* O rozpočtu EU: Ať už mluvíme o soudržnosti, společné zemědělské politice, nebo o jakékoliv jiné politice, zvláště při již tak nedostatečném evropském rozpočtu, docházíme k jednoduchému závěru: Nemůžeme dělat více za méně peněz.

 * O unijní politice soudržnosti: Soudržnost je záležitostí nás všech. Dokládají to podpisy osmi tisíc signatářů iniciativy Aliance soudržnosti, která v současnosti pokrývá téměř celou Evropskou unii. Soudržnost je politikou, která podporuje rozvoj našich územních celků. Soudržnost je politikou budoucnosti navrženou k řešení velkých výzev naší doby, přičemž reaguje i na témata každodenního života. Boj místních a regionálních volených představitelů o zachování soudržnosti EU pokračuje.

* O migraci: Naše města vedou každodenní boj o respektované soužití v Evropě. Zatímco Rada vede nekonečné hovory o migraci, slyším na místní úrovni daleko častěji slovo integrace… Společně s Evropskou komisí chceme zahájit kampaň, která představí integrační projekty našich měst a regionů.

* O dialozích s občany: Potřebujeme skutečnou zpětnou vazbu o politikách Evropské unie. Naslouchat nestačí. Je nutné se setkávat s občany a na základě dialogu zlepšovat v konkrétních oblastech postupy Unie… Proto jsem nabídl předsedovi Evropského hospodářského a sociálního výboru, abychom spolupracovali na návrhu stálého evropského mechanismu dialogu s občany.

* O subsidiaritě: Základní zásadou by mělo být „více Evropy tam, kde je to třeba“ a „méně Evropy tam, kde je to třeba“. Subsidiarita je také vyjádřením toho, že silná Unie využívá své místní a regionální orgány, aby se přiblížila ke svým občanům… A my své představy uskutečníme. Založíme novou pilotní síť regionálních center podporujících přezkumy provádění politik.

 

DOPORUČENÍ VÝBORU REGIONŮ, JAK OBNOVIT DŮVĚRU V EVROPSKOU UNII

Na plenárním zasedání Výboru regionů bylo přijato jeho stanovisko Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii. Tato zpráva je vyvrcholením rozsáhlé dvouleté akce. V březnu roku 2016 byla zahájena kampaň Úvahy o Evropě, na níž se podílelo více než 40 tisíc občanů a 110 místních a regionálních orgánů. Hlavní součástí kampaně byly dialogy s občany a jednání na radnicích měst organizované na místní úrovni z iniciativy členů VR. Základ stanoviska tvoří získaná zpětná vazba. Stanovisko VR doplňuje celounijní on-line průzkum a konzultace s městy a regiony.

Stanovisko zdůrazňuje hlavní zjištění, která kampaň přinesla:

Co chtějí obyvatelé EU:

* 80 % občanů se vyjádřilo ve prospěch větší solidarity EU.

* Lidé důvěřují svým místním a regionálním představitelům více než EU nebo politikům na celostátní úrovni.

* Lidé v mnoha případech zdůraznili, že politiky a instituce EU jsou jim vzdálené. Často pociťují z EU frustraci, protože ji vnímají jako příliš odtrženou a nedůvěryhodnou.

Co sdělily regiony a města:

* Úlohu místních a regionálních orgánů je třeba více respektovat, a to jak v každodenním běhu evropských záležitostí, tak při budoucích úpravách smluv, při nichž by měl být VR plnoprávně zastoupen v případném budoucím konventu.

* EU získá na důvěře a věrohodnosti, jen bude-li schopna jednoznačně prokázat přidanou hodnotu unijních opatření.

* Zapojení občanů není možné omezovat pouze na období před volbami do EP.

Výbor regionů proto před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce navrhne zřídit stálý a strukturovaný systém dialogu mezi občany a politiky a institucemi Evropské unie, do nějž by byly prostřednictvím VR zapojeny místní a regionální orgány.

Předseda  Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz s ohledem na potřebu přispět k probíhající politické diskusi o budoucnosti Evropské unie po brexitu rovněž oznámil, že  ve dnech 14.–15. března 2019 bude uspořádán osmý evropský summit regionů a měst, který se stane největším politickým setkáním starostů a primátorů, předsedů regionů a místních představitelů z celé Evropy. Očekává se na něm než osm set účastníků, včetně vedoucích představitelů orgánů EU.*

/zr/

 

K obrázku:

Ve dnech 8. až 11. října se v Bruselu konal Evropský týden regionů a měst

Obrázek: facebookový profil European Committee of the Regions

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down